شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره برای پیاده سازی استاندارد IWA1 در درمانگاه ها و بیمارستان ها می باشد برای اخذ گواهینامه IWA1 با ما تماس بگیرید.

استاندارد IWA1 چیست؟
ISO 9001 یک استاندارد مدیریت کیفیت کاملا عمومی می باشد که در هر سازمانی اعم از تولیدی، خدماتی، آموزشی و غیره قابل پیاده سازی است لذا با توجه به درخواست بخش های حساس و مهم سازمان جهانی استاندارد سازی(ISO) به منظور استفاده مناسب استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ اقدام به تدوین یک سری استاندارد راهنما نموده است IWA1 یک استاندارد راهنما برای سیستم مدیریت کیفیت مراکز درمانی می باشد. استاندارد IWA1 به کلیه مراکز درمانی کمک می کند که با الگو برداری از نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 ،شرایط و ویژگیهای استاندارد ISO 9001 را در مراکز درمانی را طرح ریزی ، برنامه ریزی ، اجرا و اثر بخشی آن را کنترل نمایند.

استاندارد IWA 1:2005در چه سازمان هایی قابل پیاده سازی است؟
دامنه کاربرد استاندارد مدیریت کیفیت مراکز درمانی IWA1:2005 همه سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌نمایند دامنه IWA1 شامل مراکز آموزشی و پژوهشی پزشکی، بیمارستان‌ها و درمانگاه ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که ارائه میکنند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش‌های کسب و کار تفسیر می‌شوند. IWAI با پیاده سازی سیستم اعتبار بخشی بیمارستانی و مراکز درمانی کاملا سازگار است.

چرا IWA1:2005 باید در مراکز پزشکی و درمانی پیاده سازی شود؟
به این دلیل که ISO 9001 ابتدا در شرکت های تولیدی و خدماتی غیر پزشکی پیاده سازی شد. مدیران بیمارستان ها و مراکز درمانی و پزشکان و افراد شاغل در بخش های درمانی معمولا استاندارد های مدیریت کیفیت مانند ISO 9001 را استانداردهایی برای مراکز تولیدی و خدماتی غیر پزشکی و درمانی فرض می کردند با توجه به این موضوع سازمان جهانی استاندارد ISO استاندارد راهنما IWA1 را تدوین و منتشر نمود هدف از تدوین IWA 1 : 2005 راهنمای مجزا برای مراکز بهداشتی و درمانی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
• IWA1 باعث بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی می شود
• داشتن گواهینامه IWA1: 2005 افزایش اعتماد مشتری و دسترسی به ابزاری جهت ارزش‌گذاری بر کیفیت یکپارچگی با رویکرد نگاه تخصصی
• نگرش نظامند به مدیریت کیفیت در مراکز درمانی و پزشکی با اجرای IWA1 : 2005
• بهبود فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری با گرفتن گواهینامه IWA1 : 2005
• گرفتن گواهینامه IWA1 : 2005 ارتقاء تصویر مرکز بهداشتی درمانی نزد جامعه و بیماران،
• همخوانی استاندارد IWA1 با سیستم اعتبار بخشی بیمارستانی و مراکز درمانی

مزایای پیاده‌سازی IWA1: 2005 سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد ساخت یافته
– طرحریزی فرآیندهای بیمارستانی بر اساس یک استاندارد جامع و امتحان شده بین المللی
– استفاده در طرح رتبه بندی بیمارستان های وزارت بهداشت با اجرای IWA1 : 2005
– بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین با پیاده سازی IWA1 : 2005
– IWA1 : 2005 جلو گیری از اعمال سلیقه فردی در مدیرت و انجام امور می کند
– امکان ارزیابی و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات با گرفتن گواهینامه IWA1 : 2005
– داشتن گواهینامه IWA1 : 2005 برای استفاده در طرح رتبه بندی بیمارستان های وزارت بهداشت
– بهبود شایستگی‌ها و محیط کار کارکنان با پیاده سازی و گرفتن گواهینامه IWA1 : 2005
– اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانون
– گرفتن گواهینامه IWA 1:2005 که باعث افزایش اعتبار مرکز بهداشتی نزد بیماران می شود.

گرفتن گواهینامه IWA1و طرح اعتباربخشی بیمارستان ها
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اقدامی مثبت و سازنده اقدام به تدوین معرفی و الزام طرح اعتبار سنجی ملی بیمارستانی نموده و اجرای آن را در بیمارستان ها و مراکز درمانی الزام نموده و بیمارستان ها در حال پیاده سازی طرح مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد رتبه بندی بیمارستان ها بر اساس طرح اعتبار سنجی می باشند بسیاری از الزامات این طرح از استاندارد IWA 1: 2005 گرفته شده لذا شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت قویا پیاده سازی این استاندارد را به مراکز پزشکی و درمانی پیشنهاد می کند.