استاندارد ISO TS 10004
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آمادگی ارائه خدمات مشاوره برای گرفتن گواهینامه های مرتبط با رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری را دارد. برای گرفتن این سری از گواهینامه ها با ما تماس بگیرید.

استاندارد ایزو 10004 چیست؟
ISO TS 10004 توسط سازمان جهانی استاندارد سازی ISO به صورت یک استاندارد راهنما برای سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مشتری برای سری استاندارد های مدیریت کیفیت مانند ایزو 9001 معرفی شد استاندارد ISO 10004 اصول و راهنمایی هایی را در طرح ریزی و اجرای فرایند هایی برای ارزیابی و کنترل و اندازه گیری میزان رضایتمندی و نحوه آنالیز نظرات مشتری ها را ارائه می کند. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکار می رود. توجه ISO 10004 بر مشتریان سازمان است و تلقی که آنها از وضعیت کالا و خدمات شرکت دارند.

استاندارد ISO 10004 یک استاندارد اکرودیت شده برای صدور گواهینامه نیست و گواهی نامه آن تاییدیه کارشناسی می باشد. پیشنهاد می شود استاندارد ایزو 10004 با استاندارد ISO10002 همزمان اجرا شوند داشتن این دو گواهینامه باعث افزایش اعتبار گواهینامه ایزو 9001 شرکت شما می گردد.

اجرای ISO 10004 بسیار ساده است و پیشنهاد می شود که شرکت هایی کوچکی که به دلیل بعضی محدودیت ها نمی توانند گواهینامه ایزو 9001 بگیرند اقدام به اجرای استاندارد ایزو 10004 کنند.

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO 10004:
1- شناسایی دائمی انتظار مشتریان با اجرای استاندارد ایزو 10004
2- بکارگیری یک فرآیند علمی آنالیز داده ها در مورد رضایت مشتریان
3- استفاده از نظر مشتریان برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات با اجرای ایزو 10004
4- ISO 10004 بازخورهای مناسبی برای بهبود و اندازه گیری رضایت مشتری ایجاد می کند.
5- اخذ کم هزینه گواهینامه ISO 10004

دامنه کاربرد استاندارد ISO 10004 :
استاندارد ایزو 10004 در همه شركتها و سازمانها بدون توجه به محصول و نوع خدمات آنها که به دنبال بهبود و نو آوری و افزایش رضایت مشتری و بالا بردن سهم خود در بازار رقابت می باشند قابل پیاده سازی می باشد .

چگونه گواهینامه ISO TS 10004 بگیریم؟
برای گرفتن گواهینامه ایزو 10004 باید مانند سایر استاندارد های مدیریتی برخورد کنیم به این منظور قسمت استاندارد ایزو 9001 را مطالعه فرمایید.