شرکت SQS مشاور برای گرفتن گواهینامه ISO 10002 برای شرکت ها و سازمان ها می باشد. ما تجربه موفق گرفتن گواهینامه ایزو 10002 برای دهها شرکت مانند شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی، جهاد نصر کرمان، فرودگاه کرمان، نگاه طوس، ایران لنز گستر و غیره را داریم.

استاندارد ISO 10002 چیست؟
استاندارد ISO 10002 ، بوسیله سازمان جهانی استاندارد سازی معرفی شده و یک استاندارد راهنما برای استانداردهای مدیریت کیفیت جهت اجرای اثربخش و بی طرفانه رسیدگی به شکایت مشتریان برای تمامی شرکت ها و سازمانها اعم از خدماتی، تولیدی و تجاری می باشد . استاندارد ISO 10002 ، منافع سازمان و مشتریان ، شاکیان و دیگر طرفهای ذی نفع را تامین می نماید.

استاندارد ISO 10002 فرآیند اثربخش و بی طرفانه رسیدگی به شکایت ، نیازهای تامین کنندگان و دریافت کنندگان محصولات را منعکس می نماید.
رسیدگی به شکایت مطابق روش ارائه شده در استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ باعث می گردد رضایت مشتری افزایش یابد . تشویق مشتری به ارائه بازخور ، از جمله ابراز شکایت ، می تواند با رفع نارضایتی مشتری فرصت هایی را برای حفظ وفاداری مشتری او فراهم آورد و رقابت پذیری داخلی و بین المللی را افزایش بخشد .

شرکت هایی که به هر دلیلی نمی توانند و یا نمی خواهند گواهینامه ایزو 9001 بگیرند می توانند با ایجاد یک فرآیند رسیدگی به شکایات گواهینامه ISO 10002 اخذ کنند.

مزایا پیاده سازی استاندارد ISO 10002 و اخذ گواهینامه ایزو 10002
• اطمینان از مناسب بودن چانل های ارتباطی با مشتریان با پیاده سازی ISO10002
• رسیدگی بی طرفانه به شکایات با اجرای ایزو 10002
• ISO10002 باعث ایجاد احساس اطمینان خاطر در مشتریان که شکایت آنها مشکلی برای آنها ایجاد نمی کند.
• اجرای ایزو 10002 باعث تقویت برند به دلیل شناسایی نارضایتی ها و رفع آن می شود.
• دریافت گواهینامه بین المللی معتبر ایزو 10002

چطور گواهینامه ISO 10002 بگیریم؟
همانطور که قبلا گفته شد ایزو 10002 یک استاندارد راهنما برای سایر استانداردهای مدیریت کیفیت مانند ایزو 9001 و ایزو 13485 و ایزو 29001 می باشد و روش پیاده سازی آن شبیه سایر استانداردهای مدیریتی می باشد. اما برای گرفتن گواهینامه ISO 10002 ابتدا باید متن استاندارد را مطالعه کرد سپس مطابق آن یک فرآیند رسیدگی به شکایت طرحریزی و اجرا کرد. این سیستم باید کاملا بی طرف و شفاف عمل کرده و ضرر و زیان مادی و یا معنوی متوجه شکایت کننده نکند. برای اخذ اطلاعات بیشتر در مورد نحه پیاده سازی استاندارد ایزو 10002 و گرفتن گواهینامه معتبر ISO 10002 با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت تماس بگیرید.