ISO 55001:2014 چیست؟

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت جز اولین شرکت هایی در ایران است که اقدام به مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 55001:2014 نمود و موفق به اخذ گواهینامه ISO 55001:2014 برای مشتریان خود مانند جهاد نصر سیرجان شد. برای گرفتن گواهینامه ISO 55001 با ما تماس بگیرید.

ISO 55001:2014 چیست؟
حیات هر سازمان به دارایی هایش و نحوه نگهداری از آن وابسته است و رشد هر سازمانی در افزایش دارایی هایش نمود پیدا می کند و هر قدر این ثروت گران بها افزون تر گردد نیاز به داشتن چارچوبی مناسب برای نگهداری، حفظ و بهبود آن بیشتر حس می گردد. استاندارد ایزو 55001 با هدف حفظ و نگهداری دارایی ها تدوین شده است .

سازمان جهانی استاندارد ایزو سری استاندارد های ایزو 5001 را در سال 2010 در دستور کار قرار داد و آنها را در سال 2014 منتشر کرد.
استاندارد مدیریت دارایی¬ها از سه استاندارد مجزا تشکیل شده و یک تک استاندارد نیست، بدین معنی که آنچه از آن به ISO 55000 یاد می شود، در واقع

مجموعه ای از سه سند مجزا است. این سه عبارتند از:
ایزو 55000:2014- مدیریت دارایی¬ها؛ دورنما، اصول و اصطلاحات.
ایزو 55001:2014- مدیریت دارایی¬ها؛ الزامات سیستم¬های مدیریتی.
ایزو 55002:2014- مدیریت دارایی¬ها؛ سیستم¬های مدیریتی، دستورالعمل¬هایی برای استفاده از ایزو 55001

استاندارد بین المللی ISO 55001 الزاماتی برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت برای مدیریت دارایی که به آن سیستم مدیریت دارایی اطلاق می گردد مشخص می کند.

هدف از استاندارد بین المللی 55001 عمدتا استفاده توسط موارد زیر می باشد:
– آنهایی که در انجام فعالیت های مدیریت دارایی و ارائه دهندگان خدمات دخیل هستند.
– آن هایی که در ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت دارایی دخیل هستند.
– طرف های داخلی و خارجی برای ارزیابی توانایی سازمان در برآوردن الزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی و الزامات خود سازمان
استاندارد ISO 55001 بوسیله کمیته (PC251) سازمان ایزو تدوین شد.

دامنه کاربرد مدیریت دارایی:
استاندارد بین المللی ISO 55001 برای انواع دارایی ها و هر نوع سازمانی با هر اندازه ای بکار گرفته می شود.
استاندارد ایزو 55001 علاوه بر مدیریت دارایی های فیزیکی برای دارایی های دیگر درانواع سازمان های کوچک و بزرگ نیز کاربرد دارد.
استانداردهای سری ISO 55000 تحت عنوان سیستم مدیریت دارایی و در سه استاندارد به شرح زیر منتشر گردیده است :
ISO 55000اطلاعات عمومی درباره مدیریت دارایی و اطلاعات درباره واژگان مورد کاربرد ایزو 55001
ISO 55001 الزامات سیستم مدیریت دارایی که مشخصا برای صدور گواهینامه تدوین شده
ISO 55002راهنمای درباره بکارگیری الزامات استاندارد بین المللی ISO 55001

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 55001
به طور کلی مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ایزو 55001 به شرح ذیل است:
• حفظ ارزش دارایی ها و بهبود عملکرد مالی از طریق بهبود بازگشت سرمایه و کاهش هزینه ها با اجرای استاندارد ISO 55001
• استاندارد ISO 55001 باعث تصمیم گیری های بهتر و بر اساس اطلاعات کامل در مورد سرمایه گذاری روی دارایی ها با توجه به هزینه ها، ریسک ها و فرصت ها می شود.
• اجرای استاندارد ISO 55001 و اخذ گواهینامه آن با عثکاهش ضررهای مالی، بهبود ایمنی و بهداشت، شهرت و حسن نیت، کاهش اثرات محیط زیستی و اجتماعی، منجر شدن به کاهش تعهداتی مثل بیمه و جرایم از طریق مدیریت ریسک.
• بهبود مستمر خدمات و محصولات متناسب و یا حتی فراتر از انتظارات مشتریان و ذی نفعان از طریق ایجاد اطمینان از عملکرد دارایی ها با اجرا و گرفتن گواهینامه ISO 55001.
• گواهینامه ISO 55001 نمایش دهنده مسئولیت های اجتماعی و اخلاق کسب و کار سازمانی به ذی نفعان.به طور مثال کاهش آلودگی ها، حفاظت از منابع و تطابق با تغییرات آب و هوایی
• داشتن گواهینامه ISO 55001 نمایش دهنده شفاف تطابق عملکرد سازمان و مدیریت با الزامات قانونی، مقرراتی و محلی به همراه اجرای استانداردها، سیاست ها و فرایندهای مدیریت دارایی ها
• اجرای استاندارد ایزو 5001 باعث بهبود کارایی و اثربخشی و دستیابی به اهداف سازمانی از طریق بازبینی و بهبود فرآیندها، رویه و عملکرد دارایی
• بهبود شهرت از طریق بهبود رضایت مشتری، آگاهی و اعتماد ذینفعان از طریق پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 55001
• گرفتن گواهینامه ایزو 55001 به مدیریت موثر پیآمد‌های کوتاه مدت و بلند مدت اتفاقات، هزینه ها و عملکرد می تواند به بهبود پایداری عملیات و بقای سازمان منجر می‌شود

الزامات استاندارد ایزو 55001 شامل موارد ذیل است:

مدیریت دارایی- سیستم های مدیریت – الزامات
1. دامنه کاربرد
2. مراجع الزامی
3. واژگان و تعاریف
4. فضای سازمان
4.1 درک سازمان و فضای آن
4.2 درک نیاز ها و انتظارات سهامداران
4.3 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت دارایی
4.4 سیستم مدیریت دارایی
5. رهبری
5.1 رهبری و تههد
5.2 خط مشی
5.3 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی
6. طرح ریزی
6.1 اقداماتی برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها برای سیستم مدیریت دارایی
6.2 اهداف مدیریت دارایی
7. پشتیبانی
7.1 منابع
7.2 صلاحیت
7.3 آگاهی
7.4 ارتباطات
7.5 الزامات اطلاعات
7.6 اطلاعات مستند
8. عملیات
8.1 طرح ریزی عملیات و کنترل
8.2 مدیریت تغییر
8.3 برونسپاری
9. ارزیابی عملکرد
9.1 پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
9.2 ممیزی داخلی
9.3 بازنگری مدیریت
10. بهبود
10.1 عدم انطباق و اقدام اصلاحی
10.2 اقدام پیش گیرانه
10.3 بهبود مداوم