استاندارد ISO 21500:2012 شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت

استاندارد ISO 21500:2012
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره برای استقرار استانداردهای مدیریت پروژه مانند PMBOK, ISO 10006 و استاندارد ISO 21500 است تجربه موفق ما در شرکت هایی مانند جهاد نصر سیرجان، آب کیش، جهاد نصر کرمان، انرژی گستر، مهندسی دژسازان ، بلند طبقه و … نشان دهنده مهارت ما برای مشاوره پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه می باشد.

اهمیت پروژه ها در اقتصاد کشور
اجرای پروژه ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند، بانک جهانی اعلام نموده حدود 18% از تولید ناخالص کشورها مربوط به اجرای پروژه ها می باشد .هر پروژه دارای اهداف بودجه و زمانبندی است که اگر براساس آن انجام نشود پروژه توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست می دهد. بر اساس گزارش سال 89 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور به هیات دولت درباره وضعیت پروژه های دولتی در ایران :
86.3% پروژه های عمرانی دولتی در زمانی بیش از زمان تعیین شده به اتمام می رسند.
79.36% پروژه های عمرانی دولت با بودجه ای بیش از برآورد اولیه اجرا می شوند.
39.7% پروژه هایی که با تاخیر اجرا می شوند با بودجه ای بیش از 3 برابر برآورد اولیه اجرا می شوند.
15.7% پروژه هایی که با تاخیر انجام شده اند فاقد توجیه اقتصادی بوده اند.

لذا عملا این پروژه ها توجیه اقتصادی خود را از دست داده و قابلیت رقابت ندارند.

کشورهای پیشرفته با اجرای سیستم های مدیریت پروژه ریسک مربوط به به نرسیدن به اهداف پروژه را به حداقل می رسانند. متاسفانه ایران با وجود داشتن منابع کافی جز ضعیف ترین کشورها از نظر مدیریت پروژه می باشد.

مدیریت پروژه چیست؟
تعریف پروژه پروژه : پروژه فرآیندی منحصر به فرد متشکل از مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده، همراه با تاریخ شروع و پایان که جهت دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می گیرد و از نظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد.
مدیریت پروژه عبارت است از مدیریت پروژه ، بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های مرتبط با فعالیتهای پروژه برای تامین نیازمندی های پروژه می باشد.
به عبارت دیگر مديريت پروژه عبارت است از فرايند برنامه¬ريزي، سازمان¬دهي، زمانبندي و کنترل فعاليت¬هاي پروژه به منظور دستيابي به اهداف کيفي(عملکرد)، زماني و هزينه¬اي در چارچوب محدوده کار تعيين شده و با بهره‌گيري موثر و کارآمد از منابع در دسترس.

استاندارد ISO 21500 چیست؟

استاندارد ISO 21500 یک استاندارد مدیریت پروژه عمومی است که توسط سازمان جهانی استاندارد ایزو براي اقدام بهينه برای مديريت پروژه با فشار آوردن بر کسب و کار براي نتايج سريعتر و ارزانتر، سبب افزايش بهره وري و تاثير سرمايه گذاري ها مي گردد. استاندارد ISO 21500:2012 با در نظر گرفتن چرخه عمر پروژه راهنمايي درباره نحوه مديريت پروژه ارائه می نماید،‌ استاندارد ISO 21500:2012 مي تواند توسط سازمان هاي مختلف، از جمله سازمان هاي دولتي، خصوصي يا اجتماعي و هر نوع پروژه اي صرفنظر از پيچيدگي، اندازه و طول مدت انجام آن، مورد استفاده قرار گيرد.
استاندارد ISO 21500:2012 با مد نظر قرار دادن مواردی مانند:
مدیریت یکپارچگی پروژه
مدیریت دامنه پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
سعی به اجرای موفق پروژه ها دارد.

استاندارد ISO 21500 با دیدگاهی راهبردی، لزوم رابطه اثربخش و مثمر ثمر متقابل بین ذینفعان در پروژه با هدف افزایش توانمندی ها برای ارزش آفرینی را بر مبنای تعادل منطقی در توزیع ریسک های پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خط مشی کیفیت سازمان مالک پروژه، راهنمایی های لازم برای استقرار مدیریت کیفیت در فرآیندهای پروژه را ارائه می نماید

مزاياي پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21500 به شرح زير مي باشند:‌
• استاندارد ISO 21500:2012 اقدام به شناسایی و کنترل خطراتی می نماید که رسیدن به اهداف پروژه را تهدید می کند.
• مدیریت بهتر کلیه عوامل موثر بر موفقیت پروژه با اجرای استاندارد ISO 21500:2012.
• استاندارد ISO 21500 باعث شناسایی وکنترل بهتر ریسک های پروژه می شود.
• گواهینامه ایزو 21500 باعث اعتبار شرکت پروژه محور نزد کارفرما و سایر عوامل می گردد.
• استاندارد ISO 21500:2012 باعث ترغيب انتقال اطلاعات بين پروژه ها و سازمان ها به منظور پيشرفت زمان تحويل پروژه .
• استاندارد ISO 21500 با تاکید بر مشخص کردن مرزهای پروژه از خارج شدن از اسکوپ پروژه جلوگیری می کند.
• استاندارد ISO 21500:2012 تسهيل فرايندهاي مناقصه کارامد از طريق استفاده از اصطلاحات علمي مديريت پروژه پايدار می انجامد
• با اجرای درست و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21500:2012 هزینه های پروژه و زمان اجرای آن بهینه می شود
• منعطف ساختن کارمندان مديريت پروژه و توانايي ايشان براي کار در پروژه هاي بين المللي با پیاده سازی استاندارد استاندارد ISO 21500:2012.
• استاندارد ISO 21500 روابط درون پروژه و بیرون پروژه را بهبود می دهد.
• تهيه و تامين اصول و فرايندهاي مديريت پروژه با اجرا و پیاده سازی استاندارد ISO 21500:2012

هزینه مشاوره و گرفتن گواهینامه ISO 21500:2012
اجرای استاندارد ISO 21500:2012 زمان بر و دقیق است لذا نیاز به کارشناسان و مشاورانی کار آزموده داشته و نفر روز بیشتری را نسبت به سایر استانداردهای مدیریت کیفیت می طلبد. از سوی دیگر هزینه صدور گواهینامه آن نیز به دلیل نفر روز بیشتر بالاتر است.
هزینه مشاوره برای ISO 21500:2012 از حداقل بیست میلیون تومان برای یک شرکت کوچک با یک پروژه به ارزش دو میلیارد تومان شروع می شود.
لازم به ذکر است منافع پیاده سازی ISO 21500:2012 بسیار بیشتر از هزینه آن است لذا در اجرای آن تردید نکنید.