ایزو 29001
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت تجربه مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO TS 29001 و گرفتن گواهینامه ایزو 29001 در ده ها شرکت دارد. از آن جمله می توان گروه قطعات الکترونیک ایران، آنزان پویا، صنایع پشنیبانی دریایی پارسا، شرکت ویل دریل، جهاد نصر کرمان، طرح و بازرسی و غیره را نام برد.

استاندارد ISO 29001 چیست؟
صنایع نفت و گاز جز بزرگترین و مهمترین صنایع جهان هستند لذا بحث کیفیت در آن از اهمیت فوق العلاده ای بر خوردار است. استاندارد ISO/TS 29001 یک استاندارد مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 است که توسط کمیته فنی برای ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های دریابی برای صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید.

استاندارد ISO/TS 29001:2010 جهت ایجاد یک سامانه مدیریت کیفیت برای طراحی ، توسعه و تولید و کنترل خدمات و محصولات درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

چون نفت ، پتروشيمي و گاز طبيعي جزء بزرگترين ، مهمترين و سرمايه برترين صنايع جهان بوده و موتور اقتصادی و صنعتی کشور ها بر مبنای آن عمل می کند و کوچکترين سهل انگاري و يا کيفيت نامناسب در تجهيزات ، قطعات ، نصب و يا خدمات پيمانکاري در اين صنايع علاوه بر تحميل ميلياردها دلار هزينه به سازمانها مي تواند به ايجاد خطرات ايمني و زيست محيطي غير قابل جبران يا بلند مدتي شود برای مثال می توان به حادثه ای براي سکوي نفت شرکت BP در خليج مکزيک رخ داد اشاره کرد که علاوه بر خسارات بسيار سنگين زيست محيطي ، بيش از 40000000000 دلار خسارت به شرکت BP وارد کرد و يا فاجعه زيست محيطي نشت نفت در آلسکا که هنوز عليرغم گذشت سال ها و صرف ميليارد ها دلار هزينه اثرات زيست محيطي آن پا برجاست و يا آنچه در آتش سوزي در چاه نفت ايران در مارون و يا چاه شماره 24 نفت شهر اتفاق افتاد اشاره کرد.

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO / TS 29001
• توجه استاندارد ایزو 29001 به ریسکهایی که کیفیت محصول را تهدید می کند
• ISO 29001 به مستند سازی مناسب فعالیت ها و قابل ردیابی کردن محصولات توجه دارد
•استاندارد ایزو 29001 باعث افزایش کارایی و بهبود کیفیت
• ISO 29001 الزام به پایش کنترل فیچرها
• توجه به بهبود مستمر محصولات ، خدمات ، فرآیندهای شرکت در ISO/TS 29001
• رضایت کارکنان با اجرا و گرفتن گواهینامه ISO 29001
• استاندارد ایزو 29001 الزام به فرآیند بهبود مستمر
• مدیریت ریسک توجه به پیشگیری از بروز خطا در ISO 29001
• ISO/TS 29001:2010 باعث استحکام درقابلیت اطمینان وامکان پذیری فرآیند
• ایزو تی اس 29001 ارزش افزوده بیشتردر فعالیت ها ایجاد می کند
• IS0/TS 29001 باعث اطمینان از آنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند .
• گرفتن گواهی ISO/TS 29001:2010 برای افزایش معاملات و مشتریان و شرکت در مناقصات
• داشتن گواهینامه ISO 29001 نشان دهنده تعهد سازمان به کیفیت صنعت و سهامداران
• ISO/TS 29001 باعث کارآمدکردن عملکرد و ارتقاءکیفیت وکاهش ضایعات
• پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 29001 به بهبود استراتژی شرکت منجر می شود
• ارزش افزوده بیشتر در فعالیت ها با اجرای ایزو 29001
• اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند با اجرای ISO/TS 29001 و گرفتن گواهینامه.

چطور گواهینامه ISO/TS 29001 بگیریم؟
برای گرفتن گواهینامه ISO/TS 29001 در گام نخست شرکت ها باید یک مشاور سیستم مدیریت مانند شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت را انتخاب و با آن قرارداد ببندند. مشاور در گام اول اقدام به بررسی سازمان نموده و نحوه پیاده سازی الزمات ISO/TS 29001 را در شرکت بررسی می نماید سپس اقدام به طرح ریزی سیستم مدیریت بر اساس الزامات استاندارد ایزو 29001 نموده و مستندات مورد نیاز استاندارد ایزو 29001 از چمله نظامنامه را تهیه می کند و در همین حین اقدام به آموزش پرسنل کارفرما در مورد نحوه پیاده سازی استاندارد ISO/TS 29001 می نماید. سیستم طرحریزی شده باید توسط سازمان اجرا شده و سوابق انطباق با الزامات تهیه شده پس از انجام ممیزی داخلیو رفع مغایرت های مشاهده شده و انجام بازنگری مدیریت از شرکت گواهی دهنده مانند IMQ, ASYS, TUV, DNV, SGS, DQS, BSI و غیره برای صدور گواهینامه دعوت می شود.

هزینه گرفتن گواهینامه ISO/TS 29001 چقدر است؟
هزینه پیاده سازی استاندارد ایزو 90012 و گرفتن گواهینامه ایزو 90012 به سه گروه:
• هزینه مشاوره ISO/TS 29001
• هزینه پیاده سازی ایزو 29001
• هزینه صدور گواهینامه ISO 29001
تقسیم می شود و از شرکتی به شرکت دیگر فرق می کند.

هزینه مشاوره ISO/TS 29001 از ایزو 9001 حداقل 50 درصد بیشتر است چون الزامات ایزو 9001 را در درون خود دارد.
اما باید توجه داشت هر گرانی بی حکمت نیست و هر ارزانی بی دلیل نیست. برای استفاده از مزایای استاندارد ISO9001 از مشاور با تجربه و شرکت معتبر گواهی دهنده استفاده کنید در غیر این صورت پول خود را به هدر داده اید.
برای گرفتن قیمت اخذ گواهینامه ایزو 29001 با ما تماس بگیرید.