شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده همکاری با سازمان ها در زمینه شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت می باشد.
ما خدمات ذیل را برای شرکت در جایزه ملی تعالی به سازمان ها ارائه می کنیم.

خدمات تدوین و تکمیل اظهارنامه تعالی سازمانی
مستند سازی دستورالعمل ها و روش های کار برای جایزه ملی تعالی سازمانی
مشارکت در مستند سازی پروژه ها و اقدامات انجام شده در زمینه تعالی سازمانی
ارائه خدمات مشاوره برای تعریف پروژه ها و بهبود سازمانی در مورد توانمندسازها و نتایج

تعالی سازمانی چیست؟
یکی از مباحثی که بسیاری از سازمان ها بدنبال ان هستند و با وجود اینکه چندین سال از عمر آن می گذرد، اما همچنان جدید است، مباحث مرتبط با تعالی سازمانی و جایزه های کیفی است.

تعالی سازمانی عبارت است از رشد و ارتقاء سطح سازمان در تمامی ابعاد و کسب رضایتمندي مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان و ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات آنها به منظور تضمین حیات و موفقیت سازمان در بلند مدت و بست قابلیت رقابت آنها.

مدل تعالی سازمانی، ساختار مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهاي اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی زمینه پیشرفت و بهسازي سازمان را فراهم می کند.این مدل، ابزاري براي سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را براي بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند.

معمولا سازمان ها در کنار پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و استانداردهای ایزو، علاقه و رقبت فراوانی به اجرا و پیاده سازی مدل های تعالی سازمانی هستند.به این منظور در اکثر کشورهای جهان جوایزی برای تعالی سازمانی طراحی شده است که مشهورترین آنها جایزه دمینگ ژاپن، مالکم بالدریج آمریکا، EFQM اروپا می باشد.

مزایاي استقرار مدلهاي تعالی سازمانی
شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی دارای مزایای ذیل می باشد:
• خودارزیابی سازمان در ابعاد مختلف توسط کارکنان بر اساس الگوي تعالی سازمانی
• امتیاز دهی کمی به عملکرد سازمان بر اساس نتایج خودارزیابی
• شناسایی نقاط قوت و زمینه هاي بهبود بهبود عملکرد سازمان با توجه به نتایج خودارزیابی
• توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان
• مشارکت گسترده کارکنان در بهبود عملکرد
• استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور ارتقاي سطح تعالی سازمانی
• برخورداري از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر مدیریت مبتنی بر فرایند هاي سازمانی
• ارزیابی مبتنی برواقعیات ارائه تصویر واقعی ازفعالیت هاي سازمان تبادل تجربیات درون و برون سازمانی

جایزه ملی تعالی سازمانی
تعالی سازمانی و جایزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲ به‌منظور ایجاد فضای رقابتی، تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود و انتقال تجربیات سازمان‌های موفق در ایران راه‌اندازی شده است بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته‌اند با اجراء خودارزیابی تعالی از طریق مدل تعالی سازمانی، روش‌های نوین مدیریتی را در سازمان خود را شناسایی کنند.

چارچوب اصلی جایزه ملی تعالی سازمانی ، مدل تعالی سازمانی EFQM می‌باشد. آخرین ویرایش الگوی جایزه تعالی سازمانی، تحت عنوان الگوی تعالی سازمانی ویرایش سال ۹۳ از تجارب جوایز تعالی سال‌های قبل و مدل تعالی EFQM ۲۰۱۳ الگوبرداری شده است.

با به‌کارگیری مدل تعالی سازمانی در فرآیند خودارزیابی تعالی ، نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود شناسایی‌شده و برنامه‌های بهبود تعیین و برنامه‌ریزی می‌شود.
مدل های تعالی سازمانی می توانند چارچوب مناسبی برای مدیریت و پیشرفت صنایع و کسب و کارها در دنیای رقابت باشند.

در ایران دو سازمانی متولی ارائه جایزه ملی کیفیت بر مبنای مدل های تعالی سازمانی هستند. مدل تعالی سازمانی ایران بیشتر برگرفته شده از مدلEFQM است و در ایران با نام جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی تعالی سازمانی شناخته می شود.

متولی جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی است که با ارزیابی سازمان ها گواهینامه و یا جایزه تعالی سازمانی را به شرکت ها اعطا میکند.
سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌كند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح زیر است:
• گواهی تعهد به تعالی
• تقدیر نامه تعالی
• تندیس ها شامل تندیس بلورین، سیمین و زرین

کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در بخش‌های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی حضور یابند.

Business Process Management و نقش آن در سازمان ها

در اجرای بخشنامه شماره 137047 مورخ 7/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت اماده همکاری با شرکت ها در زمینه مدیریت فرآیندها و مستندسازی ان و بهبود سازمانی می باشد تجربه موفق ما در سازمان هایی مانند شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسلامی و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و شهرداری بیجار و و شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش و آب کیش، فرودگاه های زاهدان، یزد و غیره نشان دهنده توانمندی ما در انجام پروژه های مدیریت فرآیندها می باشد.

Business Process Management و نقش آن در سازمان ها
در قرن بیست و یکم تغییر مداوم و نسبتاً سریع در نیازهای مشتریان اجتناب ناپذیر است و تنها سازمانی شانس بقا دارد که ساز و کارهای لازم برای آگاهی سریع از این تغییرات را داشته و توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمانها و شرکت ها در کشورهای پیشرفته دریافته اند که رویکرد وظیفه ای در کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین می برد. سازمان های که بر اساس مدل وظیفه ای طرحریزی شده اند به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. مدلی که در مقابل رویکرد طرحریزی بر مبنای وظیفه به سازمان ها پیشنهاد می گردد رویکرد فرایندی است. فرایند عبارتست از یک سری فعالیتهای مرتبط به هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می شوند و درون دادها را به برون داد تبدیل می کنند. فرایند را می توان یک زنجیره ارزش زا فرض نمود که هر مرحله (هر دانه زنجیر) ارزشی به ارزش مرحله قبل آن می افزاید. لذا در قرن بیست یکم بحثی به نام مدیریت فرآیند محور BPM مطرح می شود.
در کشور ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار (بخشنامه شماره 137047 مورخ 7/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) از تمام واحد ها خواسته که نسبت به اصلاح فرآیندهای خود اقدام کنند

مدیریت فرآیندها (اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار ) چیست؟
سوال مهمی که شرکت ها می پرسند این است که مدیریت فرآیندها چیست و چه تفاوتی مدیریت فرآیندها با روش های سنتی سازمان دهی دارد؟
مدیریت فرایند محور (PROCESS-BASED MANAGEMENT) عبارتست از شناخت مدیریت فرایندهای کسب و کاری که هدفشان، برآورده ساختن نیازهای مشتریان است. سامانه مدیریت فرایندی بر جریان انجام کار در طول سازمان تمرکز می کند و بخشی و وظیفه ای فکر نمی کند.

تا اوایل دهه هفتاد قرن بیستم طراحی ساختار سازمان بر اساس عملیات و بینش وظیفه ای بوده و بخش ها بر اساس نوع عملیاتی که در آنها انجام می شده تقسیم بندی می شدند. در این ساختار سازمانی رعایت سلسله مراتب و تمرکز بر قدرت سازمانی و کنترل در سطوح مختلف بویژه کنترل از بالا اساس طرح ریزی بوده است.

با ظهور مفاهیم جدید در مدیریت مانند مدیریت کیفیت جامع TQM و یا مهندسی مجدد BPR در عرصه کسب و کار و سازمان ها نگرش فرآیندی جایگزین تفکر عملیاتی و وظیفه ای شد.

در نگرش فرآیندی به سازمان به صورت مجموعه ای از فرآیندهای به هم تنیده برای انجام ماموریت، رسیدن به چشم انداز و دستیابی به اهداف سازمانی نگاه می شود. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که باز وظایف و عملیات که به صورت تخصصی انجام می شوند پایه اصلی طرح ریزی سیستم می باشند با این تفاوت که در بینش سنتی امور به صورت بخشی انجام شده در حالیکه در رویکرد فرآیندی تخصص های مختلف به صورت یک تیم عمل می کنند. شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت در طرحریزی های خود فرآیندها را مبنای طرحریزی سازمانی قرار می دهد.

هدف از طراحی سازمان بر اساس فرآیندها داشتن سازمانی اثربخش، یکپارچه، پاسخگو و کارا می باشد ولی باید خاطر نشان کرد که تعریف فرآیندها به صورت صحیح شرط لازم برای اثربخشی و کارایی سازمان می باشد، اما شرط کافی نیست چرا که فراهم آوردن «توانمندساز»های هر فرایند، یکی از پیش نیازهای موفقیت هر سرویس یا پروژه است.

چرا مدیریت فرایند (BPM) انجام می شود؟
سازمان ها برای رسیدن به یک سری اهداف مشخص و سودآوری، سرمایه گذاری می کند. از طرف دیگر سازمان ها مایلند در محدوده ی مرزهای تجاری و کاری خود و ورای آن، بر سیستم کارمندان، مشتریان و شرکا و تمامی مسائل مربوط به آنها اشراف داشته باشد. هر روشی که در بر گیرنده مدل‌سازی، اتوماسیون، اجرا، کنترل، ارزیابی و بهینه‌-سازی روند فعالیت های تجاری برای رسیدن به این اهداف باشد مدیریت فرایند (Business Process Management) یا) ( BPM) نام دارد.

امروزه دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها، دستیابی به راه‌ها و روش‌هایی برای اتوماسیون و بهبود فرآیندهای کسب و کار است.
مدیریت فرآیند محور کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه برای تعریف، اجرا، بازبینی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان ها را ارایه می‌کند و با استفاده از متدها و ابزارهای مربوطه، حجم کار توسعه راه کارها را به حداقل رسانده و مدیریت امور را سهل و کارآمد می کند. مدیریت فرایند یعنی نظم و ترتیب، یعنی کار و عملی که انجام می‌ دهید.

هدف از مدیریت فرایند محور خودکار کردن فرایندهای تجاری نیست. همان گونه که هدف از مهندسی معکوس فرایند، صرفا خودکارسازی آنچه در حال حاضر وجود دارد نیست. شاید بعضی‌ها بگویند اتوماسیون نیز بهبود بخشیدن به یک فرایند دستی است.

مدیریت فرایندی ، فرایندهای که می‌ شود آنها را به صورت خودکار انجام داد را شناسایی و طراحی می‌نماید و با اعمال طرح‌های نهایی در سازمان، کار مدیریت فرایند هم تمام می‌شود. در مدیریت فرآیند محور کنترل یک بخش بسیار مهم می باشد.

یکی از اشتباهات فاحش در مدیریت فرآیندها این است که گمان می شود، هر عملی که به بهبود فرایند منجر می-‌شود مدیریت فرایند است. حال اینکه چنین نیست باید نگرش فرآیندی حاکم باشد. بهینه‌سازی یک بخش از فرایند، بدون آگاهی از کل فرایند می تواند به انسجام فرآیند و فرآیندها آسیب جدی وارد کند، و این موضوع دقیقا همان چیزی است که کارشناسان و متخصصان فرآیند درباره‌اش هشدار می‌دهند: برای رسیدن به درک صحیح از بهینه‌سازی‌، باید آن را در چارچوب کل فرایند تجاری در نظر گرفت. مدیر فرآیند باید تصویر بزرگی از فرایند در ذهن داشته باشد. این نگرش «دیدگاه فرایندهای پی‌درپی» گفته می‌شود.

کارگری که خیابان را آسفالت می‌کند کیفیت و شرایط رانندگی بر روی آن جاده را به کل بهبود می‌بخشد اما این کار او مدیریت فرایند نیست زیرا او از کل فرایند آگاهی ندارد فرض کنید در جلوتر این جاده یک پیچ خطرناک و کور باشد که سرعت زیاد خودروها به دلیل کیفیت جاده می تواند مرگبار باشد. مهندسی که راهی برای دو برابر کردن پهنای باند کابل‌های فیبر نوری پیدا می‌کند، همه‌ی فرایندهای ارتباطی را بهبود می‌بخشد اما این هم مدیریت فرایند نیست چون به زیرساخت ها و تجهیزات و هزینه ها توجه نکرده است. وقتی درباره‌ی نگرش فرآیندی و مدیریت فرایندها سخن می-‌گوییم فقط باید افرادی را در نظر بگیریم که بر کل فرآیند اشراف داشته و به شکل آگاهانه بر کل فرایند و عناصر دخیل در آن نظارت می کنند.

لذا می‌توان گفت مدیریت فرایند کسب و کار مجموعه‌ای است از رویکردهای مدیریتی و فناوری مدرن که به نحوی ساختاریافته، منسجم و هماهنگ، برای درک و مستند سازی، مدل‌سازی، تحلیل و بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.

فعالیت‌های اجرا شده توسط سازمان برای مدیریت و بهبود فرآیندهای کسب و کار را پوشش می‌دهد. سیستم‌های ،BPM ابزار نرم‌افزاری برای پایش اجرای فرآیندهای کسب و کار هستند که برای مدیران این امکان را فراهم می‌کنند تا فرآیندها را تجزیه و تحلیل کنند و تغییرات لازم را نسبت به وضعیت اولیه ایجاد نمایند. در واقع BPM یک “مدل مدیریت” است که برای سازمان‌ها این امکان را فراهم می‌آورد تا فرآیندهای کسب و کار را مانند دیگر اقلام سرمایه‌ای سازمان مدیریت کنند و بهبود دهند.

الزام قانونی بهینه سازی و اصلاح فرآیندها
در بخشنامه شماره 137047 مورخ 7/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده است که به منظور تحقق «بند 12 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری» و در اجرای «ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری» و «برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست محترم جمهور به شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393، «دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار» به شرح آن دستورالعمل (29 صفحه) ابلاغ می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند، نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق مفاد این سند اقدام نمایند.

مراحل مدیریت فرایندهای کسب و کار
مراحل مدیریت فرآیندمحور BPM به چهار گروه تقسیم می‌شود:
طراحی فرایند ها (Process Design)
اجرای فرایندها (Process Execution)
پایش فرایندها (Process Monitoring)
بهبود فرایندها (Process Improvement)
در واقع نگرش فرایندی همان چرخه PDCA را برای انجام فعالیت های شرکت به کار می برد.

طراحی فرایندها (Process Design):
مرحله طراحی فرآیندها شامل شناسایی کلیه فرآیندهای کسب و کار موجودو یا مورد نیاز سازمان و طراحی جدید و طراحی مجدد فرآیندهای می‌باشد. مستند سازی فرآیندها در این مرحله بسیار مهم است مدل‌سازی و مستندسازی فرایندها به مدیران و طراحان فرآیندهای سازمان کمک می‌کند تا درک بهتری از کسب و کار سازمان خود به دست آورده و در صورت لزوم تغییراتی برای بهبود در روش انجام کار ارائه دهند. نرم‌افزارهای مورد استفاده برای اینکار شامل این اجزاء می‌باشد: ویرایشگرهای گرافیکی جهت مستندسازی فرآیندها, انباره‌هایی برای ذخیره مدل‌های فرآیند و ابزارهای شبیه‌سازی فرآیند کسب و کار برای اجرای فرآیند جهت اندازه‌گیری پارامترهای بازدهی مانند میانگین زمان و هزینه..

اجرای فرایندها (Process Execution):
فرایند های طراحی شده باید مطابق طرحریزی اجرا شوند. آموزش و وجود آینن نامه ها و روش های اجرایی باعث می شوند تا میزان یکنواختی اجرای فرایند‌ها و فعالیت ها به تدریج افزایش یابد. سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب و کار در این مرحله به جای مدل‌های فرآیندی مبتنی بر متن بر توسعه مدل فرآیندها به صورت گرافیکی تمرکز نموده‌اند که دلیل آن کاهش پیچیدگی توسعه مدل می‌باشد.

پایش فرایندها (Process Monitoring):
همزمان با اجرای فرایندها، سازمان باید عملکرد و نتایج اجرای فرایند‌های کسب و کار را به صورت مستمر اندازه‌گیری کرده و با نتایج از پیش تعیین شده مقایسه کند و نتایج آن را برای تصمیم گیری در اختیار مدیریت و تصمیم گیرندگان قرار دهد. هرگونه انحراف از اهداف از پیش تعیین شده باید آنالیز و ریشه یابی شده و راه‌حل‌های آن تعیین گردد

بهبود فرایندها (Process Improvement):
تجزیه و تحلیل ثبت وقایع استخراج شده در طی نظارت بر فرآیند و مقایسه آنها با یک مدل فرآیند منطقی برای تحلیل‌گر امکان تشخیص و تحلیل گلوگاه‌ها را مهیا می نماید.

بهبود فرآیند ها، مهندسی فرآیند، بخشنامه سازمان مدیریت در مورد مدیریت فرآیندها، مهندسی فرآیند چیست، شرکت مهندسی مشاور برای مدیریت فرآیند، متدولوژی های مدیریت فرآیندها،

‌سازد. نتایج ناشی از پایش فرایند‌ها، در صورتی که منجر به کشف اشکالاتی در طراحی فرایند‌ها شود، باید در یک فرایند طراحی مجدد مورد استفاده قرار گرفته و اشکالات مشاهده شده در فرایند‌های کسب و کار اصلاح گردد

بهینه سازی و حذف فعالیت‌های غیر ضروری
بهینه‌سازی فرآیندهای کسب و کار در سطح سازمانی و بین دپارتمان‌های سازمان، از اثرات مثبت اجرای BPM یا مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان است. با حصول کارآیی بیشتر در اجرای یک فرآیند، عملاً کاهش هزینه حاصل خواهد شد و می‌توان ارتباط مستقیمی بین مؤلفه کارآیی و کاهش هزینه برقرار نمود.

بهینه‌سازی یک فرآیند می‌تواند با افزایش کارآیی، کاهش هزینه و افزایش بازدهی در فرایند همراه باشد.
برای انجام بهینه‌سازی می‌توان از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار استفاده نمود تا به کمک آن، فرآیندهای سازمانی، مانیتور، کنترل، آنالیز و مدیریت شود تا تصمیمات لازم برای بهینه‌سازی آنها انجام پذیرد. در نتیجه مدل‌سازی فرآیند، سازمان می‌تواند فرصت‌هایی برای حذف کارهای غیرضروری بدست آورد.

به علاوه سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار داده‌های مفیدی در زمینه هزینه‌های فرآیند، طول دوره اجرا، بارکاری، بازبینی و بهینه سازی براساس نتایج واقعی فراهم می‌کند.

مشاور برای بهبود فرآیندها، مشاور برای اجرای بخشنامه اجرای بخشنامه شماره 137047 مورخ 7/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشاور جهت ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت مهندسی مشاور برای 560/93/206 مورخ 20/1/1393، دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار شرکت مشاور برای اصلاح فرآیندها بخشنامه 137047 تهیه نرم افزار مدیریت فرآیندها شرکت تایید شده مشاور برای اجرای ماده 36 قانون خدمات کشوری و بخشنامه 137047
.

مشاور جهت تکمیل اظهارنامه جایزه ملی تعالی نگهداری ایران و تهیه مستندات لازم

جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
مشاور جهت تکمیل اظهارنامه جایزه ملی تعالی نگهداری ایران و تهیه مستندات لازم
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت جز معدود شرکت هایی است که تجربه تکمیل اظهارنامه و تهیه مستندات لازم برای جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات ( شامل مدارک و سوابق ) را دارد. شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مشاور جهاد نصر سیرجان برای شرکت در اولین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات بود.

ما علاوه بر تهیه اظهارنامه اقدام به جمع آوری و طبقه بندی سوابق مرتبط جهت انجام ممیزی شخص ثالث و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران و تهیه مدارک لازم از قبیل طرح های استراتژیک نگهداری دارایی ها ، دستورالعمل ها و فرآیند های لازم برای شرکت در جایزه تعالی نگهداری و تعمیرات را برای شرکت جهاد نصر سیرجان به عنوان بزرگترین شرکت استخراج معادن ایران بعهده داشتیم.

جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات چیست؟

جایزه ملی تعالی نگهداری ایران، بر اساس سایر مدل های تعالی طرحریزی گردیده است جایزه ملی تعالی نگهداری ایران فرآیندی است که در آن هر سال به برترین سازمان های ایرانی در بخشهای گوناگون تولید و خدمات (مطابق طبقه بندی جایزه) که در مورد برپاسازی، بهبود و نهادینه کردن فرهنگ نگهداری از دارایی های خود فعالیتهای چشمگیری را انجام داده اند، گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس جایزه نگهداری و تعمیرات در یک همایش اعطاء می-گردد. موارد مورد بررسی در جایزه ملی نگهداری و تعمیرات تقریبا بخش اعظم استاندارد ISO 55001 را پوشش می دهد.

نکته مهم در مورد جایزه ملی تعالی نگهداری ایران این است که این جایزه بر نگهداری دارایی ها تمرکز دارد و صرفا در مورد تعمیرات نمی باشد. قسمت عمده نگهداری پیشگیرانه بر اساس استاندارد BS EN 13306 بررسی و ممیزی می شود.

لزوم جایزه ملی تعالی نگهداری:
نگهداری مناسب دارایی ها نقش بسیار مهمی در بقای یک شرکت و کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات آن بازی می کند. لزوم وجود الگویی مشترک در ایران برای ارزیابی تعالی نگهداری دارایی ها همیشه احساس میشد که بر آن اساس امکان آگاهی سازمان ها از جایگاه بلوغ مدیریتی و همچنین ارزش های نهفته در کار آمدی نگهداری و تعمییرات صحیح فراهم یابد. این مدل چارچوب جامعی از ارزش های اساسی، معیارها و شاخص ها در تمام بخش های نگهداری از دارایی ها است، که به سازمان ها کمک مینماید تا با بررسی و ارزیابی مستمر فرآیندها، روش های اجرایی و فعالیت ها و نتایج حاصل از مدیریت نگهداری دارایی ها، نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان خود را شناسایی کرده و در جهت بهبود آنها، برنامه ریزی نمایند.
لذا سازمان های و شرکت هایی که در حرکت به سوی تعالی نگهداری دارایی ها موفق تر از سایر سازمان ها عمل کرده اند شناسایی شده و علاوه بر تشویق و قدردانی از آن ها، میتوانند مدلی موفق برای سازمان های مشابه باشند. جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات علاوه بر تقدیر از شرکت های موفق در زمینه مدیریت دارایی ها باعث انتقال تجربیات در زمینه نگهداری و تعمیرات به سایر شرکت ها می شود.

اهداف جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
جایزه ملی نگهداری و تعمیرات اهداف ذیل را دنبال می کند:

• انتقال اهمیت حفظ دارایی ها در کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات به شرکت ها با شرکت در جاییزه تعالی نت.
• جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات با عث تشویق بنگاه ها، شرکت ها و سازمان‌ها برای انجام اثر بخش ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف، بهبود مستمر و بهینه سازی نظام های نگهداری دارایی ها می شود.
• اعطای جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات به شرکت هایی که با نگهداری مناسب از دارایی خود به عنوان سرمایه ملی حفاظت می کنند باعث تشویق آنها می شود.
• جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات به ایجاد فضای مناسب برای رد و بدل کردن تجربیات و دانش سازمان های موفق در مورد نگهداری دارایی ها می شود.
• مدل ملی تعالی نگهداری و تعمیرات باعث ایجاد فضای رقابتی همراه با خلاقیت و نوآوری در مورد نگهداری دارایی ها می شود.
• ایجاد زبان مشترک و مدلی کارآمد در شیوه مدیریت نگهداری از دارایی های سازمان های ایرانی و ارائه مدل منطبق با فرهنگ ملی.
• فرهنگ سازی و افزایش آگاهی درباره کارآمدی نگهداری مناسب از دارایی ها در شرکت ها و مدیران آنها.
• توسعه، آموزش و ترویج مفاهیم نگهداری از دارایی ها بین مدیران و فعالان حوزه نگهداری و تعمیرات در سازمان های ایرانی.
• تکریم مدیران، کارشناسان ،تکنیسین ها و کارگران شرکت که در حفظ، نگهداری و تعمیرات دارایی ها نقش دارند.
• توجه ویژه به نگهداری از دارایی ها در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های کلان اقتصادی و سازمانی.

چطور در جایزه نگهداری دارایی ها شرکت کنیم؟
برای شرکت در جایزه ملی تعالی نگهداری دارایی ها سازمانها باید یک مشاور کار آزموده را برای نگهداری و تعمیرات با نگرش سیستمی و آشنا با منطق رادار استفاده کند.

درگام اول براساس مدل مشاور اقدام به ارزیابی سامانه نگهداری کرده و سپس با توجه به سطح بلوغ سامانه نگهداری و تعمیرات پیشنهاد ثبت نام در یکی از سطوح را می دهد.

بعد از ثبت نام شرکت مستندات لازم تهیه شده و سوابق جمع آوری شده و نتایج تحلیل می گردد بر اساس سوابق نتایج ارزیابی می گردد و تصمیم ها گرفته می شود.

سپس اظهار نامه تعالی نگهداری بر اساس فصل بندی 9 بندی آن تکمیل شده و به دبیرخانه جایزه ملی نگهداری و تعمیرات ارسال می شود.
بعد از ارزیابی بر اساس مدل رادار RADAR نمره و سطح سازمان مشخص می شود.

معیار های جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
مدل جایزه ملی نگهداری و تعمیرات مانند مدل EFQM شامل 9 معیار می باشد با این تفاوت که 6 تای آن معیارها توانمند سازها و 3 تای آن نتایج می باشد.
معیارهای ۹ گانه مدل جایزه ملی نگهداری به شرح زیر می باشند :
۱- رهبری  %10
۲- راهبردها  %10
۳- توسعه منابع انسانی  %10
۴- برنامه ریزی و زمانبندی  %10
۵- مدیریت منابع  %10
۶- مدیریت گردش کار و فرآیندها  %12
۷- بهبود قابلیت اطمینان  %12
۸- بهبود کسب و کار  %12
۹ -نتایج عملکرد  %14

سطوح جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
جایزه ملی تعالی نگهداری دارای سطوح مختلف می باشد،که شرکتها و سازمان‌ها را در تلاش و دستیابی به تعالی نگهداری متمایز می‌کند و رتبه بدست آمده هر شرکت میزان موفقیت آنها را در روند و سطح دستیابی به اهداف جایزه نگهداری، نشان می‌دهد. جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات، دارای سطوح گواهی تلاش و تعهد به نگهداری از دارایی ها، تقدیرنامه و تندیس‌های بلورین، سیمین و زرین است.

فرآیند ارزیابی جایزه تعالی نگهداری در هر کدام از این سطوح و در هر کدام از حوزه‌های جایزه ملی تعالی نگهداری به طور مجزا به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، به طور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند.

سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح تعالی نگهداری دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان های مربوط به نگهداری همان سطح در تبلیغات خود استفاده نمایند. این سطوح عبارتند از:
1. گواهی تلاش و تعهد به تعالی نگهداری از دارایی ها
2. تقدیر نامه نگهداری و تعمیرات
3. تندیس:
• تندیس بلورین
• تندیس سیمین
• تندیس زرین

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت خدمات مشاوره را برای سطوح مختلف جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات ارائه میدهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد جایزه ملی تعالی نگهداری با ما تماس بگیرید.

پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 22000

پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 22000
سلامت جامعه ارتباط مستقیم و اساسی با سلامتی مواد غذایی دارد بر این اساس استاندارد های مواد غذایی از اولین و مهمترین استاندارد های جهان هستند.
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت به عنوان یک شرکت موفق و پیشرو در زمینه مشاوره مدیریت و طرحریزی کارخانه براساس مسئولیت ذاتی خود پروژه های زیادی را در زمینه ایمنی و سلامت مواد غذایی انجام داده است.

از مشتریان صاحب نام ما در صنایع غذایی می توان به، شرکت یک و یک ( دشت مرغاب )، قارچینو، شرکت های پگاه خوزستان، پگاه همدان، پگاه لرستان، کشت و صنعت گلستان دزفول، روغن ساعی، کشت و صنعت پارس شهریار، کارخانه های آرد صاحب نامی مانند آرد کلاله، آرد مارون، آرد زاهدی، آرد مریانج، آرد شریف گالیکش،آرد رضای مشهد، آرد سرچشمه شاهرود، آرد ممتاز همدان، آرد اق قلا و سایر آردها، شرکت صنایع غذای کودک تورنگ، گراندیس، سحر،آبتین آفتاب جنوب، بهنوش و غیره نام برد.

ما تجربه موفق زیادی در زمینه پیاده سازی استاندارد ایزو 22000 و HACCP و طراحی و اجرای GMP و GHP در صنایع غذایی داریم.
استاندارد های مدیریت سلامت و ایمنی مواد غذایی زیادی در جهان وجود دارد اما اولین آیین کار مستند در ارتباط با سیستم مدیریت سلامت مواد غذایی استاندارد HACCP بود. و پس از آن استاندارد های مدیریت سلامت و ایمنی غذایی زیادی تدوین شد و تقریبا هر بخشی از جهان استانداردهایی را در زمینه ایمنی مواد غذایی تدوین کردند.

استاندارد ISO 22000 در حال حاضر معروفترین و پرکاربردترین استاندارد سلامت و ایمنی مواد غذایی در جهان بوده که از مزرعه تا چنگال مشتری را پوشش می دهد.
استاندارد جهانی ISO 22000 چیست؟
علامت استاندارد ISO 22000 امروزه بر روی اکثر محصولات غذایی حک شده است. اما بیشتر مردم نمی دانند علامت داشتن گواهینامه ایزو 22000 به چه معنی است؟

استاندارد ISO 22000 یکی از تخصصی ترین استانداردهای مدیریت کیفیت در صنایع غذائی در جهان می باشد که اولین بار در اول سپتامبر 2005 توسط کلیهISO/TC34 تدوین و ابلاغ شد. استاندارد ISO 22000 مبانی تولید مواد غذایی سالم و ایمن را برای مصرف شرح می دهد ایزو 22000 علاوه بر تولید کنندگان مواد غذایی در شرکت های مرتبط هم کاربرد دارد.

استاندارد ISO 22000 قابلیت پیاده سازی در سراسر زنجیره تأمین مواد غذائی از تولید در مزرعه و یا مراکز نگهداری دام و طیور تا ماشین آلات صنایع غذائی ، کارخانجات تولید مواد غذائی ، صنایع بسته بندی ، غذای دام و طیور شرکتهای پخش مواد غذائی ، سوپر مارکتها و… را دارد.

استاندارد ایزو 22000 توسط کمیته ISO/TC 34 سازمان جهانی استاندارد ISO با مشارکت کارشناسان FAO و WHO با استفاده از تجربیات بدست آمده از اجرای HACCP و ISO 9001 و ISO 15161 با توجه به ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی جهانی برای مواد غذایی و صنایع وابسته تدوین شد.

استاندارد ISO 22000 ضمن پوشش دادن تمام الزامات HACCP الزامات پایه یک سیستم مدیریت کیفیت را نیز پوشش می دهد نکته مثبت استاندارد سری 22000 داشتن استانداردهای پشتیبان برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 22000 می باشد.

دامنه کاربرد استاندارد ISO22000 :
استاندارد بین المللی ایزو 22000 یک استاندارد ژنریک و قابل پیاده سازی در تمامی بخش ها و زنجیره تامین مواد غذایی بوده و دارای طیف گسترده ای از قابلیت اجرا می باشد لذا تمامی سازمانها و شرکت های فعال زنجيره غذايي اعم از توليدکنندگان مواد اوليه صنایع غذایی شامل شرکت های تولیدی مواد بسته بندی، مزارع و کشت و صنعت ها، تولید کنندگان مواد شیمیایی که در غذا و یا دارو بکار می روند ، شرکت هاي توليد مواد غذايي و و خوراک دام، شرکت ها و موسسات درگير با حمل و نقل و انبارش ، پخش کنندگان فروشگاههاي خرده فروشي و تامين کنندگان خدمات مرتبط با غذا نظيرخدمات بسته بندي و … مي توانند از استاندارد ISO22000. برای مدیریت ایمنی و سلامت محصولات و خدمات خود استفاده نمایند و استاندارد ISO22000 را اجرا و گواهینامه استاندارد ISO22000 را اخذ نمایند.

مزایای استاندارد ISO 22000 و اخذ گواهینامه ایزو 22000:
از مزایای اجرای استاندارد ایزو 22000 و گرفتن گواهینامه آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-جهانی بودن استاندارد ISO 22000 و مورد قبول بودن آن تقریبا در تمام جهان
2-تخصصی بودن استاندارد ISO22000
3- روشن بودن الزامات و داشتن راهنماهای لازم مانند ISO 22004:2005 و ISO 22005:2005
4-در نظر گرفتن الزامات قانونی توسط ایزو 22000 و مورد قبول بودن توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت
5- در نظر گرفتن و کنترل برنامه های پیشنیازی PRP و برنامه های پیش نیازی عملیاتی OPRP در ISO 22000
6- بین المللی بودن گواهینامه ISO 22000 و معتبر بودن آن در تمام جهان.
7-همه جانبه نگری
8-شامل بودن کلیه الزامات HACCP ، قابلیت اثبات تعهد مدیریت به ایمنی محصول در موقع ایجاد مشکل قانونی
اشاره نمود.
9-خطراتی که بصورت بالقوه و بالفعل سلامت محصول را تهدید می کند از طریق استاندارد ایزو22000 شناسایی و مدیریت می شود 10- اجرا و گرفتن گواهینامه ISO 22000 ایجاد ارتباط اثر بخش در مورد مسائل سلامت و ایمنی مواد غذایی با تأمین کنندگان ، مشتریان و دیگر بخش های موجود در زنجیره مواد غذایی بوجود آید .
11- اجرای ISO 22000 باعث تمایز قائل شدن میان PRPها ، OPRP ها و CCP ها می شود.

روش پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO 22000
برای اجرا و گرفتن گواهینامه سلامت و ایمنی محصول ا ISO 22000 باید سازمان در اولین گام اقدام به انعقاد یک قرارداد با یک مشاور سیستم مدیریت کیفیت کارآزموده مانند پویندگان ایمنی و کیفیت نماید.

شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت از شرکت بازدید کرده و بر اساس استاندارد ISO22000 اقدام به انجام یک گپ آنالیز می نماید تا کمبودهای سازمان برای اجرای استاندارد ISO 22000 و گرفتن گواهینامه بویژه در مورد GMP را شناسایی نماید نیاز ها درقالب گزارشی به کارفرما اعلام می نماید.
کارفرما باید اقدام به رفع ایرادات بویژه در زمینه GMP مطابق الزامات قانونی نماید البته اکثر شرکت ها به دلیل نظارت معاونت غذا و دارو ناچار به پیاده سازی این الزامات هستند.

سپس مشاور ISO22000 اقدام به تشکیل کمیته ایمنی و سلامت محصول نموده و پس از آموزش الزامات و روش مستند سازی ISO 22000. به آنها و افراد مرتبط ، اقدام به طرحریزی سیستم ISO22000 می نمایدو همزمان مستندات مربوطه را تهیه می نماید. معمولا مستند سازی بر اساس استاندارد ISO 10013 انجام می شود.

شرکت باید بر اساس دستور العمل ها و روش های اجرایی اقدام به اجرای فعالیت ها نموده و پس از مدتی با انجام ممیزی داخلی و تصدیق فرآیند ها و برگزاری جلسه بازنگری مدیریت آماده ممیزی و صدور گواهینامه شرکت گواهی دهنده ایزو مانند TUV, DNV , ASYS IMQ, QMIمی شود.

مشاور برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه HACCP

مشاور برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه HACCP
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت از معتبر ترین و خوشنام ترین شرکت های مشاور در زمینه پیاده سازی استاندارد HACCP در صنایع مختلف مانند آبتن آفتاب جنوب، صنایع غذایی تورنگ، شرکت قارچینو، شرکت کشت و صنعت پارس شهریار، پگاه همدان، پگاه خوزستان، پگاه لرستان، شرکت سرشار دانه، بیش از 10 کارخانه آرد، روغن ساعی، کشت صنعت گلستان دزفول، امیر چای،سویپاک، پارس پپتک و بیش از 16 کترینگ و رستوران غیره می باشد.

ما آماده ارائه مشاوره جهت اجرای HACCP در شرکت ها، سالن های غذا خوری، آشپزخانه هتلها و بیمارستانها در اسرع وقت و با کیفیت عالی می باشیم.

HACCP چیست؟
نشان HACCP روی بسته بندی مواد غذایی بسیار دیده می شود اما نشان HACCP به چه معنی می باشد؟ و HACCP چیست؟
HACCP یک سرواژه از HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) می باشد که معنی آن تجزیه تحلیل خطر و کنترل نقطه بحرانی می باشد.

HACCP استاندارد نیست بلکه یک آیین کاری است که جهت اطمینان از سلامت مواد غذائی اولین بار در پروژه اعزام انسان به فضا در دهه 60 میلادی توسط NASA به کار گرفته شد.

سپس استفاده از ان در صنایع غذائی عمومیت یافت این آیین کار با استفاده از اصولی مانند GMP ، GHP تولید بهداشتی مواد غذائی را تضمین می کند.

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه HACCP
از مزایای HACCP میتوان به:
– HACCP قابلیت اجرا در کل زنجیره مواد غذائی دارد
– تأکید و توجه خاص HACCP به سلامت محصول
-ایجاد فرصت تجاری بین کشورها با گرفتن گواهینامه HACCP
-پیاده سازی HACCP ایجاد روش مناسب ثبت و بایگانی برای کنترل فرایند می نماید.
-افزایش اعتماد به سلامت محصول با داشتن گواهینامه HACCP
– صرفه جوئی در کار ، سرمایه و جلوگیری از برگشت محصول با اجرای HACCP
– گواهینامه HACCP ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا می نماید
– تخصصی بودن استاندارد HACCP در صنایع غذایی و داروئی

باید توجه داشت که HACCP در واقع یک استاندارد جهانی نمی باشد ولی اصول آن توسط ادارات استاندارد بسیاری از کشورهای جهان با اندک تغییراتی به رسمیت شناخته شده برای مثال بوسیله FDA آمریکا یا اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا استاندارد انگلستان اشاره نمود.

روش پیاده سازی و گرفتن گواهینامه HACCP
آیین کار HACCP دارای هفت گام اساسی می باشد اما قبل از آن این آیین کار به کار تیمی و تخصصی توجه ویژه ای داشته و سعی به مستند سازی امور دارد مانند سایر استانداردهای مدیریتی شرکتی که مایل به پیاده سازی استاندارد HACCP می باشد بهتر است از یک مشاور کارآزموده سیستم مدیریت کیفیت و سلامت مواد غذایی HACCP مانند شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت استفاده کند.

پس از آن گام های ذیل را بردارد:
• گام اول HACCP : تجزیه و تحلیل خطر برای شناسایی خطرات بالقوه ای که ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی اتفاق بیفتد
• گام دوم HACCP : شناسایی نقاط کنترل بحرانی (CCPs) – نقاطی را که در آن خطرات بالقوه رخ می دهد
• گام سوم HACCP : محدودیت های مهمی را برای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با هر یک از CCP ها ایجاد کنید . یک حد بحرانی یک معیار است که باید برای هر یک از طرفین CCP انجام شود ، محدودیت های حیاتی ممکن است منعکس کننده مقررات مربوطه FSIS و FDA باشد.
• گام جهارم HACCP :ایجاد الزامات نظارت CCP برای اطمینان از اینکه هر CCP در حد خود قرار دارد. نظارت ممکن است به مواد یا دستگاه ها برای اندازه گیری یا در غیر اینصورت بررسی روند در CCPs باشد.
• گام پنجم HACCP :اقدامات اصلاحی در صورت بروز نظارت بر یک CCP مشخص شده در محدوده های ثابت وجود ندارد. در صورتی که مشکلی رخ دهد، اقدامات اصلاحی باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ عواقبی برای بهداشت عمومی وجود ندارد.
• گام ششم HACCP :روشهای ثبت موثر را در سند HACCP ایجاد کنید. اسناد باید مستندات نظارت CCP، فعالیت های تأیید شده و سوابق انحراف از اصول اصلی را مستند کند.
• گام هفتم HACCP : ایجاد مراحل برای تأیید اینکه سیستم HACCP به درستی کار می کند. روش های تایید ممکن است شامل بررسی برنامه HACCP، پرونده های CCP، محدودیت های بحرانی و همچنین انجام نمونه برداری از میکروب ها باشد. تجزیه و تحلیل خطر برای شناسایی خطرات بالقوه ای که ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی اتفاق بیفتد

هزینه و مدت زمان پیاده سازی برای گرفتن گواهینامه HACCP
هزینه پیاده سازی و گرفتن گواهینامه HACCP بستگی به وضعیت فضای شرکت و رعایت الزامات قانونی دارد و مانند سایر استاندارد های مدیریتی از سه دسته هزینه تشکیل شده که شامل
هزینه مشاوره HACCP
هزینه پیاده سازی و مناسب سازی محیط و رعایت الزامات GMP
هزینه صدور گواهینامه می باشد.
حداقل هزینه صدور گواهینامه معتبر و بین المللی HACCP برای صدور محصولات حدود 250 یورو می باشد.
هزینه مشاوره HACCP بستگی به تعداد محصولات، فرآیند های تولید و مواد اولیه دارد و از حداقل چهار میلیون تومان برای یک محصول شروع می شود.

مشاوره برای اجرای الزامات GMP و GHP و اخذ گواهینامه GMP

مشاوره برای اجرای الزامات GMP و GHP و اخذ گواهینامه GMP
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت با تجربه در طراحی GMP برای شرکت هایی مانند کام آور سبز و قارچ شهریار و … نظارت بر ایجادClean room وسالن های تولید درشرکتهای تجهیزات پزشکی مانند باند و گاز افرند و باند و گاز صفا طب جز شرکتهای متخصص در این زمینه طراحی و نظارت بر اجرای GMP در کشور می باشد همچنین مشارکت ما در طراحی و اجرای استانداردهای مانند HACCP و ISO22000 در ده ها شرکت صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی ما را جز برترین مشاوران GHP در کشور قرار می دهد.

این شرکت و شرکت بین المللی آگرین سیس در کتابی در زمینه نحوه اجرای GMP & GHP تدوین نموده که می تواند مورد استفاده مشاوران و مهندسان طراح در صنایع غذایی ، دارویی و تجهیزات پزشکی قرار گیرد.

طراحی سیستم GMP و GHP :
Good Manufacturing Practice (GMP) عملیات تولید خوب
(GHP) Good Hygiene Practice عملیات بهداشتی خوب
GHP یکی از پایه های اصلی برای سلامت مواد غذائی می باشد .GHP اتخاذ روشهای صحیح و کارآمد بهداشتی برای تضمین ایمنی و سلامت مواد غذائی در تمامی مراحل تولید است مانند نظافت وضد عفونی ، C&D ، CIP و …
GMP نیز مانند GHP رکن تولید محصول سالم میباشد که بیشتر به ایجاد و نگهداری زیر ساختهای مناسب برای تولید شامل ماشین آلات ،محیط ، تجهیزات ، نیروی انسانی و… می پردازد.

شرکت SQS آمادگی دارد مشاوره لازم را در زمینه پیاده سازی اصول GMPوGHP و مشارکت در طرح ریزی کارخانجات صنایع غذائی و تجهیزات پزشکی با شرکتها داشته باشد.

GMP و GHP چیست ؟
برای تولید یک محصول سالم و مناسب برای استفاده ، نیاز به ایجاد شرایط و زیرساخت هایی وجود دارد که درصنایع غذا و دارو و نجهیزات پزشکی این شرایط به طور خلاصه GMP و GHP خوانده میشود .

عملیات تولید خوب یا ( GMP ) Good Manufacturing Practice بخشی از سامانه تضمین کیفیت است که اطمینان می دهد محصول به صورت یکنواخت و مناسب براساس استانداردهای کیفی تولید و مورد کنترل قرار گرفته.

برای “GMP ” تعاریف مختلفی ارائه شده اما دو تعریف GMP از همه پرکاربردتر میباشد یکی از تعاریف GMP توسط FDA در سال 2001 ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

GMP عبارت است از کلیه ی عملیات و فرایندهای مورد نیاز برای تولید مواد غذایی و دارویی ایمن و به عبارت بهتر ، GMP عبارتست از کلیه ی فرایندها و اقدامات مورد نیاز برای عملیات تولیدی مورد نظر ، که متخصصین تایید نمایند . عملیات مزبور بر اساس یافته های دانش روز انجام می گیرد.

اما کمیسیون اروپایی EC 2003 ” ” ، GMP را چنین تعریف می کند :
“GMP ” : بخشی از سامانه ی تضمین کیفیت است که اطمینان می دهد محصول به صورت یکنواخت و دائم مطابق با استاندارد های کیفیت مربوطه تولید شده و تحت کنترل قرار گرفته است .

GMP بیان کننده اصول کلی برای تامین زیرساختها و شرایطی است که به ایجاد یک محصول سالم و مناسب می پردازد این اصول شامل :
1. انتخاب محل مناسب برای تولید
2. طراحی و ایجاد ساختمانهای مناسب برای تولید محصولی سالم و بهداشتی
3. طراحی مناسب فرآیندهای تولید
4. انتخاب ماشین آلات مناسب و بهداشتی برای تولید
5. طراحی و اجرای تاسیسات مناسب برای تولید
6. تعیین و تامین تجهیزات پشتیبانی مناسب

لذا GMP با تمركز بر ساختارهاي محيطي و نيز لوازم و تجهيزات مورد استفاده در فرآوري غذا ، دارو ، مواد افزودني ، راهكارهاي عملي مناسبي را در ارتباط ويژه با نوع فرآوري و به منظور رسيدن به يك زير ساخت مناسب ارايه مي دهد. اصول GMP مي تواند به عنوان ابزار پايش در ارزيابي سطح بهداشتي زير ساخت هاي مرتبط با فرآوري محصول در سازمان هاي فعال در حیطه های مواد غذايي ، دارويي و مواد افزودني به كار گرفته شود.

این اصول ابتدا بوسیله سازمان غذا و دارو آمریکا FDAبیان شد. در سال 1967 به توصیه بیستمین مجمع جهانی بهداشت اولین پیش نویس تولید خوب GMP توسط گروهی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت ندوین گردید .متعاقبا این پیش نویس به بیست و یکمین مجمع جهانی بهداشت تحت عنوان ” پیش نویس الزامات عملیات تولیدی خوب در ساخت و کنترل کیفیت محصولات غذایی و دارویی ” ارائه و پذیرفته شد .

در سال 1968 متن بازنگری شده GMP توسط ” کمیته کارشناسی اختصاصات محصولات دارویی سازمان جهانی بهداشت ” مورد بحث قرار گرفت و نهایتا با اندکی ویرایش در سال 1971 در فارماکوپه بین المللی ( IP ) بصورت ضمیمه منتشر گردید .

اصول GMP در جهان هم اکنون بوسیله سازمان جهانی استاندارد ISO و WHO وFAO درقالب استانداردهایی مانند Codex Alimentarious وEC 93/43 و Codex97/13 بیان می شود.

لازم به ذکر است مبانی ذکر شده در این استاندارد ها عمومی بوده و بسته به نوع محصول و حساسیت آن از اصول و راهنمایی های مربوطه با توجه به نظر متخصصان باید استفاده نمود.

Good Hygiene Practice) GHP)
در مورد GHP تعریف روشنی توسط FDA یا WHO وFAO ارائه نشده است ؛ اما بهداشت غذا Food hygiene توسط کدکس ( CAC , 2001 ) چنین تعریف شده است : تمامی شرایط و معیار ها و ضوابط مورد نیاز برای اطمینان بخشی به این که ایمنی و مناسب بودن ماده ی غذایی در کلیه مراحل زنجیره ی تولید فراهم شده است . لذا “GHP ” می توان چنین تعریف کرد :

“GHP ” : عبارتست از کلیه ی عملیات در خصوص شرایط و ضوابط مورد نیاز برای اطمینان یافتن از ایمنی و مناسب بودن غذا در کلیه ی مراحل زنجیره ی تولید آن .
به عبارت دیگر GHP ازجنس عملیات بوده که از زیرساخت های مناسب تامین شده نگهداری می شود از مصداق های GHP میتوان به :
1. نظافت و شستشو ( C&D ) Cleaning & Dry
2. شستشو درمحل CIP
3. نگهداری و تعمیرات PM
4. مقررات بهداشتی پرسنل
اشاره کرد.

مشاوره برای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه FSSC 22000

مشاوره برای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه FSSC 22000
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه مشاوره در صنعت غذا آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه پیاده سازی استاندارد FSSC 22000 بویژه برای شرکت هایی است که مایل به صادرات محصولات خود بوده و لازم است استاندارد FSSC 22000 را پیاده سازی نموده و گواهینامه FSSC 22000 را برای صادرات ارائه نمایند.

استاندارد FSSC 22000 ترکیبی از استاندارد ISO 22000:2005 (مدیریت ایمنی مواد غذایی) و برنامه های پیش نیازی صنایع غذایی(PRPs) در بخشهای مختلف زنجیره تامین، به همراه 5 الزام تکمیلی میباشد. استاندارد FSSC 22000 توسط سازمان GFSI Global Food Safety Initiative عنوان استاندارد مرجع ایمنی مواد غذایی مورد تایید قرار گرفته است.

GFSI Global Food Safety Initiative یک سازمان غیر دولتی است که توسط انجمن تجارت بین المللی و انجمن کالاها و محصولات مصرفی در کشور بلژیک در سال 2000 ایجاد شد.هدف GFSI بررسی استانداردها و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با زنجیره تولید غذا از مزرعه تا چنگال مشتری با در نظر گرفتن الزامات کشورهای پیشرفته و اتحادیه اروپا است.

استاندارد FSSC 22000 چیست؟
استاندارد (Food Safety System Certification) FSSC 22000 در سال 2010 تدوین و به عنوان یک استاندارد مرجع برای زنجیره صنایع غذایی معرفی شد. استاندارد FSSC 22000 یک قدم بزرگ و اساسی در جهت استفاده از یک استاندارد ایمنی موادغذایی معتبر و قابل قبول توسط تمامی سازمانهای بین المللی است که نقطه ضعف های استاندارد ISO 22000 را پوشش می دهد.

پیاده سازی سیستم FSSC22000 به شرکت ها این فرصت را می دهد تا با دستیابی به گواهینامه FSSC22000 ،به عنوان تامین کننده طیف وسیعی از شرکتهای میانی و یا برندهای جهانی معتبر مواد غذایی جهان فعالیت نموده و اعتبار کسب کنند.

استاندارد ISO 22000 توسط سازمان جهانی استاندارد سازی ایزو برای اولین بار در سال 2005 معرفی و منتشر شد ISO 22000 الزامات آیین کار تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP)) را دربر میگیرد و با پیاده کردن آن می توان گواهینامه HACCP را همزمان اخذ کرد. هدف ISO 22000:2005 تعریف یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای تولیدکنندگان منطبق با قوانین متنوع ایمنی مواد غذایی در سراسر جهان بود. اما سازمان (GFSI) Global Food Safety Initiative ، ا استاندارد ایزو 22000 را به علت ضعف و نقص در قسمت برنامه های پیش نیازی صنایع غذایی (PRPs) و برنامه های پیشنیازی عملیاتی OPRPs آن مورد تایید قرار نداد. به همین دلیل گروهی از معتبرترین شرکتهای بزرگ صنایع غذایی جهان شامل نستله، یونیلیور، دنون و کرافت با هدف رفع این نقایص، اقدام به تدوین و انتشار استاندارد جدیدی به نام PAS 220 کردند و توسط شرکت BSI در سال 2008 منتشر نمودند . در سال 2009 سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO)، استاندارد PAS 220 را در قالب ISO 22002-1 با نام برنامه های پیش نیازی (PRPs)ویژه تولید کنندگان منتشر نمود. سازمان GFSI با تایید استاندارد ISO 22002-1 بهمراه استاندارد ISO 22000 پذیرفت تا این دو استاندراد بصورت تواما بعنوان یک استاندارد مرجع صنایع غذایی قرار گیرد. سرانجام در سال 2010 استاندارد FSSC 22000 توسط یک نهاد مستقل غیر دولتی به دنیا معرفی گردید. این سازمان در سال های بعد با انتشار 3 استاندارد ISO 22002-2:2013 ویژه کترینگ، ISO 22002-3:2011 ویژه زراعت، ISO 22002-4:2013 ویژه تولیدکنندگان بسته بندی های صنایع غذایی، سعی در تکمیل و گسترش دامنه کاربرد استاندارد FSSC 22000 در سراسر زنجیره تامین نمود.

الزامات تکمیلی FSSC 22000 چیست؟

5 الزام تکمیلی FSSC 22000 عبارتند از:
• تعریف ویژگیها و الزامات مواد اولیه براساس الزامات قانونی و مقررات مربوطه.
• شناسایی و تهیه لیست کامل کلیه قوانین و استانداردهای بین المللی ، داخلی و محلی در مورد مواد اولیه و محصول نهایی و تعیین و اثبات انطباق با این قوانین و مقررات و شواهد مربوطه
• اطمینان یافتن از انطباق تمامی زیرساخت ها ، فعالیت ها و خدمات (تاسیسات ، حمل و نقل و تعمیرات و نگهداری) موثر بر ایمنی مواد غذایی با الزامات و استانداردهای تعریف شده و ارزیابی ریسک آنها
• اطمینان از داشتن کنترل اثربخش و کامل عملکرد پرسنل موثر بر روی ایمنی مواد غذایی
• اطمینان یافتن از اپیاده سازی سامانه مناسب جهت ارزیابی نتایج آزمونهای مهم و موثر روی ایمنی مواد غذایی و محصول نهایی ( بعنوان مثال ISO 17025)

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه FSSC22000
دلایل پیاده سازی استاندارد FSSC22000 و مزایای گرفتن گواهینامه آن را می توان به طور خلاصه به صورت ذیل تعریف می شود:
• FSSC 22000 جامع ترین استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی می باشد که نقایص ایزو 22000 را رفع کرده.
• FSSC 22000 به عنوان یک استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی را به راحتی با سایر سیستم های مدیریت مانند کیفیت، زیست محیطی و سیستم های مدیریت ایمنی، یکپارچه می گرداند.
• تمام الزامات استاندارد های ISO 22000 , PAS 220 و HACCP به طور کامل توسط FSSC 22000 پوشش داده شده.
• PRP ها در استاندارد FSSC 22000 بخوبی پوشش داده شده است.
• استاندارد FSSC 22000 به قوانین و مقررات و رعایت آنها به عنوان حداقل ها تاکید شده است.
• FSSC 22000 ریسک ها و خطا های مربوط به آزمایش و آزمایشگاه را با استاندارد کردن روش های آزمون و داشتن سیستم مدیریت کیفیت برای آن به حداقل رسانده.
• سعی به حذف و حداقل کاهش مخاطرات و ریسک هایی که سلامت محصولات را تهدید می کند در استاندارد FSSC 22000.
• توجه به بهبود مستمر.
• بین المللی بودن گواهینامه FSSC 22000 و مزیت برای صادرات به اروپا.
• استاندارد FSSC 22000در هر سازمانی با هر وسعت قابل پیاده سازی است بویژه در شرکت های کوچک قابل پیاده سازی است.

چطور گواهینامه FSSC 22000 بگیریم؟
برای گرفتن گواهینامه FSSC 22000 باید الزامات آن توسط سازمان پیاده سازی شود. در شرکت هایی که دارای گواهینامه ایزو 22000 می باشند در صورتیکه طراحی سیستم مدیریت آن به خوبی و حرفه ای صورت گرفته باشد ارتقا استاندارد ISO 22000 به استاندارد FSSC 22000 ساده تر می باشد. به این منظور باید الزامات اضافه FSSC 22000 به سیستم مدیریت ایمنی و سلامت محصول اضافه شود.

گرفتن گواهینامه FSSC 22000 ارتقا استاندارد ISO 22000 به استاندارد FSSC 22000ثبت و صدور گواهینامه FSSC 22000 صادرات محصولات غذایی به اروپا، مدارک لازم برای صادرات مواد غذایی به اروپا FSSC 22000 متن استاندارد FSSC 22000 مشاور برای گرفتن FSSC 22000 شرکت های صادر کننده گواهینامه FSSC 22000 متن استاندارد FSSC 22000.

طرح ریزی کارخانه و امکان سنجی ایجاد صنایع

طرح ریزی کارخانه و امکان سنجی ایجاد صنایع
شرکت SQS افتخار دارد با پشتوانه کادر قوی خود در زمینه های ذیل با شرکتها همکاری نماید :
امکان سنجی ایجاد خطوط جدید(FS)
انتخاب ماشین آلات و تکنولوژی
طراحی lay out و چیدمان
تغییرات و بهینه سازی در فرآیند های تولید صنایع مختلف شامل صنایع غذایی ، تجهیزات پزشکی و ریخته گری
تجربه ما از صنایع مختلف رهگشای ما برای انجام پروژه های امکانسنجی و طراحی ایجاد صنایع می باشد.

برنامه ریزی تولید و موجودی ها:
برای شرکتهائی که محصولات متنوعی را تولید می کنند برنامه ریزی تولید یکی از اصلی ترین چالش ها برای جواب پاسخ به نیاز بازار است. از سوی دیگر کنترل موجودی ها نیز نقش مهمی در استمرار تولید و کاهش هزینه ها بازی می کند. ما آمادگی داریم در این زمینه با شرکتها همکاری داشته باشیم.
لازم به ذکر است که نگهداری موجودی علاوه بر تحمیل هزینه های نگهداری هزینه های پنهانی مانند هزینه فرصت از دست رفته و هزینه سرمایه راکد را به شرکت تحمیل می کند.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره در مورد برنامه ریزی تولید در صنایع مختلف بویژه صنایع خودرو و قطعه سازی می باشد.

نظام پیشنهادات:
مدیران موفق دریافته اند که کلید موفقیت ، استفاده از تمام ظرفیتهای سازمان بویژه استفاده از توان فکری پرسنل می باشد. لذا نظام پیشنهادات (SS ) در حال حاضر یکی از پر کاربردترین روشها برای جلب مشارکت پرسنل در جهان است ، ما آماده ایم با شما در زمینه اجرای نظام پیشنهادات همکاری شایسته ای داشته باشیم. ما تجربه موفقی از پیاده سازی نظام پیشنهادات در رینگ سایپا، مسکن و شهرسازی استان تهران، اداره راه و ترابری تهران و …. داشته ایم.

آراستگی محیط کار و فایو اس

مهندسی مجدد شرکتها :
در محیط رقابتی کنونی تنها سازمانهایی قادر به حیات می باشند که بتوانند به سرعت نسبت به شرایط بازار و نیازهای آن عکس العمل نشان دهند.
سیستم های مدیریت سنتی مبتنی بر ثبات سازمانی در این بازار پرتلاطم دیگر از کارآئی لازم برخوردارنیستند. در مهندسی مجدد ، شرکتها با توجه به نیازها و شرایط بازار ، سازمان و ساختار آن بررسی و با توجه به آن ، برنامه ریزی و سازماندهی مناسبی برای شرکت صورت می گیرد.

طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
تجزیه و تحلیل سیستم ها بر اساس متدلوژی های:
هیچ نرم افزار یا سیستم اطلاعات مدیریت (MIS ) یا پشتیبانی تصمیم( DSS ) و یا عملیاتی (TPS) عملکرد قابل قبولی نخواهد داشت مگر اینکه بخوبی سازمان و سیستم تحلیل شده باشد و نیازهای اطلاعاتی ورودی ها و پردازشها و خروجی های سیستم برای سطوح مختلف مدیریت تحلیل شده باشد.
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده است با استفاده از متدولوژی های مختلف مانند:
1-1 – روش ساخت یافته SSADM
1-2 -روشهای شی گرا ( UML – OOA )
1-3 – سازمان نگر (IE, BSP )
اقدام به تجزیه وتحلیل سیستم و طراحی نرم افزار و سیستمهای TPS و MIS و DSS نماید.
تجربه ما در ریخته گری ایران خودرو ، سیمان اردبیل و… یاری بخش ما دراین زمینه خواهد بود.

طراحی TPS ها و برنامه های کاربردی:
در زمینه های مختلف مانند نگهداری و تعمیرات ، پرسنلی ، حقوق و دستمزد و …

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات:
استمرار تولید و قیمت تمام شده محصولات و انجام به موقع تعهدات و بهره وری همگی بستگی به حاضر به کاری ماشین آلات وتجهیزات شرکتها دارند.
سیستمهای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM امروزه نقش اساسی در بازار رقابتی پیدا کرده اند.
ما آمادگی داریم با طراحی نرم افزارهای خاص نگهداری و تعمیرات ، برای سازمان شما جهت استفاده بهینه از تجهیزات و افزایش عمر آنها ، مشاوره و راهنمایی های لازم را ارائه نمائیم.

همچنین با استفاده از شاخص هایی مانند: MTBF ، MTTR ، OEE اطلاعات کافی در ارتباط با اثر بخشی و کارائی سیستم نگهداری و تعمیرات و انجام آنالیز تعویض در اختیار سازمانها قرار دهیم.
طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS و گزارشات مدیریتی
طراحی سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS

مهندسی ارزش Value Engineering :
مهندسی ارزش عبارت است از کوشش سازمان یافته جهت تحلیل عملکرد سیستم ها ، تجهیزات ، محصولات و خدمات جهت دستیابی به عملکرد مطلوب با صرف حداقل منابع و هزینه ها با تعیین ویژگیهایی از محصول و خدمات که ارزش افزوده ای نداشته و الزامات محصول را برای مشتری نقض نمی نمایند ولی برای سازمان هزینه بر می باشند.

مهندسی ارزش یک تکنیک مدیریتی است و به دنبال موازنه بهتر هزینه و قابلیت اطمینان و عملکرد یک محصول یا خدمت می باشد.
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده انجام پروژه های مهندسی ارزش بویژه در زمینه فعالیت های عمرانی می باشد. تیم مهندسی ارزش شرکت متشکل از کارشناسان با تجربه در زمینه های مختلف با تخصص مهندسی ارزش می باشند.

کنترل پروژه شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS تیمی مجرب برای همکاری با شرکت ها را در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه در اختیار دارد. ما آماده هستیم که کنترل پروژه مربوط به پروژه های عمرانی و صنعتی را برای شرکت ها انجام دهیم و گزارش های لازم را برای کارفرما، مشاور و یا پیمانکار تهیه کنیم. ما برای کنترل پروژه از رویکرد های استاندارد استفاده می نماییم .

کنترل پروژه چیست؟
قبل از تعریف کنترل پروژه ابتدا باید پروژه را تعریف کنیم.
پروژه فرآیندی منحصر به فرد متشکل از مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده، همراه با تاریخ شروع و پایان که جهت دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می گیرد و از نظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد.

کنترل پروژه عبارت از تهیه ، گردآوری ، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش ، طبقه بندی و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم برای مدیر پروژه است . هدف این سیستم ، هدایت پروژه طبق زمانبندی و بودجه تعیین شده و تامین اهداف و محصولات نهائی پروژه و ذخیره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می باشد .این سیستم باید مدیر پروژه را در بهینه کردن سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه یاری نماید .

کنترل پروژه باید به صورت مستقل از مدیریت پروژه انجام شود. این فعالیت شامل تایید و کنترل فعالیت های پروژه برای تقویت عملکرد تعریف شده و اهداف رسمی می باشد. به عبارت ساده، کنترل پروژه شامل افراد، فرآیند ها، ابزار مورد استفاده برای مسایل مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کاهش هزینه، زمان و ریسک هایی است که ممکن است بر یک پروژه تاثیر بگذارند. کنترل پروژه معادل فرآیند مدیریت پروژه قالب بندی شده است

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده انجام خدمات مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه از مراحل اولیه پروژه تا پایان آن می باشد آشنایی ما به امور عمرانی و صنعتی راهگشای ما برای مدیریت و کنترل پروژه می باشد. تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه ما متشکل از کارشناسانی با سابقه بیش از 15 سال در پروژه های عمرانی و صنعتی است.

شرح خدمات قابل ارائه در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت:
o تهیه ساختار شکست کار WBS در سطوح مختلف برای برنامه ریزی و کنترل پروژه؛
o تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل فعالیتها با روشهای ، CPM بر مبنای WBS های استاندارد برای کنترل پروژه؛
o تهیه و تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه با در دست داشتن ساختار شکست هزینه ها؛
o تهیه انواع نمودارهای مرتبط با کنترل پروژه از جمله نمودار S برای هزینه ها و پیشرفت کار و گانت چارت پروژه و منابع؛
o حضور در جلسات با پیمانکار، کارفرما و مشاور و در صورت وجود عامل چهارم در ارتباط با کبرنامه ریزی و کنترل پروژه؛
o مشارکت در طراحی فرم های جمع آوری اطلاعات برای کنترل پروژه و گزارشات روزانه و هفتگی؛
o جمع آوری اطلاعات از عملکرد کارگاه درقالب گزارشات روزانه، هفتگی برای کنترل عملکرد پروژه؛
o ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت هفتگی در سطح کارگاه و ماهیانه در سطح کارفرما؛
o بررسی و تهیه گزارش های کلی و تحلیلی از تاخیرات پروژه و علل تاخیرات پروژه ها و کل سازمان و ارائه راهکار کاهش تاخیرات پروژه؛
o انجام آنالیز ریسک و پیش بینی اثرات آن در کل پروژه و نهایتاً تهیه پاسخ های مناسب برای اجتناب، کاهش و یا حذف ریسک؛
o برنامه ریزی دقیق و مستمر و تهیه اسناد مرتبط از ابتدای پروژه جهت تهیه Claim و یا مقابله با ادعاهای Claim احتمالی؛
o حضور مستمر و اثربخش در محل کارگاه پروژه بررسی اقدامات و ارائه گزارشات از میزان پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی؛
o بررسی ریسک های پروژه در ارتباط با اجرا ، زمانبندی و هزینه ها و گزارش دهی به مقام مسئول؛
o تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های ساختمانی و صنعتی با تاریخ شمسی به همراه فایل مربوط تحت نرم افزار های پراجکت MSP) Microsoft Project) ) یا پریماورا؛
o ارائه داشبورد آنلاین وضعیت پروژه ها در نرم افزار Project Server در صورت لزوم؛
o برنامه ریزی و به روز رسانی وضعیت زمانبندی پروژه ها و تهیه برنامه های جبرانی؛
o کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی، وضعیت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه و ارائه برنامه خرید PPM؛
o کنترل مدارک پروژه ( Document Management ) در قالب قرارداد.
ما سابقه انجام کنترل پروژه برای گروه شرکت های جهاد نصر، انرژی گستر، احداث صنعت، مرکز پژوهش متالورژی رازی، عمران فراگیر و بخش های از شرکت ملی مس را داریم.

استاندارد ISO 21500:2012 شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت

استاندارد ISO 21500:2012
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره برای استقرار استانداردهای مدیریت پروژه مانند PMBOK, ISO 10006 و استاندارد ISO 21500 است تجربه موفق ما در شرکت هایی مانند جهاد نصر سیرجان، آب کیش، جهاد نصر کرمان، انرژی گستر، مهندسی دژسازان ، بلند طبقه و … نشان دهنده مهارت ما برای مشاوره پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه می باشد.

اهمیت پروژه ها در اقتصاد کشور
اجرای پروژه ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند، بانک جهانی اعلام نموده حدود 18% از تولید ناخالص کشورها مربوط به اجرای پروژه ها می باشد .هر پروژه دارای اهداف بودجه و زمانبندی است که اگر براساس آن انجام نشود پروژه توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست می دهد. بر اساس گزارش سال 89 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور به هیات دولت درباره وضعیت پروژه های دولتی در ایران :
86.3% پروژه های عمرانی دولتی در زمانی بیش از زمان تعیین شده به اتمام می رسند.
79.36% پروژه های عمرانی دولت با بودجه ای بیش از برآورد اولیه اجرا می شوند.
39.7% پروژه هایی که با تاخیر اجرا می شوند با بودجه ای بیش از 3 برابر برآورد اولیه اجرا می شوند.
15.7% پروژه هایی که با تاخیر انجام شده اند فاقد توجیه اقتصادی بوده اند.

لذا عملا این پروژه ها توجیه اقتصادی خود را از دست داده و قابلیت رقابت ندارند.

کشورهای پیشرفته با اجرای سیستم های مدیریت پروژه ریسک مربوط به به نرسیدن به اهداف پروژه را به حداقل می رسانند. متاسفانه ایران با وجود داشتن منابع کافی جز ضعیف ترین کشورها از نظر مدیریت پروژه می باشد.

مدیریت پروژه چیست؟
تعریف پروژه پروژه : پروژه فرآیندی منحصر به فرد متشکل از مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده، همراه با تاریخ شروع و پایان که جهت دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می گیرد و از نظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد.
مدیریت پروژه عبارت است از مدیریت پروژه ، بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های مرتبط با فعالیتهای پروژه برای تامین نیازمندی های پروژه می باشد.
به عبارت دیگر مديريت پروژه عبارت است از فرايند برنامه¬ريزي، سازمان¬دهي، زمانبندي و کنترل فعاليت¬هاي پروژه به منظور دستيابي به اهداف کيفي(عملکرد)، زماني و هزينه¬اي در چارچوب محدوده کار تعيين شده و با بهره‌گيري موثر و کارآمد از منابع در دسترس.

استاندارد ISO 21500 چیست؟

استاندارد ISO 21500 یک استاندارد مدیریت پروژه عمومی است که توسط سازمان جهانی استاندارد ایزو براي اقدام بهينه برای مديريت پروژه با فشار آوردن بر کسب و کار براي نتايج سريعتر و ارزانتر، سبب افزايش بهره وري و تاثير سرمايه گذاري ها مي گردد. استاندارد ISO 21500:2012 با در نظر گرفتن چرخه عمر پروژه راهنمايي درباره نحوه مديريت پروژه ارائه می نماید،‌ استاندارد ISO 21500:2012 مي تواند توسط سازمان هاي مختلف، از جمله سازمان هاي دولتي، خصوصي يا اجتماعي و هر نوع پروژه اي صرفنظر از پيچيدگي، اندازه و طول مدت انجام آن، مورد استفاده قرار گيرد.
استاندارد ISO 21500:2012 با مد نظر قرار دادن مواردی مانند:
مدیریت یکپارچگی پروژه
مدیریت دامنه پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
سعی به اجرای موفق پروژه ها دارد.

استاندارد ISO 21500 با دیدگاهی راهبردی، لزوم رابطه اثربخش و مثمر ثمر متقابل بین ذینفعان در پروژه با هدف افزایش توانمندی ها برای ارزش آفرینی را بر مبنای تعادل منطقی در توزیع ریسک های پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خط مشی کیفیت سازمان مالک پروژه، راهنمایی های لازم برای استقرار مدیریت کیفیت در فرآیندهای پروژه را ارائه می نماید

مزاياي پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21500 به شرح زير مي باشند:‌
• استاندارد ISO 21500:2012 اقدام به شناسایی و کنترل خطراتی می نماید که رسیدن به اهداف پروژه را تهدید می کند.
• مدیریت بهتر کلیه عوامل موثر بر موفقیت پروژه با اجرای استاندارد ISO 21500:2012.
• استاندارد ISO 21500 باعث شناسایی وکنترل بهتر ریسک های پروژه می شود.
• گواهینامه ایزو 21500 باعث اعتبار شرکت پروژه محور نزد کارفرما و سایر عوامل می گردد.
• استاندارد ISO 21500:2012 باعث ترغيب انتقال اطلاعات بين پروژه ها و سازمان ها به منظور پيشرفت زمان تحويل پروژه .
• استاندارد ISO 21500 با تاکید بر مشخص کردن مرزهای پروژه از خارج شدن از اسکوپ پروژه جلوگیری می کند.
• استاندارد ISO 21500:2012 تسهيل فرايندهاي مناقصه کارامد از طريق استفاده از اصطلاحات علمي مديريت پروژه پايدار می انجامد
• با اجرای درست و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21500:2012 هزینه های پروژه و زمان اجرای آن بهینه می شود
• منعطف ساختن کارمندان مديريت پروژه و توانايي ايشان براي کار در پروژه هاي بين المللي با پیاده سازی استاندارد استاندارد ISO 21500:2012.
• استاندارد ISO 21500 روابط درون پروژه و بیرون پروژه را بهبود می دهد.
• تهيه و تامين اصول و فرايندهاي مديريت پروژه با اجرا و پیاده سازی استاندارد ISO 21500:2012

هزینه مشاوره و گرفتن گواهینامه ISO 21500:2012
اجرای استاندارد ISO 21500:2012 زمان بر و دقیق است لذا نیاز به کارشناسان و مشاورانی کار آزموده داشته و نفر روز بیشتری را نسبت به سایر استانداردهای مدیریت کیفیت می طلبد. از سوی دیگر هزینه صدور گواهینامه آن نیز به دلیل نفر روز بیشتر بالاتر است.
هزینه مشاوره برای ISO 21500:2012 از حداقل بیست میلیون تومان برای یک شرکت کوچک با یک پروژه به ارزش دو میلیارد تومان شروع می شود.
لازم به ذکر است منافع پیاده سازی ISO 21500:2012 بسیار بیشتر از هزینه آن است لذا در اجرای آن تردید نکنید.