سيستم مديريت كيفيتISO 9001:2015

استاندارد های مدیریت کیفیت

سيستم مديريت كيفيتISO 9001:2015
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت افتخار دارد تا سال 1396 مشاور بیش از 410 شرکت برای پیاده سازی ,ویرایش های مختلف استاندارد ISO 9001 بوده و از این مورد یک شرکت رکورد دار در مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت در ایران می باشد . ما آماده هستیم خدمات مشاوره برای پیاده سازی این استاندارد را به شرکت ها ارائه نماییم.

استاندارد ISO 9001 چیست؟ و نشان ISO 9001 به چه معنی است؟
استاندارد های سری 9000 معروفترین و پرکاربردترین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در جهان بوده پایه و اساس اکثر استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت در جهان می یاشند. استاندارد های سری ایزو 9000 اولین بار در سال 1987 منتشر و پس از آن چهار بار در سالهای 94 ، 2000 و 2008 و 2015 مورد بازنگری قرار گرفته است.

تا سال 2014 بر اساس آمار سازمان جهانی استاندارد استاندارد ایزو 9001 در بیش از 1300000 شرکت در جهان پیاده سازی شده است.
در اين مدل جديد استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 تاكيد اصلی بر موارد زیر می باشد :
الف- استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 بر برنامه ریزی و تعیین استراتژی ها سازمانی بر اساس واقعیت و وبررسی محیط درونی و بیرونی سازمان.
ب- الزام در مورد شناسایی ذینفعان سازمان و الزامات آنها در استاندارد ISO 9001.
ج- ISO 9001 نمایش توانایی سازمان در فراهم آوردن مداوم محصولی که الزامات مشتری و الزامات قانونی را برآورده می سازد.
د- استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015 افزایش رضایت مشتری از طریق کاربری موثر سیستم مدیریت کیفیت، از جمله فرآیندهایی که به بهبود مستمر
ه- توجه به حفظ دانش سازمانی و استفاده از تجربیات سازمان در ISO 9001:2015
ح- توجه زیاد به اثر بخشی فعالیت ها در استاندارد ISO 9001:2015
و- الزام به انجام مدیریت ریسک در سازمان و طراحی بر اساس ریسک های سازمان
ز- الزام به سیستم و نگرش فرایندی به منظور اطمینان از تطابق با الزامات مشتری و الزامات قانونی .

استاندارد ISO 9001 شامل ،مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر شناخته شده است و شركت ها از آن به منظور بهبود كيفيت محصول يا خدمات خود در درون سازمان استفاده مي كنند.

ساختار استاندارد ISO 9001:2015 دارای تفاوت هایی با استاندارد ISO 9001:2008 میباشد. برای مثال بجای 8 الزام از 14 الزام مدیریت کیفیت جامع از 7 الزام استفاده شده به محیط سازمان توجه ویژه ای شده، مدیریت دانش الزام شده و توجه بسیار بیشتری به فراتر رفتن از خواست مشتریان شده. بعلاوه در استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 توجه ویژه ای به ذینفعان سازمان شده و سعی شده از یک سیستم مدیریت کیفیت ساده به سوی بک سیستم مدیریت کیفیت جامع حرکت شود.

استاندارد ISO 9001: 2015 در چه سازمان هایی کاربرد دارد :

استاندارد ایزو 9001 یک استاندارد عمومی و ژنریک بین المللی است همه سازمانهايي صرف نظر از نوع فعالیت خود می توانند آ ISO 9001را پیاده سازی کنند و گواهینامه آن را اخذ نمایند.

این سازمانها می تواند یک شرکت خودرو ساز، یک نیروگاه، یک مهد کودک ، یک فروشگاه و یا یک بیمارستان و یا یک خط هوایی و یا یک فروشنده مواد غذایی و یا یک فست فود باشد هیچ محدودیتی در پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 وجود ندارد.
ما توصیه می کنیم سازمان هایی که قصد توسعه فعالیت های خود را دارند و یا مایلند در سطح جهانی فعالیت کنند استاندارد ایزو 9001 را پیاده سازی نمایند.

گواهینامه ISO 9001 چیست؟
برای استفاده از علامت ایزو 9001 توسط شرکت ها آنها باید اقدام به پیاده سازی استاندارد نموده و سپس از یک شرکت گواهی دهنده مانند TUV , BSI, DNV, ASYS, IMQ, MICبرای انجام ممیزی دعوت به عمل آورند. آن شرکت بر اساس الزامات استاندارد ISO9001 اقدام به ممیزی سازمان نموده و در صورت انطباق با الزامات اقدام به صدور گواهینامه ایزو 9001 برای شرکت نموده و شرکت می تواند از نشان ایزو 9001 استفاده نماید.

چطور گواهینامه ISO 9001 بگیریم؟
برای گرفتن گواهینامه ایزو 9001 در گام اول شرکت ها باید یک مشاور مانند شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت را انتخاب و با آن قرارداد ببندند. این مشاور در گام اول اقدام به بررسی سازمان نموده و نحوه پیاده سازی الزمات ایزو 9001 را در شرکت بررسی می کند سپس اقدام به طرحریزی سیستم نموده و مستندات مورد نیاز را تهیه می کند و در همین حین اقدام به آموزش پرسنل کارفرما در مورد نحوه پیاده سازی استاندارد ISO 9001 می نماید. سیستم طرح ریزی شده باید توسط سازمان اجرا شده و سوابق انطباق با الزامات تهیه شده پس از انجام ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت از شرکت گواهی دهنده مانند IMQ, ASYS, TUV, DNV, BSI و غیره برای صدور گواهینامه دعوت می شود.

هزینه گرفتن گواهینامه ISO 9001 چقدر است؟
هزینه پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 و گرفتن گواهینامه ایزو 9001 به سه دسته:
• هزینه مشاوره ISO 9001:2015
• هزینه پیاده سازی IS0 9001 : 2015
• هزینه صدور گواهینامه ISO 9001:2015

تقسیم می شود و از شرکتی به شرکت دیگر فرق می کند.
اماباید توجه داشت هر گرانی بی حکمت نیست و هر ارزانی بی دلیل نیست. برای استفاده از مزایای استاندارد ISO9001 از مشاور با تجربه و شرکت معتبر گواهی دهنده استفاده کنید در غیر این صورت پول خود را به هدر داده اید.

هزینه صدور گواهینامه ISO 9001 که توسط شرکت گواهی دهنده گرفته می شود حداقل 200 یورو است.
هزینه مشاوره برای گرفتن گواهینامه ایزو 9001 یک شرکت با یک محصول و حداکثر 20 نفر پرسنل حداقل ده میلیون تومان است.

برای ارتقا استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 به ایزو 9001 ویرایش 2015 چکار باید کرد؟
برای ارتقا استاندارد ایزو9001 به ویرایش 2015 شرکت ما باید سامانه مدیریت خود را به طور کلی متحول نمایند که در این میان 10 مورد الزام باعث بیشترین تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت سازمان ها می شود عبارتند از :
1. شناسایی محیط سازمان (داخلی و خارجی ) و توجه به ذینفعان علاوه بر مشتری
2. ایجاد سامانه مدیریت استراتژیک و مشخص کردن استراتژی ها
3. طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ریسک ها
4. تغییر در ساختار مستندات
5. مدیریت دانش و ارتباطات در سازمان
6. مدیریت تغییرات
7. نحوه ارزیابی تامین کنندگان
8. اموال و دارایی های تامین کنندگان
9. خدمات پس از فروش و تحویل
10. سایر تغییرات در بندهای استاندارد

این موارد باعث می شود که طرح ریزی سامانه مدیریت کیفیت اثربخش تر شده و حجم مستندات در استاندارد ISO 9001:2015 به شدت بالا رود.در استاندارد های قبلی مدیریت کیفیت بویژه 9001 سازمان مکلف نبود در زمان طرح ریزی سامانه مدیریت کیفیت خود ثابت کند که این طرح ریزی به صورت درست بر مبنای الزامات قانون و مقررات، الزامات مشتریان و محیط سازمان انجام شده اما در ایزو ISO 9001 :2015 سازمان مکلف است این الزام را رعایت کند این موضوع باعث می شود طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو 9001 مشکل تر و زمان برتر شود.

به طور کلی شرکت ها باید به کمک یک مشاور و یا یک فرد آگاه اقدام به بروز آوری سیستم مدیریت خود نمایند به این منظور :
1- مشاور در گام اول یک گپ آنالیز انجام داده وضعیت پیاده سازی سیستم و به روز آوری را بررسی و با الزامات ISO 9001:2015 مقایسه می نماید .
2- سپس آموزش الزامات ISO 9001:2015 به کمیته راهبری و اجرایی داده شود.
3- مستندات مورد نیاز برای سیستم با توجه به الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015اصلاح می شود.
4- سپس سازمان اقدام به اجرای سیستم اصلاح شده می نماید و اصلاحات لازم را در صورت نیاز انجام می دهد.
5- پس از مدت زمان کافی از اجرای سیستم ممیزی داخلی بر مبنای استاندارد 19011 بعد از آموزش آن انجام می شود.
6- بعد از رفع ایرادات مشاهده شده جلسه بازنگری مدیریت برگزار می شود.
7- سپس قرارداد با شرکت گواهی دهنده منعقد و آن شرکت برای صدور گواهینامه دعوت می شود می شود.
8- پس از ممیزی شرکت گواهی دهنده مانند TUV, ASYS, BSI, DNV, MIC مغایرت ها برای رفع به شرکت اعلام می شود شرکت باید در زمان تعیین شده مغایرت ها را رفع کرده

ساختار استاندارد ISO 9001:2015
ساختار استاندارد ISO 9001-2015 به 10 بند به شرح ذیل تغییر کرده:
1- دامنه کاربرد
2-استاندارد های مبنا
3- واژگان و تعاریف
4- مفهوم سازمان
5-رهبری
6-طرحریزی
7-پشتیبانی
8-عملیات
9- عملکرد و ارزیابی
10- بهبود
این ساختار به اجرای همزمان این استاندارد با استانداردهای دیگر مانند ISO 14001 , ISO 22000 . ISO 20000 و غیره کمک می کند.