کنترل پروژه شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS تیمی مجرب برای همکاری با شرکت ها را در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه در اختیار دارد. ما آماده هستیم که کنترل پروژه مربوط به پروژه های عمرانی و صنعتی را برای شرکت ها انجام دهیم و گزارش های لازم را برای کارفرما، مشاور و یا پیمانکار تهیه کنیم. ما برای کنترل پروژه از رویکرد های استاندارد استفاده می نماییم .

کنترل پروژه چیست؟
قبل از تعریف کنترل پروژه ابتدا باید پروژه را تعریف کنیم.
پروژه فرآیندی منحصر به فرد متشکل از مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده، همراه با تاریخ شروع و پایان که جهت دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می گیرد و از نظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد.

کنترل پروژه عبارت از تهیه ، گردآوری ، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش ، طبقه بندی و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم برای مدیر پروژه است . هدف این سیستم ، هدایت پروژه طبق زمانبندی و بودجه تعیین شده و تامین اهداف و محصولات نهائی پروژه و ذخیره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می باشد .این سیستم باید مدیر پروژه را در بهینه کردن سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه یاری نماید .

کنترل پروژه باید به صورت مستقل از مدیریت پروژه انجام شود. این فعالیت شامل تایید و کنترل فعالیت های پروژه برای تقویت عملکرد تعریف شده و اهداف رسمی می باشد. به عبارت ساده، کنترل پروژه شامل افراد، فرآیند ها، ابزار مورد استفاده برای مسایل مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کاهش هزینه، زمان و ریسک هایی است که ممکن است بر یک پروژه تاثیر بگذارند. کنترل پروژه معادل فرآیند مدیریت پروژه قالب بندی شده است

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده انجام خدمات مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه از مراحل اولیه پروژه تا پایان آن می باشد آشنایی ما به امور عمرانی و صنعتی راهگشای ما برای مدیریت و کنترل پروژه می باشد. تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه ما متشکل از کارشناسانی با سابقه بیش از 15 سال در پروژه های عمرانی و صنعتی است.

شرح خدمات قابل ارائه در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت:
o تهیه ساختار شکست کار WBS در سطوح مختلف برای برنامه ریزی و کنترل پروژه؛
o تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل فعالیتها با روشهای ، CPM بر مبنای WBS های استاندارد برای کنترل پروژه؛
o تهیه و تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه با در دست داشتن ساختار شکست هزینه ها؛
o تهیه انواع نمودارهای مرتبط با کنترل پروژه از جمله نمودار S برای هزینه ها و پیشرفت کار و گانت چارت پروژه و منابع؛
o حضور در جلسات با پیمانکار، کارفرما و مشاور و در صورت وجود عامل چهارم در ارتباط با کبرنامه ریزی و کنترل پروژه؛
o مشارکت در طراحی فرم های جمع آوری اطلاعات برای کنترل پروژه و گزارشات روزانه و هفتگی؛
o جمع آوری اطلاعات از عملکرد کارگاه درقالب گزارشات روزانه، هفتگی برای کنترل عملکرد پروژه؛
o ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت هفتگی در سطح کارگاه و ماهیانه در سطح کارفرما؛
o بررسی و تهیه گزارش های کلی و تحلیلی از تاخیرات پروژه و علل تاخیرات پروژه ها و کل سازمان و ارائه راهکار کاهش تاخیرات پروژه؛
o انجام آنالیز ریسک و پیش بینی اثرات آن در کل پروژه و نهایتاً تهیه پاسخ های مناسب برای اجتناب، کاهش و یا حذف ریسک؛
o برنامه ریزی دقیق و مستمر و تهیه اسناد مرتبط از ابتدای پروژه جهت تهیه Claim و یا مقابله با ادعاهای Claim احتمالی؛
o حضور مستمر و اثربخش در محل کارگاه پروژه بررسی اقدامات و ارائه گزارشات از میزان پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی؛
o بررسی ریسک های پروژه در ارتباط با اجرا ، زمانبندی و هزینه ها و گزارش دهی به مقام مسئول؛
o تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های ساختمانی و صنعتی با تاریخ شمسی به همراه فایل مربوط تحت نرم افزار های پراجکت MSP) Microsoft Project) ) یا پریماورا؛
o ارائه داشبورد آنلاین وضعیت پروژه ها در نرم افزار Project Server در صورت لزوم؛
o برنامه ریزی و به روز رسانی وضعیت زمانبندی پروژه ها و تهیه برنامه های جبرانی؛
o کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی، وضعیت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه و ارائه برنامه خرید PPM؛
o کنترل مدارک پروژه ( Document Management ) در قالب قرارداد.
ما سابقه انجام کنترل پروژه برای گروه شرکت های جهاد نصر، انرژی گستر، احداث صنعت، مرکز پژوهش متالورژی رازی، عمران فراگیر و بخش های از شرکت ملی مس را داریم.

استاندارد ISO 21500:2012 شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت

استاندارد ISO 21500:2012
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره برای استقرار استانداردهای مدیریت پروژه مانند PMBOK, ISO 10006 و استاندارد ISO 21500 است تجربه موفق ما در شرکت هایی مانند جهاد نصر سیرجان، آب کیش، جهاد نصر کرمان، انرژی گستر، مهندسی دژسازان ، بلند طبقه و … نشان دهنده مهارت ما برای مشاوره پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه می باشد.

اهمیت پروژه ها در اقتصاد کشور
اجرای پروژه ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند، بانک جهانی اعلام نموده حدود 18% از تولید ناخالص کشورها مربوط به اجرای پروژه ها می باشد .هر پروژه دارای اهداف بودجه و زمانبندی است که اگر براساس آن انجام نشود پروژه توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست می دهد. بر اساس گزارش سال 89 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور به هیات دولت درباره وضعیت پروژه های دولتی در ایران :
86.3% پروژه های عمرانی دولتی در زمانی بیش از زمان تعیین شده به اتمام می رسند.
79.36% پروژه های عمرانی دولت با بودجه ای بیش از برآورد اولیه اجرا می شوند.
39.7% پروژه هایی که با تاخیر اجرا می شوند با بودجه ای بیش از 3 برابر برآورد اولیه اجرا می شوند.
15.7% پروژه هایی که با تاخیر انجام شده اند فاقد توجیه اقتصادی بوده اند.

لذا عملا این پروژه ها توجیه اقتصادی خود را از دست داده و قابلیت رقابت ندارند.

کشورهای پیشرفته با اجرای سیستم های مدیریت پروژه ریسک مربوط به به نرسیدن به اهداف پروژه را به حداقل می رسانند. متاسفانه ایران با وجود داشتن منابع کافی جز ضعیف ترین کشورها از نظر مدیریت پروژه می باشد.

مدیریت پروژه چیست؟
تعریف پروژه پروژه : پروژه فرآیندی منحصر به فرد متشکل از مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده، همراه با تاریخ شروع و پایان که جهت دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می گیرد و از نظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد.
مدیریت پروژه عبارت است از مدیریت پروژه ، بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های مرتبط با فعالیتهای پروژه برای تامین نیازمندی های پروژه می باشد.
به عبارت دیگر مديريت پروژه عبارت است از فرايند برنامه¬ريزي، سازمان¬دهي، زمانبندي و کنترل فعاليت¬هاي پروژه به منظور دستيابي به اهداف کيفي(عملکرد)، زماني و هزينه¬اي در چارچوب محدوده کار تعيين شده و با بهره‌گيري موثر و کارآمد از منابع در دسترس.

استاندارد ISO 21500 چیست؟

استاندارد ISO 21500 یک استاندارد مدیریت پروژه عمومی است که توسط سازمان جهانی استاندارد ایزو براي اقدام بهينه برای مديريت پروژه با فشار آوردن بر کسب و کار براي نتايج سريعتر و ارزانتر، سبب افزايش بهره وري و تاثير سرمايه گذاري ها مي گردد. استاندارد ISO 21500:2012 با در نظر گرفتن چرخه عمر پروژه راهنمايي درباره نحوه مديريت پروژه ارائه می نماید،‌ استاندارد ISO 21500:2012 مي تواند توسط سازمان هاي مختلف، از جمله سازمان هاي دولتي، خصوصي يا اجتماعي و هر نوع پروژه اي صرفنظر از پيچيدگي، اندازه و طول مدت انجام آن، مورد استفاده قرار گيرد.
استاندارد ISO 21500:2012 با مد نظر قرار دادن مواردی مانند:
مدیریت یکپارچگی پروژه
مدیریت دامنه پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
سعی به اجرای موفق پروژه ها دارد.

استاندارد ISO 21500 با دیدگاهی راهبردی، لزوم رابطه اثربخش و مثمر ثمر متقابل بین ذینفعان در پروژه با هدف افزایش توانمندی ها برای ارزش آفرینی را بر مبنای تعادل منطقی در توزیع ریسک های پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خط مشی کیفیت سازمان مالک پروژه، راهنمایی های لازم برای استقرار مدیریت کیفیت در فرآیندهای پروژه را ارائه می نماید

مزاياي پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21500 به شرح زير مي باشند:‌
• استاندارد ISO 21500:2012 اقدام به شناسایی و کنترل خطراتی می نماید که رسیدن به اهداف پروژه را تهدید می کند.
• مدیریت بهتر کلیه عوامل موثر بر موفقیت پروژه با اجرای استاندارد ISO 21500:2012.
• استاندارد ISO 21500 باعث شناسایی وکنترل بهتر ریسک های پروژه می شود.
• گواهینامه ایزو 21500 باعث اعتبار شرکت پروژه محور نزد کارفرما و سایر عوامل می گردد.
• استاندارد ISO 21500:2012 باعث ترغيب انتقال اطلاعات بين پروژه ها و سازمان ها به منظور پيشرفت زمان تحويل پروژه .
• استاندارد ISO 21500 با تاکید بر مشخص کردن مرزهای پروژه از خارج شدن از اسکوپ پروژه جلوگیری می کند.
• استاندارد ISO 21500:2012 تسهيل فرايندهاي مناقصه کارامد از طريق استفاده از اصطلاحات علمي مديريت پروژه پايدار می انجامد
• با اجرای درست و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21500:2012 هزینه های پروژه و زمان اجرای آن بهینه می شود
• منعطف ساختن کارمندان مديريت پروژه و توانايي ايشان براي کار در پروژه هاي بين المللي با پیاده سازی استاندارد استاندارد ISO 21500:2012.
• استاندارد ISO 21500 روابط درون پروژه و بیرون پروژه را بهبود می دهد.
• تهيه و تامين اصول و فرايندهاي مديريت پروژه با اجرا و پیاده سازی استاندارد ISO 21500:2012

هزینه مشاوره و گرفتن گواهینامه ISO 21500:2012
اجرای استاندارد ISO 21500:2012 زمان بر و دقیق است لذا نیاز به کارشناسان و مشاورانی کار آزموده داشته و نفر روز بیشتری را نسبت به سایر استانداردهای مدیریت کیفیت می طلبد. از سوی دیگر هزینه صدور گواهینامه آن نیز به دلیل نفر روز بیشتر بالاتر است.
هزینه مشاوره برای ISO 21500:2012 از حداقل بیست میلیون تومان برای یک شرکت کوچک با یک پروژه به ارزش دو میلیارد تومان شروع می شود.
لازم به ذکر است منافع پیاده سازی ISO 21500:2012 بسیار بیشتر از هزینه آن است لذا در اجرای آن تردید نکنید.