استاندارد ISO/TR 3834

 ارائه خدمات مشاوره و طراحی سیستم و مستندات برای گرفتن گواهینامه ISO 3834

استاندارد ISO 3834 چیست؟

استانداردهای سری  ISO3834 تحت عنوان کلی الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی توسط کمیته فنی ISO/TC 44 تدوین و ابلاغ شد.

استاندارد ISO 3834 الزامات کلی یک سیستم مدیریت برای دسترسی به کیفیت مناسب جوش را ارایه می کند.

اجرای استاندارد ISO 3834 درچه شرکتهای الزام شده؟

استاندارد ISO 3834 در هر شرکتی که عملیات جوشکاری ذوبی انجام می دهد قابل پیاده سازی است.

وزارت نفت ایران و شرکت گاز اجرای استاندارد ISO 3834 ( ISO/TR 3834 )را برای شرکت های پیمانکاری که در جریان اجرای پروژه اقدام به جوشکاری ذوبی می نمایند مانند شرکت های پیمانکار و مشاور احداث خطوط لوله نفت و گاز ، شرکت های اجرا کننده پایپینگ (Piping ) شرکت های مشاور پیمانکار نصب تجهیزات پالایشگاهی و شرکت های ارائه کننده خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات، تاسیسات پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و مراکز انتقال نفت و گاز پتروشیمی و غیره الزام کرده است. و برای شرکت در مناقصات باید استاندارد ISO 3834 در شرکت پیاده سازی شده باشد و شرکت دارای گواهینامه ISO 3834 باشد.

به منظور اجرای حرفه ای استاندارد ISO3834 وزارت نفت و شرکت های تابعه تعدادی از شرکت های مهندسی مشاور مانند پویندگان ایمنی و کیفیت را که تجربه در مشاوره برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ISO3834 را دارند به عنوان مشاور تائید شده خود انتخاب کرده است.

شرکت های گواهی دهنده استاندارد ISO3834 نیز باید شرکت های تائید شده وزارت نفت و شرکت تابعه آن باشند و هر شرکت گواهی دهنده اجازه صدور گواهینامه استاندارد ایزو 3834 را ندارد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت از شرکت های مشاور تایید شده توسط وزارت نفت و شرکت گاز برای ارایه خدمات مشاوره پیاده سازی استاندارد ISO3834 می باشد.

اجزا و استاندارد های پشتیبان سری استاندارد ISO 3834 چیست؟

یک سوال مطرح در زمینه استاندارد ایزو 3834 این است که سری استانداردهای ایزو 3834 از چه استانداردهایی تشکیل شده؟

استانداردهای سری ایزو 3834 به طور کلی دارای 6 استاندارد به شرح ذیل می باشد:

 • استاندارد ISO 3834-1 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی- قسمت اول معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیتی
 • استاندارد ISO 3834-2 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت دوم الزامات کیفیتی جامع
 • استاندارد ISO3834-3 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت سوم الزامات کیفیتی استاندارد
 • استاندارد ISO 3834-4 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی – قسمت چهارم الزامات کیفیتی ابتدائی
 • استاندارد ISO 3834-5 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی – قسمت پنجم مستنداتی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استاندارد های ISO3834-2،ISO3834-3 و ISO3834-4 پیروی از آنها لازم است.
 • استاندارد ISO 3834-5 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی- قسمت ششم راهنمایی استقرار استانداردهای ISO3834

کدام استاندارد سری استاندارد ISO 3834 در شرکت اجرا شود؟

شرکت های مشاور و پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی عموماً اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 9001 می نمایند . استاندارد ISO 3834 مکمل استاندارد ISO 9001 در حوزه فعالیت شرکت هایی است که جوشکاری ذوبی بخشی از فعالیت های آنها می باشد. هرچند بعضی از شرکت ها استاندارد ISO3834 را به صورت جداگانه و مستق بدون پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 اجرا می کند اما شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت به شرکت های پیمانکار و مشاور نفت، گاز و پتروشیمی قویاً توصیه می کند استقرار ISO3834 را به صورت یکپارچه با استاندارد ISO9001 و ISO45001 یا HSE-MS وزارت نفت ایران پیاده سازی کنند.

بعضی از شرکت ها گمان می کنند داشتن گواهینامه ISO3834 از نظر وزارت نفت، شرکت گاز وزارت نیرو و غیره کافی می باشد در حالیکه در بسیاری موارد در مناقصه ها اسناد اثبات کننده اجرای این استاندارد لازم است. به علاوه در جال اجرای پروژه و عملیات جوشکاری دستگاه نظارت اجرای صحیحی دستورالعمل ها و فرم های مرتبط با استاندارد ISO3834 را کنترل می کند و عدم وجود این مستندات می تواند سبب خلع یک شرکت مشاور و یا پیمانکار گردد.

مزایای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO3834

 • داشتن یک نگرش سیستماتیک برای کنترل عملیات جوش به عنوان یک فرآیند ویژه با اجرا و گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834
 • ایجاد اطمینان از رعایت الزامات کیفی در موقع اجرای عملیات جوشکاری یا اجرای ایزو 3834
 • امکان تعریف سطح الزامات کیفی فرآیِند جوشکاری با توجه به ریسک محصولات و الزامات کارفرما و مشاور با اخذ گواهینامه ایزو 3834
 • مستندسازی مناسب فرآیندهای جوشکاری با گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834
 • استاندارد ایزو 3834 باعث کنترل ریسک های متالوژیکی فرآیند جوشکاری می شود.
 • ایزو 3834 برای اخذ استاندارد محصول در مواقعی که جوشکاری در کیفیت و ایمی محصول نقش عمده ای دارد، الزام می باشد.
 • استاندارد ISO 3834 بر روی دو ناحیه بحرانی طبیعت بحرانی ایمنی محصولات و اهمیت بارگزاری دینامیک در موقع استفاده و بهره برداری از محصول تاکید دارد.
 • ایجاد یک طرح برای کنترل عملیات جوشکاری یا اجرای استاندارد ISO 3834
 • استاندارد ISO 3834 تاکید بر پیشگیری از نقص در جوشکاری ذوبی و در نتیجه کاهش هزینه ها و زمان اجرا دارد
 • اجرای استاندارد ISO 3834 باعث کاهش ریسکهای موقع استفاده از محصولات می شود.

روش پیاده سازی استاندارد ISO 3834 و گرفتن گواهینامه ISO 3834

یک سوال عمومی در مورد استاندارد ایزو 3834 این است که چطور  و چگونه گواهینامه معتبر ISO 3834 بگیریم؟

استاندارد ISO 3834 دارای سه سطح استاندارد راهنما و سه سطح الزامات اجرائی می باشد. پایین ترین سطح و ساده ترین استاندارد، استاندارد ISO 3834-4 می باشد و سختگیرانه ترین آن ISO 3834-2 می باشد و استاندارد ISO 3834-3 یک سطح متوسط را دارا می باشد.

قسمت های 1،5 و 6 استاندارد ISO 3834 استاندارد راهنما برای پیاده سازی استانداردهای قسمت های  2، 3 و 4 می باشند.

تعداد زیادی از مشاوران خود را آشنا به الزامات استاندارد ISO 3834 معرفی می کنند اما تعداد کمی از آنها دارای تخصص کافی در این زمینه می باشد، متاسفانه دیده شده بعضی از شرکت های گواهی دهنده به شرکت هایی که استاندارد ISO3834 به نحو مناسبی در آنها پیاده سازی نشده است گواهینامه داده اند.

لذا وزارت نفت تعداد انگشت شماری شرکت مشاور از جمله پویندگان ایمنی و کیفیت را به عنوان مشاور مورد تائید برای مشاوره استاندارد ISO 3834 معرفی نموده است.

شرکت های گواهی دهنده استاندارد ISO 3834 مورد تائید وزارت نفت، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و وزارت نیرو نیز محدود و انگشت شمار بوده و شامل چند شرکت شامل :

شرکت TUV INTERCERT

شرکت SGS

شرکت ASYS

شرکت DQS

شرکت TUV NORD

می باشد و گواهینامه ISO 3834  صادره از سوی سایر شرکت های گواهی دهنده از نظر وزارت نفت و نیرو معتبر نمی باشد.

مراحل پیاده سازی استاندارد ISO 3834 چیست؟

برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 3834 اولین گام انتخاب استاندارد مبنا برای پیاده سازی می باشد.

در گام بعدی شرکت باید یک شرکت مشاور تائید شده استاندارد ISO 3834 مانند شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت را انتخاب کند، مشاور اقدام به بررسی سازمان و تعیین اقدامات لازم برای پیاده سازی استاندارد می نماید.

بعد از طرح ریزی سیستم شرکت اقدام به پیاده سازی الزامات مستند شده ISO 3834 نموده و بعد از انجام ممیزی داخلی یک شرکت گواهی دهنده را برای  صدور گواهینامه دعوت می کند.

مستند سازی در استاندارد ISO 3834

چه مستنداتی برای پیاده سازی استاندارد ISO 3834 لازم است؟

عموما استاندارد ISO 3834 وجود یکسری مستندات را الزام می کند که به دو دسته مستندات سیستمی و فنی تقسیم می شود.

الف) استاندارد ISO 3834 دستورالعمل ها و مستندات فنی شامل Work Instructions که شرح فرآیند جوشکاری را مشخص می کند شامل:

 • شرح نقش( فعالیت ها، مسئولیت ها، اختیار، هماهنگ کننده جوشکاری)
 • شرح جابجایی مواد جوشکاری و فلزات پایه
 • شرح چگونگی انجام آزمایشها و دستورالعمل جوشکاری
 • شرح چگونگی انجام تائید صلاحیت جوشکار

ب) سابقه ها Records گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در جوشکاری مانند:

 • سابقه تایید یک دستورالعمل جوشکاری از طریق انجام آزمایش WPQR
 • سابقه تایید شایستگی جوشکار و آزمون های او
 • سابقه انجام جوشکاری

ج) دستور کارهای جوشکاری شرح عمل مربوط به عملیات جوشکاری در استاندارد ISO 3834

 • WOS
 • دستورها در ارتباط با جوشکاری

د) گواهینامه ها و تایید عملیات جوشکاری شامل:

 • گواهینامه مربوط به تائید شایستگی جوشکار
 • گزارشات آزمایش مواد

مستندات سیستمی در استاندارد ISO 3834 حداقل شامل:

الف) روش کنترل مدارک

ب) روش کنترل سوابق

می باشد .

استاندارد ایزو 3834 به نوعی در بند 6 استاندارد به ساختار مدیریت کیفیتی شبیه استاندارد ISO 9001 ویرایش 2008 اشاره میکند. در قسمت 6 استاندارد ایزو 3834 نیز اشاره مستقیمی به فرآیندهای مورد نیاز این استاندارد و نیازهای آن می نماید.

استاندارد ISO 3834 به نحو مناسبی فرآیندهای مناسب برای یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001 برای جوشکاری را بیان کرده که با سیستمی در پیاده سازی سیستم بکار برود اما با توجه به اینکه استاندارد ISO9001:2015 جانشین استاندارد ISO9001:2008 شده می توان الزامات پیشنهاد شده در استاندارد ISO 3834 را برای پیاده سازی استاندارد ISO 3834 مورد استفاده قرار داد.

انتخاب سطح الزامات کیفیت در استاندارد ISO 3834

چطور سطح استاندارد ISO 3834 را انتخاب کنیم؟

استاندارد ISO3834 دارای سه سطح کیفیتی می باشد که سطح مورد نیاز استاندارد ISO 3834 بر اساس ریسک و اهمیت محصول و فرآیندهای جوشکاری تعیین می شود . شرکت ها باید یکی از این سه سطح استاندارد ISO 3834-2  یا استاندارد ISO 3834-3  یا استاندارد ISO 3834-4 را برای استفاده خود برای کیفیت جوش تعیین کنند.

برای انتخاب سطح استاندارد ISO3834 می بایست از معیارهای ذیل برای تصمیم گیری استفاده کرد:

 • اهمیت مسئله ایمنی و اهمیت پایانی محصولات و هزینه های مربوطه
 • پیچیدگی ساخت و فرآیندهای مربوطه
 • طیف و محدوده محصولات تولید شده
 • گستره ای که امکان وقوع اشکالات متالوژیکی وجود دارد.
 • طیف مواد گوناگون مورد استفاده در جوشکاری
 • ریسکها و تنوع ایرادات و عدم انطباق های ساخت که بر عملکرد و انتظارات از محصول تاثیر می گذارد.

موارد فوق باید با توجه به دو موضوع بسیار مهم و بحرانی عملیات جوش یعنی ایمنی محصولات و مضوع بارگزاری دینامیک در محل استفاده محصول تحلیل گردد. هرچه اهمیت و ایمنی محصول و هزینه های ناشی از اجرای نامناسب آن در حین ساخت و بهره برداری افزایش یابد می باید سطح کیفی بالاتری برای طرح ریزی و پیاده سازی استانداردISO3834 مورد استفاده قرار گیرد.

معمولا وزارت نفت، شرکت گاز و یا وزارت نیرو و سایر کارفرمایان در مناقصات سطح مورد قبول خود را شامل استاندارد ISO 3834-2  یا استاندارد ISO 3834-3  یا استاندارد ISO 3834-4 در اسناد مناقصه اعلام می کنند اما اگر این سطح اعلام نشده باشد شرکت باید با توجه به موارد فوق سطح الزامات را تعیین و پیاده سازی نماید.

روش گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834  شرکت مشاوره برای گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834   چگونه در اسرع وقت گواهینامه استاندارد ISO 3834   بگیریم، شرکت های مجاز به صدور گواهینامه استاندارد ISO 3834  در ایران مراحل گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834   از کجا گواهینامه استاندارد ISO 3834   بگیریم شرکت گاز کدام گواهینامه را برای ایزو 3834 قبول دارد سریعترین راه برای گرفتن گواهینامه ایزو 3834 استاندارد ISO 3834  برای شرکت در مناقصات شرکت گاز از کجا گواهینامه ISO 3834  بگیریم. هزینه گرفتن گواهینامه ایزو 3834 چقدر است؟ چطور گواهینامه ارزان ایزو 3834 بگیریم؟ اعتبار گواهینامه های ISO 3834 چطور کنترل کنیم معتبر ترین شرکت های گواهی دهنده استاندارد ISO3834 در ایران کدامند؟

مشاوره  و اجرای کایزن

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه مشاوره برای پیاده سازی و اجرای کایزن  KAIZEN در شرکت ها می باشد تجربه ما در پیاده سازی فلسفه کایزن در شرکت هایی مانند رینگ سایپا، آرمان گهر سیرجان، جهاد نصر کرمان، پیوند توسعه و … بیانگر توانایی ما در اجرای این پروژه ها می باشد.

کایزن چیست ؟

کایزن 改善 یکی از ارکان مدیریت ژاپن می باشد که اجرای آن بتعث موفقیت های بزرگی برای صنایع ژاپنی شده و در سراسر جهان به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

معنی کایزن چیست؟

کایزن  ( 改善 ( KAI + ZEN = KAIZEN ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که در فارسی به بهپویی ترجمه شده به معنی بهبود مستمر در یک فرآیند پیوسته و بدون توقف در جهت بهتر شدن می باشد.

فلسفه کایزن چیست؟

علیرغم آنچه در ایران از کایزن شایع و درک شده ، کایزن نیازی به هزینه های زیاد و اقدامات بنیادی ندارد بلکه کایزن آنچه را که موجود است در زمان کوتاه با هزینه کم و امکانات داخلی خود شرکت بهبود می بخشد.

فرهنگ کایزن مبتنی بر تعامل بین لایه های مختلف سازمان می باشد که کارشناسان و مسئولان کایزان مدیران و کارشناسانی نیستند مه در برج عاج نشسته باشند و از انجا در حال تصمیم گیری برای کل سازمان باشند بلکه در کایزن از مدیر ارشد تا کارگر جزء خدماتی با شناخت از اشکالات و فرصته ای بهبود پیشنهادات خود را برای بهبود ارائه می کنند.

در دوره ای که در دهه 80 شمسی یک کارشناس ژاپنی شرکت نیسان برای مدیران ایران خودرو ( ازچمله امیررضا جوادی) گذاشت مثال هایی مانند تعویض لامپ برای کاهش مصرف انرژی ، استفاده از برس برای تمیز کردن دستگاه تراش ، وجود سطل های زباله با دهانه بزرگ برای ریختن ضایعات دستگاه تراش و … را شرح می داد.

یکی از مدیران شرکت گفت اینها که امور بدیهی است لطفا مواردی که به درد شرکت بخورد در کایزن مثال زده شود . اما همه ما می دانیم کایزن چیست و و دوره در مورد آن دیده ایم .

مدرس ژاپنی با فروتنی گفت :

“ما در ژاپن با گام های کوچک و مداوم پیش می رویم و کایزن یعنی گام های کوچک .“

“بر خلاف شما ما کشوری بزرگ با منابع فراوان نداریم . پس باید از هرچه داریم به خوبی و حداکثر استفاده را بنماییم.“

اهداف  و اقدامات کایزن چیست؟

در کایزن، برای ایجاد بهبود تدریجی و مستمر در سازمان ها سه اقدام اساسی به شرح ذیل صورت بگیرد:
الف) در کایزن کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزشی تولید نمی کنند (Muda) باید شناسایی و حذف شوند.
ب ) فعالیت هایی موازی که در بخش های مختلف  انجام می شوند (Muri)  و با هم امکان تلفیق دارند در کایزن با یکدیگر تلفیق شوند.
ج ) در کایزن آن گروه از فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازمند (Mura) به فعالیت های سازمان افزوده شوند.

روش پیاده سازی کایزن چیست؟ و چگونه کایزن را اجرا کنیم؟

کایزن با توجه به فرهنگ ژاپنی و استفاده از چرخه PDCA دکتر دمینگ ایجاد شده است.

در کایزن شرکت ها با تشکیل تیم های بهبود مرکب از تمام بخش ها و رده های کاری اقدام به شناسایی فرصت های بهبود و یا ریسکها نموده و اقدامات لازم در این زیمنه انجام می دهند.

از پرسنل در هر سطح در فلسفه کایزن انتظار می رود که :

 • فرآیندها ، فعالیت ها و موضوعاتی که ارزش افزوده ندارند را شناسایی نمایند.
 • روشهای بهتر انجام فعالیت و یا فرآیند را شناسایی نمایند.
 • راه حل کم هزینه و اجرایی و سریع برای رفع آن انتخاب نمایند.
 • با مشارکت هم آن را اجرا کنند.
 • اثربخشی آن را کنترل نمایند.

 اهداف کایزن چیست؟

اهداف کایزن بسیار متنوع و در عین حال کاربردی است . به طور خلاصه کایزن به دنبال اهداف ذیل است :

 • کایزن به دنبال ایمنی بیشتر است
 • کایزن باعث کاهش هزینه ها با کمترین سرمایه گذاری می شود.
 • کایزن از ابزارهای تضمین کیفیت است
 • رسیدن به اهداف تولید و فراتر رفتن از آن با اجرای کایزن
 • کایزن می خواهد باعث بهبود بهره وری و استفاده بهینه از منابع شود
 • کاهش اتلاف ها از اهداف کایزن است
 • بهبود تدارکات
 • بهبود بازاریابی و فروش از اهداف کایزن است.
 • بهبود محصولات
 • هدف کایزن بهبود در محیط های کاری است.

اما نکته مهم در کایزن این است که این اهداف در کایزن با تغییرات کوچک انجام شده و توقفی ندارد به این صورت که طرح ها در کایزن طرح های انقلابی و مهندسی نیست مانند :

 • جمع آوری و فروش جعبه های بسته بندی مواد اولیه
 • تعویض پرژکتورهای قدیمی و پر مصرف با SMD
 • اضافه کردن یک جمله بر روی بسته بندی و یا زدن یک هلوگرام
 • تمیز کردن میزهای کار توسط خود پرسنل پس از پایان کار
 • گذاشتن آهن ربا روی میزها برای جلوگیری از پخش شدن پیچ ها در موقع عملیات مونتاژ و …..

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره برای اجرای کایزن می باشد .

ما دو اصل عمده کایزن را که عبارتند از :

 • اصل اول کایزن : نگهداری از فعالیت هایی است که باعث تداوم استاندارد های موجود می شود.
 • اصل دوم کایزن : بهبود که باعث حرکت در جهت بهبود این استانداردها در شرکت می گردد.

را آموزش داده و نهادینه می کنیم.

تفاوت کایزن و نوآوری و تحول چیست؟

کایزن در مقابل نواوری نیست ! برخلاف آنچه در ایران شایع شده کایزن و نوآوری بر خلاف هم نبوده و مانع الجمع نیستند، بلکه کایزن و نوآوری دو بال یک شرکت برای بهبود می باشند .

نوآوری INNOVATION و یا تحول  SUBLATION مبنی بر گام های بزرگ برای جهش و حرکت های انقلابی می باشد که در ژاپنی کوکاشین گفته می شود . این کار با منابع زیاد و تغییرات بنیادی همراه  است که معمولا در یک دوره زمان اتفاق می افتد ، اما کایزن آنچه هست را بهبود می بخشد ، پس در فاصله هر دو جهش در اجرای Innovation این کایزن است که باعث بهبود می گردد.

بسیاری از طرح ها به علت ایرادهای جزئی در بلند مدت شکست می خوردند اما کایزن با رفع این ایرادات جزئی باعث موفقیت آنها می شود.

شرکت SQS با داشتن تجربیات موفق خدمات مشاوره برای پیاده سازی کایزن را در شرکت ها ارائه می کند.

ما با بهره گیری از ابزارهای انگیزشی و روانی با اجرای کایزن در شرکت ها بهره وری انها را اقزایش می دهیم.

سازمان ها در قرن بیست و یکم با توجه به چالش جهانی شدن با خطرات گوناگونی در حیطه کسب و کار خود رو به رو می باشند، به طوریکه حتی موفق ترین سازمان ها نیز در حاشیه امن قرار ندارند.

سازمان ها مایل نیستند که در راه تاریکی که انتهای آن مشخص نیست قدم بردارند و یا چرخ را دوباره اختراع کنند، به این منظور به دنبال استفاده از تجربیات موفق سازمان های پیشرو و آموختن درس از شکست های خود و آنها می باشند.

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) ابزاری فوق العلاده برای ارزیابی موفقیت سازمان ها، تعیین اهداف، تعریف پروژه های بهبود و برنامه های اجرایی می باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مفتخر است با اجرای چندین پروژه موفق مشاوره در زمینه بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) در سازمان های بزرگی مانند شرکت آلومینای ایران، کارخانه شمش آلومینیوم شرکت های مجموعه IMDRO ،جهاد نصر، شهرداری بیجار و …. توانسته گامی مثبت در زمینه بهبود در آن شرکت ها بردارد.

بطور کلی می توان گفت:

بنچ مارکینگ روشی نظامند برای بررسی و مقایسه است.

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) یک روش خوب برای تحول است.

BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) باعث آموختن شرکت از دیگران می گردد.

بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ روشی برای خلاقیت سازمانی است.

بنچ مارکینگ  ابزاری برای بهبود مداوم است.

انجام بنچ مارکینگ باعث امکان ایجاد استاندارد برای شرکت و فرآیندهای آن می شود.

 بهینه کاوی BENCHMARKING چیست؟

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ )  فرآیندی است ساخت یافته و مستمر  برای الگوبرداری، ترازیابی و یا محک زنی با هدف شناسایی تجارب و دستاوردهای موفق کسب و کار جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

در بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ )  به این پرسش های مهم پاسخ داده می شود که وضعیت سازمان من چگونه است؟ آیا وضعیت سازمان من در حد قابل قبولی قرار دارد نقاط قوت و ضعف سازمان من چیست؟ من تا چه حد امکان بهبود دارم؟ فرصت ها و تهدیدهایی که سازمان من با آنها روبرو است کدام است؟

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره بنچ مارکینگ ( بهینه کاوی ) به شرکت ها و سازمان ها می باشد.

مزایای بهینه کاوی BENCHMARKING چیست؟

بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ )  برای شرکت ها بسیار سودمند می باشد که مهمترین آن عبارتند از :

 • بهینه کاوی BENCHMARKING اقدام بهایجاد یک استاندارد برای مقایسه عملکرد سازمان در زمان های مختلف می کند.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث پیشگیری از انجام دوباره کاری و آزمودن روش های نا موفق بیهوده (اختراع مجدد) می گردد.
 • از بین بردن اینرسی و مقاومت ها و ایجاد احساس ضرورت با قابل مشاهده شدن شکاف ها با اجرای بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ).
 • هدایت سازمان به خارج از چارچوبهای منجمد، با مشاهده راههای بهبود در سایر سازمان ها، صنایع و فن آوری ها. با اجرای بهینه کاوی BENCHMARKING
 • بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) باعث مجبور ساختن سازمان ها به آزمودن و بازنگری فرآیندهای کنونی، که معمولا منجر به بهبود خواهد شد.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث خارج شدن از روزمرگی و داشتن نگرش بلند مدت به امور می شود.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING سبب افزایش آگاهی نسبت به هزینه ها و عملکرد خود با سایر رقبا.
 • تسهیل توسعه استراتژی های موفق با در اختیار قرار دادن روش هایی منطقی و آزمون شده.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث کمک به فهم و توسعه نگرش منتقدانه نسبت به فرآیندهای کسب و کار خود می شود.
 • ارتقاء فرآیند یادگیری سازمانی و تسهیل تغییر و بهبود با اجرای بهینه کاوی BENCHMARKING.
 • یافتن زمینه های بهبود و راه های جدید انجام کارها از خارج از سازمان خود.
 • ارائه مرجعی برای اندازه گیری عملکرد سازمان با انجام بنچمارکینگ .
 • انجام بنچ مارکینگ باعث ایجاد شناخت بهتر نسبت به محیط کسب و کار می شود.
 • ایجاد احساس ضرورت بهبود و تغییر نیاز به بهبود به طور یکپارچه و مداوم با اجرای بنچ مارکینگ.

متدولوژی های بهینه کاوی BENCHMARKING

برای این منظور سازمان نیاز به معیاری برای مقایسه دارد که با توجه به این موضوع شرکت ها از روش های مختلفی برای بهینه کاوی استفاده می کنند. مهمترین آن عبارتند از:

مقایسه یا بنچ مارک با بهترین های کنسرسیوم (بهینه کاوی داخلی) (CONSORTIUM BENCHMARKING)
این روش عمدتاً در شرکتهای بزرگ و وسیع بویژه شرکت هایی که فعالیت های مشابه ای را محل های مختلف انجام می دهند استفاده می شود برای مثال شرکت بهنوش خطوط تولیدی را در تهران، شیروان؛ خرمشهر، گچساران، آبعلی دارد  در این شرایط  واحدهای مختلف نسبت به یکدیگر ارزیابی و مقایسه می شوند. اگر یک واحد دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر واحدها باشد ، عملیات و تجربیات آن واحد بطور داخلی برای اصلاح و بهبود واحدهای دیگر می توانند انتقال یابند.

مقایسه یا بنچ مارک با طرف های برون سازمانی یا بهینه کاوی رقابتی (Competitive Benchmarking)

مقایسه و بنچ مارک BENCHMARKING با طرف های بیرون سازمان نیز متدولوژی های مختلفی دارد

هزینه انجام  بهینه کاوی BENCHMARKING  چقدر است؟

هزینه انجام بنچ مارکینگ Benchmarking با توجه به اهداف بنچ مارکینگ، شرح خدمات بنچ مارکینگ و دامنه فعالیت بنچ مارکینگ مانند فرآیند های تولیدی، اداری، فروش، برنامه ریزی، مدیریتی، پرسنلی و غیره متفاوت می باشد.

و برای تعیین هزینه انجام بنچ مارکینگ Benchmarking  یا بهینه کاوی لازم است که دامنه بهینه کاوی مشخص شود اما به طور کلی هزینه اجرای یک پروژه بهینه کاوی برای یک شرکت با 50 نفر پرسنل و 3 محصول از حدود 70 میلیون تومان بسته به شرح خدمات  اهداف ، اقدامات و تعداد فرآیند و فعالیت برای بهینه کاوی شروع می شود.

هزینه های انجام بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ )  شامل:

هزینه مشاور برای بنچ مارکینگ BENCHMARKING

هزینه های اجرایی بنچ مارکینگ BENCHMARKING شامل:

هزینه خرید اطلاعات در مورد شرکت های الگو برای بنچ مارک

هزینه اعزام افراد برای بازدید از شرکت های الگوی بنچ مارکینگ

هزینه های تهیه گزارش بنچ مارکینگ BENCHMARKING

و بسته به نوع و متدولوژی بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) هزینه انجام آزمایش ها و غیره می باشد.

برای گرفتن شرح خدمات بهینه کاوی BENCHMARKING و انجام بنچ مارکینگ با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت تماس بگیرید.

شرکت مشاور بهینه کاوی BENCHMARKING ، روش انجام بهینه کاوی بنچ مارکینگ BENCHMARKING ، روش های انجام بنچ مارکینگ، شرح خدمات مشاوره بنچ مارکینگ ، چطور بنچ مارک انجام دهیم ، شرکت دارای رتبه برای بنچ مارکینگ ، بنچ مارک یا الگو برداری چیست؟ مقاله در مورد بنچ مارکینگ ، چگونه می توان الگو برداری بنچ مارک کرد ؟ هزینه بنچ مارکینگ BENCHMARKING چقدر است ؟ بنچ مارکینگ BENCHMARKING چه مدت طول می کشد شرکت اجرا کننده ( مجری ) بنچ مارکینگ، انجام بنچ مارکینگ برای شرکت های مجموعه ایمیدرو ، شرکت های موفق در مورد بنچ مارکینگ، تاریخچه بنچ مارکینگ ، بنچ مارکینگ در ایران ، استانداردهای بنچ مارکینگ و بهینه کاوی ، بنچ مارکینگ در صنایع معدنی ، مثال از بنچ مارکینگ،  بنچ مارک در کارخانه های تولیدی ، بنچ مارک در نرم افزار شرکت مشاور برای بنچ مارکینگ ، ارایه خدمات آموزشی بنچ مارکینگ، پرسشنامه بنچ مارکینگ، بنچ مارکینگ PDF

چرخه مطالعه بازار

چرخه مطالعه بازار

خدمات مطالعه بازار ، برند سنجی ( ارزیابی برند ) و سنجش رضایت مشتریان

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مطالعه بازار شامل بازارسنجی ، ارزیابی برند ، نظرسنجی و تحلیل نظر مشتریان با استفاده از بهترین و به روزترین روش های تحقیق می باشد.

مطالعه بازار چیست؟

مطالعه بازار یا تحقیقات بازار Market Research عبارت است از فرآیند نظامند، جمع آوری داده ها و اطلاعات از بازار در مورد مشتری بالقوه و مخاطب هدف در ارتباط با محصول مورد نظر و تحلیل این داده ها و اطلاعات در جهت تعیین بهترین روش های فروش، تبلیغات، محل های توزیع و فروش و پیش بینی رفتار مصرف کننده در مورد محصولات و عملکرد شرکت و پیشنهاد راهکار می باشد.

مطالعه بازار (تحقیقات بازار) به این منظور از روش های علوم اجتماعی، روانشناسی به ویژه روانشناسی صنعتی، روش های تحقیق و آمار و تکنیک های تجزیه و تحلیل مانند ارزیابی ریسک استفاده می کند.

در مطالعه بازار (تحقیقات بازار) از رویکردهای مختلفی استفاده می شود مانند: مطالعه بازار هدف، شناسایی بازارهای خاص و اندازه و ظرفیت آنها و رویکردهای قابل تصور آن، مطالعه محصولات، بررسی محصول از نظر بازار و انتظاراتی که از محصول در بازار وجود دارد و آن دسته از ویژگی های محصول که سبب رضایت و یا عدم رضایت از آن می گردد.

مطالعه رفتار مشتری و یا مطالعه مصرف کنندگان چیست؟

مطالعه مشتریان انتظارات، ترجیح ها، اهداف خرید، انگیزه ها و رفتار خرید مشتریان در تمام رویکردهای مطالعه بازار پس از جمع آوری داده ها از اهداف مطالعه آنها دسته بندی شده و پس از تلخیص داده ها ، آنها با روش های آماری و ریاضی دسته بندی شده و سپس با توجه به اصول و تکنیکهای مهندسی مانند ارزیابی ریسک،QFD و غیره و یا با استفاده از روش های جامعه شناسی صنعتی و روانشناسی صنعتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و در نهایت راه کارهای مناسب پیشنهاد می شود.

 

مطالعه برند چیست؟

مطالعه برند برداشت بازار از وضعیت برند و سایر پارامترهای مطرح در قدرت برند را مورد بررسی قرار می دهد شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت برای ارزیابی برند از فنون آماری و استاندارد ایزو 10668 استفاده می کند.

چه عامل ها و فاکتورهایی در مطالعه بازار بررسی می شوند؟

در مطالعه بازار (تحقیقات بازار) عوامل مختلفی مورد توجه قرار می گیرند باید توجه داشت که یک مطالعه بازار موفق، فرآیندی است که تمام اجزاء آن به درستی در کنار هم قرار گرفته باشد . درست بودن یک مطالعه بازار درست مانند طراحی و ساخت یک موتور است که تمام اجزاء آن باید با هم متناسب بوده و به درستی کنار هم قرار گیرند.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS، در مطالعه بازار عموما موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد

 • شناسایی بازارهای موجود وبازارهای هدف
 • بخش بندی بازارها

که در آن بازارها بر اساس موارد کلیدی مورد نظر در ارتباط با اهداف مطالعه مانند موارد جمعیتی، درآمدی و اقتصادی، جنسیت، شخصیت، فرهنگ قوی و ….. تقسیم می شود.

 • بررسی بخش ها

هر یک از بخش ها از نظر رفتار در مورد اهداف مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد و علایق و عدم علایق آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 • اطلاعات موجود در مورد محصولات مشابه و یا محصولات جانشین و مکمل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 • موقعیت محصول مورد بررسی و در مورد اهداف مطالعه بازار شامل: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات مورد مطالعه قرار می گیرد.
 • پیشنهادات در ارتباط با بازاریابی و فروش و نحوه قیمت گذاری داده می شود.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت SQS به عنوان یک شرکت مشاور انجام خدمات بازاریابی و خدمات تحقیقات و مطالعه بازار را به شرح ذیل به مشتریان ارائه می دهد:

 • شناسایی بازارهای محصولات
 • بررسی وضعیت و اندازه بازار
 • شناسایی فرصت ها و تهدیدات بازار
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف محصول در بازار
 • کمک به انتخاب بازار هدف
 • مطالعه اقتصادی و مالی بازار هدف
 • بررسی وضعیت رقبا و محصولات جانشین و مکمل
 • ارائه راهکار برای ورود به بازار هدف

 

مزایای مطالعه بازار و نظرسنجی از مشتریان

تحقیقات بازار دارای مزایای ذیل برای شرکت ها می باشد:

 • در مطالعه بازار وضعیت بازارها و فرصت های موجود در آن شناسایی می شود.
 • ریسکهای بازار و خطرات بالقوه و بالفعل آن در مطالعه بازار مشخص می شود.
 • وضعیت رقبا در بازار و وضعیت محصول شرکت در ارتباط با رقبا تعیین می شود.
 • موقعیت برند شرکت وتمایل به خرید از آن در مطالعه بازار مشخص می شود.
 • روند بازار و جهت گیری آن و انتظارات از محصولات در تحقیقات بازار تعیین می شود.
 • هدف گذاری برای فروش با انجام تحقیقات بازار به نحوه اثربخش تر انجام می گیرد.
 • بودجه های تبلیغاتی به صورت اثربخش تری صرف می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می شود.
 • ارتباطات برای فروش با اجرای تحقیقات بازار گسترش می یابد.
 • قیمت گذاری و نحوه فروش با انجام مطالعات بازار اثربخش تر شده و ریسک آن کاهش می یابد.
 • تولید محتوی تبلیغاتی برای محصول با اجرای تحقیقات بازار کاراتر و بهتر می شود.
 • اطلاعات واقعی برای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد در اختیار مدیران قرار میدهد.

 

مطالعه بازار برای طرح های توجیهی

خدمات مطالعه بازار برای طرح های توجیهی

شرکت ها برای ورود به یک بازار باید یک طرح توجیهی در مورد محصول خود تهیه کنند، یکی از بخش های اصلی طرح های توجیهی مطالعه بازار می باشد.

در کشور ایران به علت عدم توجه به این مهم بسیاری از شرکت ها بعد از سرمایه گذاری در راه اندازی یک کسب و کار  و یا ارائه یک محصول جدید به طور کامل ورشکسته شده و سرمایه خود را از دست می دهند.

مطالعه بازار در طرح توجیهی خط قرمزهای محصول و بازار و حداکثر و حداقل(انتظاری که بازار از محصول دارد) را تعیین کرده و رفتار بازارها را نسبت به محصول ارائه شده می سنجد.

با مطالعه بازار در طرح توجیهی مدیران از وضعیت رقبا و محصولات جانشین در بازار آگاه شده و موقعیت محصول خود را نسبت به آنها می سنجد.

همچنین در قسمت مربوط به هزینه ها و درآمدها در طرح توجیهی شرکت می تواند با استفاده از مطالعه بازار اقدام به تخمین :

 • بودجه های تبلیغاتی در طرح تجاری
 • هزینه های ورد به بازار در طرح تجاری
 • قیمت هایی که محصول می تواند به فروش رسد.
 • نحوه بازاریابی
 • کانال های توزیع محصول در طرح تجاری را مشخص می کند.

مراحل مطالعه بازار در شرکت مهندسی پویندگان ایمنی  و کیفیت SQS

چرخه مطالعه بازار

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت ارائه دهنده خدمات طرح ریزی و اجرای کمپین های تبلیغاتی برای شرکت ها و برند سازی می باشد.

قرن بیست و یک ، قرن برندهاست و در این قرن فروش ها با تکیه بر نام های تجاری بر برداشت مشتری ها از این برندها صورت می گیرد.

برندها در قرن بیست و یکم در ذهن مشتری تداعی کننده :

 • کیفیت
 • موقعیت اجتماعی
 • قیمت
 • خدمات پس از فروش

و غیره می باشد.

کشورهای مختلف تمام تلاش خود را برای ارتقاء برندهای مربوط به کشور خود بکار می برند. شرکت ها برای ارتقاء برند خود از کمپین های تبلیغاتی استفاده می کنند.

کمپین تبلیغاتی چیست؟

کمپین تبلیغاتی عبارت است از فعالیت های تبلیغاتی چند جانبه برنامه ریزی شده، مستمر و مرتبط با یکدیگر با هدف مخاطب مشخص.

هدف یک کمپین تبلیغاتی چیست؟

هدف یک کمپین تبلیغاتی بوسیله صاحب کالا و یا برند مشخص می شود اما شرکت SQS به شرکت ها در زمینه تعریف اهداف کمپین تبلیغاتی کمک می کند ، اهداف کمپین تبلیغاتی به صور خلاصه می تواند شامل:

 • کسب سهم بیشتری از بازار
 • وارد شدن به یک بازار
 • تداوم حضور و یادآوری
 • ایجاد الگوهای مصرف جدید و خلق عادت
 • ساختن یک جایگاه متفاوت و برند سازی

و یا مجموعه ای از این اهداف باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده است که به شرکت ها برای برندسازی و اجرای یک کمپین تبلیغاتی به شرح ذیل همکاری کند:

مراحل ایجاد یک کمپین تبلیغاتی برای فروش و یا برندسازی چیست؟

در یک کمپین تبلیغاتی اقدامات ذیل انجام می شود به عبارت دیگر فعالیت های یک کمپین تبلیغاتی شامل:

 • تعیین هدف کمپین تبلیغاتی
 • جایگاه انتخاب شده برای محصول و برند
 • شناسایی و انتخاب مخاطب کمپین تبلیغاتی Target Audience
 • بودجه کمپین تبلیغاتی BUDGET planning
 • زمان انجام یک کمپین تبلیغاتی
 • استراتژی یک کمپین تبلیغاتی( استراتژی خلاق)
 • ابزار یک کمپین تبلیغاتی
 • خلق و تولید پیام تبلیغاتی
 • زمانبندی انجام تبلیغات و انتقال پیام ها
 • انتخاب شرکای تبلیغاتی
 • انجام تبلیغات
 • اخذ بازخورد از بازار و فروش
 • تجزیه و تحلیل نتایج
 • تصمیم گیری برای بهبود طرحریزیو استراتژی بازاریابی می باشد

با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت برای اجرای بازاریابی و انجام کمپین تبلیغاتی تماس بگیرید.

خدمات شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت ( SQS ) با یک رویکرد کاملا تخصصی و پروژه ای در زمینه های ذیل فعالیت دارد:
انجام خدمات زمانسنجی و ظرفیت سنجی شامل:
• خدمات زمانسنجی و ظرفیت سنجی خطوط تولید و مونتاژ،
• انجام زمانسنجی فعالیت های اداری و ارزیابی عملکرد،
• برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام فعالیت ها،
انجام مشاوره مدیریت فرآیند ها
• شامل مستند سازی فرایندها
• عارضه یابی و مدیریت ریسک فرآیند ها
• بهبود فرآیندها و آماده سازی برای مکانیزه کردن فرآیند ها
مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت در بخش های مختلف صنعت و خدمات شامل:
• مشاوره اخذ گواهینامهISO9001 در صنایع و خدمات گوناگون
• مشاوره برای گرفتن گواهیIATF 16949 در صنعت خودرو و ارتقا استاندارد ISO TS 16949
• VDA درصنعت خودرو
• مشاوره در مورد الزامات ساپکو و سازه گستر و گرفتن تاییدیه و گرید آنها
• PSA استاندارد پژو سیتروئن در صنعت خودرو
• مشاوره برای پیاده سازی و گرفتن گواهینامهISO-TS-29001 در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
• مشاوره برای گرفتن گواهینامه ISO 13485 صنایع تجهیزات پزشکی و تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی
• مشاوره برای پیاده سازی استاندارد IEC 17025 | ISO مدیریت کیفیت در آزمایشگاه و اخذ تاییدیه از AB
• CE MARKING استاندارد محصول
• IRIS در صنایع ریلی
• گرفتن گواهینامه ایزو 29990 مدیریت کیفیت در آموزش
مشاور سیستم ایمنی مواد غذایی و دارویی
• اجرای پروژه HACCP و ISIRI 4557 و اخذ گواهینامه مربوطه
• پیاده سازی و اخذ گواهی نامه ISO 22000
• پیاده سازی و گرفتن گواهی نامه استاندارد ISO 15161 برای صادرات به اروپا
• اجرای BRC و IFS برای صادرات به کشور انگلستان و جامعه مشترک المنافع
• مشاوره برای پیاده سازی GMP و GHP و اخذ گواهینامه و تاییدیه از وزارت بهداشت
مشاوره سیستم های مدیریت ایمنی و زیست محیطی
• مشاوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و ISO 45001
• مشاوره برای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS ،ISO 14001
• پیاده سازی استاندارد های HSE در صنعت نفت،گاز، پترو شیمی، صنایع نیروگاهی و عمرانی
مشاوره سیستم های تلفیقی
• سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت، ایمنی و زیست محیطی IMS بر اساس استاندارد های سری ایزو
• مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست HSE-MS
مشاوره سیستم مدیریت دارایی ها و برند
• مشاوره برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 55001
• مشاوره در ارتباط با استاندارد ISO 10668
خدمات مشاوره جایزه ملی نگهداری و تعمیرات
• مشاوره برای تهیه و تدوین اظهارنامه جایزه ملی نگهداری و تعمیرات
• مشاوره برای مستند سازی فرآیند های مورد نیاز جایزه ملی نگهداری و تعمیرات
• جمع آوری سوابق و کلاسه کردن سوابق مورد نیاز جایزه ملی نت
مدیریت و کنترل پروژه
• اجرای برنامه ریزی و کنترل پروژه برای امور عمرانی و پروژه های صنعتی و تهیه گزارش های دوره ای،
• طراحی سیستم مدیریت پروژه بر اساس PM BOK
• طراحی و پیاده سازی بر اساس استاندارد ISO 21500 در شرکت ها
• پیاده سازی استاندارد ISO 10006 در زمینه مدیریت پروژهخدمات مهندسی تولید
• طرح ریزی خطوط تولید
• مکان سنجی و برآورد اقتصادی پروژه ها
• زمان سنجی و بالانس خط تولید
• برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی
• کدگزاری کالاها در انبارها

خدمات تعالی سازمانی (EFQM) و جایزه ملی کیفیت
• شامل مشاوره برای تهیه اظهارنامه تعالی سازمانی EFQM
• مستند سازی اقدامات صورت گرفته برای EFQM
• طرحریزی اقدامات لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی توانمند سازها و بهبود نتایج

سیستمهای اطلاعات مدیریت
• تجزیه و تحلیل سیستم ها بر اساس متدولوژی ها:
ساخت یافته (SSADM)
سازمان نگر(IE وBSP )
شئ گرا (OOA)
• طراحی TPS ها و برنامه های کاربردی در زمینه های مختلف مانند:
نگهداری و تعمیرات ، پرسنلی ، حقوق و دستمزد…
• طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS و گزارشات مدیریتی
• طراحی سیستمهای پشتیبانی تصمیم

طرحریزی سیستم های حقوق مبتنی و بر شغل

طرحریزی و مشاوره سیستم های مدیریت انرژی
• مشاوره برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 50001
• مشاوره برای طرحریزی و اخذ گواهینامه EN 16001

طرحریزی سیستم های قیمت تمام شده

خدمات و مشاوره مدیریت استراتژیک
• بررسی محیط سازمان( داخلی و خارجی)
• تعیین استراتژی
• تعیین اهداف
• مشارکت در تهیه برنامه ها
• نظارت در اجرای استراتژی ها
• به روز آوری استراتژی ها

مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد و محصول از اداره استاندارد تحقیقات فنی

همکاری آموزشی با شرکت ها

انجام خدمات عارضه یابی
انجام خدمات عارضه یابی سریع و عارضه یابی عمیق به منظور شناسایی چالش های سازمان در زمینه:
• فروش و بازار
• تولید وارائه خدمات
• منابع انسانی و سازماندهی
• مالی
• مدیریت

مشاوره جهت طراحی کارخانه و بهبود خطوط تولید و انتخاب تکنولوژی

تهیه تکنیکال فایل برای صنایع تجهیزات پزشکی
• شناسایی محصول و کلاس خطر و کد
• اجزا و مواد بکاررفته
• روش تولید
• ارزیابی ریسک محصول و روش تولید
• روش های کنترل
• تهیه پرونده تجهیز پزشکی
• آموزش مسئول فنی در ارتباط با تکنیکال فایل

سیستم نظام آراستگی محیط 5S

سیستم نظام آراستگی محیط 5S:
نام S5 و یا سامان دهی محیط کار از اولین حروف و واژه های ژاپنی (Serir) ساماندهی ، (Seitom) نظم و ترتیب ، (Siso) پاکیزه سازی ، (Seiketsu) استاندارد سازی یا حفظ و نگهداری و (Shitsuke) انضباط گرفته شده است.
این روش که در حال حاضر در تمام جهان به کار گرفته می شود نتایجی مانند :
– کاهش هزینه تولید
– استفاده بهینه از فضا و منابع
– کاهش حوادث شغلی
– احساس رضایت از محیط کار
– کاهش استرس
به همراه داشته است.
تجربه موفق ما در اجرای 5S در شرکت هایی مانند ایران خودرو ، رینگ سایپا ، راویان ، مدیریت آموزش و پژوهش تهران و… اثبات کننده توانایی ها در پیاده سازی این سیستم در سازمانها می باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده مشاوره و راهنمایی در زمینه اجرای 5S در شرکت ها می باشد.

5S از جمله سیستم هایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، پایه اولیه و سنگ بنای سایر سیستم های کیفیتی و بهره وری مانند TQM ،HSE و… می باشد.
هدف اصلی 5Sبهسازی فرآیندهای سازمان و حذف اتلاف ها می باشد. از اینرو این سیستم یکی از مهمترین ارکان دستیابی به بهبود مستمر (Kaizen) در سازمان ها نیز می باشد.

5S فضایی مناسب، بهره ور، فعال، زیبا، شاد و ایمن در محیط کار ایجاد می نماید. علاوه براین تداوم پیاده سازی ۵S موجب شکل گرفتن تصویری بهتر از شرکت در ذهن مشتریان شده و فرصت های تجاری روزافزونی برای محصولات آن فراهم می نماید. اصول حاکم بر این صنعت در آمریکا تحت عنوان نظام خانه داری صنعتی یا HOUSE KEEPING تدوین و معرفی شد.

ژاپنی ها پس از آشنایی با مفهوم HOUSE KEEPING به این نتیجه رسیدند که برای استفاده از این نظام در ژاپن باید تغییراتی در آن بدهند که با اصول فرهنگی جامعه انطباق داشته باشد از این رو این تغییرات منجر به طراحی نظام ۵S گردید که اجرای آن به همه صنایع تعمیم داده شد.
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت یک شرکت پیشرو در زمینه اجرای سیستم های نوین مدیریت از جمله 5S آمادگی همکاری با سازمان ها را دارد.
عبارت « پنج اس » 5S براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است در ادامه مبانی و اصول هر یك از پنج واژه 5S شرح داده می‌شود:
ساماندهی Seiriجدا كردن اقلام مورد نياز از غير ضروريها ، با يك تصميم گيري قاطعانه اشياء غير ضروري را از يكديگر مشخص و جدا كنيد
پاكیزه سازی Seisoنظم ترتيب : مرتب نمودن اقلام و ابزار مورد نياز ، اولويت بندي ابزارو اشيا ء در 5 گـــــــروه ( غير قابل استفاده ) ( دور ريختني) – قابل استفاده در آينده دور( بايگاني راكد) – (بندرت قابل استفاده) – (غالبا قابل استفاده )- (قابل استفاده ضروري) [با توجه به دست بندي فوق ابزار واشياء مورد نياز مي بايست در زمان مكان و به مقدار مورد نظرقابل دستيابي و استفاده گردد.

نظم و ترتیب Seitonنظافت كامل محيط كار ، پاكيزه سازي به معناي تميز ساختن محيط كارو بازرسي وبازبيني وتحت كنترل قراردادن محيط ، تجهيزات و اشياء مي باشد.

استانداردسازی Sekitsuحفظ وضعيت مطلوب و جلوگيري از بهم خوردن نظم ونظافت محيط ، براي حفظ ونگهداري وضعيت مطلوب از روش استاندارد سازي كنترل و اصلاح دائمي يه مودر پاكسازي ، نظم و ترتيب و نظافت با استفاده از دو روش (( مديريت ديداري )) و (( مديريت رنگها )) استفاده مي گردد
انضباط Shitsukeآموزش افراد به منظور ايجاد فرهنگ انظباط كاري و نظم در امور، در اين مقوله آموزش پرسنل جهت آگاهي از مقررات بهسازي محيط و ايجاد توانائي لازم براي انجام امور به طريق مطلوب و مناسب ، ضرورت دارد ، ازطريق آموزش عادات صحيح جايگزين عادات نادرست مي گردد و اجرائي دقيق مقررات بصورت يك فرهنگ كاري در شركت نهادينه مي شود.

عوامل موفقیت اجرای نظام 5S
برخی از عوامل موثر در اجرا و پیاده سازی موفق نظام آراستگی 5S عبارتند از:
• حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از نظام آراستگی 5S
• بستر سازی ، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
• آموزش مستمر در کلیه سطوح(مدیران ارشد، میانی و کلیه کارکنان) جهت توجیه اهداف، منافع و استاندارد ها و مکانیزم عملکرد در نظام 5 اس
• انتخاب افراد آگاه و دلسوز، علاقه مند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام 5S
• مستمر بودن و تداوم اجرای نظام 5S
• تهیه دستورالعمل های اجرایی ، چک لیست های ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های پیاده سازی و افزایش اثر بخش نظام آراستگی 5S
• تهیه و اجرای روش های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر نظام آراستگی 5S
• تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و حمایت کامل مدیریت ارشد.

ما تجربه پیاده سازی 5S را در ریخته گری ایران خودرو، رینگ سایپا، صنایع قطعات پیشرو خودرو، پیوند توسعه، بازیافت کیش داریم.

گسترش کارکردهای کیفیت ( QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT QFD )

گسترش کارکردهای کیفیت( QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT QFD ):
مشاور برای اجرای QFD

QFD چیست؟
QFD یک ابزار طرح ریزی است که برای تشخیص و برآوردن انتظارات مشتری در مراحل طراحی محصول ، تا طراحی فرآیند تولید به کار گرفته می شود . این روش اولین بار بوسیله دکتر میزونو از دانشگاه توکیو در صنایع سنگین میتسوبیشی کارخانه کشتی سازی کوبه ژاپن بکار گرفته شد .
QFD با بهره گیری از ابزاری مانند خانه کیفیت یک ابزار موفق برای طراحی محصول می باشد که استفاده از آن در استاندارد های خودرو سازی مانند QS9000 و IATF 16949 جز پیشنهادات بوده و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
QFD اولین بار در ایران بوسیله شرکت یک و یک شیراز ( دشت مرغاب ) برای طراحی و تولید سس مایونز یک و یک تحت سرپرستی آقای مهندس نصرت نصیری معاونت طرح و توسعه و آقای مهندس کیهان کاووسی و مهندس امیررضا جوادی ، مهندس شاه منصوری ، مهندس مقدم ، خانم مهندس بصیری و تنی چند از کارشناسان آن شرکت در سال 1376 بعد از تشکیل یک دوره توسط یک استاد ایرانی دانشگاه های آمریکا به طور موفقیت آمیز بکار گرفته شد.

مزایای روش QFD :
1. QFD نگرش سیستماتیک به طراحی محصول و فرآیند تولید
2. توجه به الزامات مشتریان با QFD در نظر گرفته می شود
3. QFD توجه به نیازمندی های تلویحی مشتریان والزامات قانونی دارد
4. تشویق کار تیمی در QFD
5. کاهش زمان طراحی محصول و فرآیند در روش QFD قابل توجه است
6. کاهش تغییرات طراحی درحین کار با اجرای روش QFD
7. کاهش هزینه های راه اندازی و تولید با متد QFD قابل توجه است
8. محدود سازی مشکلات پیش از شروع با روش QFD رخ می دهد
9. متد QFD شناسایی فعالیتهای مشترک می نماید.
10. بهبود مستند سازی طراحی محصول و فرآیند
11. توجه به کلیات و بهبود عملکرد ها در QFD قابل توجه است.

مراحل اجرای QFD :
فاز اول QFD : تهیه فهرست نیازمندی های مشتری و الزامات فنی و مقرراتی ( چه چیزهایی )
فاز دوم QFD :فهرست تعاریف فنی ( چگونگی ها )
فاز سوم QFD : تهیه ماتریس ارتباطات بین الزامات فاز 1 و فاز 2
فاز چهارم QFD : توسعه ماتریس ارتباطات متقابل میان چگونگی ها
فاز پنجم QFD : ارزیابی رقابتی
فاز ششم QFD : توسعه نیازمندی های اولویت دار مشتری
فاز هفتم QFD : توسعه تعاریف اولویت دار فنی

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مشاور پیاده سازی روش QFD در سازمان ها برای طراحی و بهبود محصولات فرآیندهای تولیدی می باشد.
هزینه اجرای QFD با توجه به نوع محصولات و خدمات و پیچیدگی آن تعیین می شود مدت زمان اجرای QFD بسته به نوع پروژه تیم های اجرای روش QFD چند تخصصی می باشد QFD یک روش ساخت یافته است هزینه مشاور QFD چقدر است شرکت مشاور برای اجرای QFD و APQP تهیه مستندات برای اجرای QFD و APQP چه مدارکی برای QFD و APQP باید به ساپکو داد مزایای QFD و APQP در شرکت ها هزینه مشاور برای QFD و APQP چقدر است

مهندسی ارزش : Value Engineering

مهندسی ارزش : Value Engineering
ارائه خدمات مشاوره مدیریت ارزش در شرکت ها و پروژه های عمرانی و طراحی و مهندسی

مهندسی ارزش چیست؟
مهندسی ارزش یکی از تکنیک های و متدولوژی های موفق در زمینه حل مسئله، کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد پروژه هاست.
مهندسی ارزش متد و تکنیکی روش مند ، سیستمی و دارای نظم است، و از رویکرد تفکر سیستمی پیروی می کند.

تعریف مهندسی ارزش
تحلیل و مهندسی ارزش رویدادی ساخت یافته و خلاق است که هدف آن تعیین دقیق و کارآمد هزینه های غیر ضروری شامل هزینه هایی که باعث بهبود در هیچ کدام از موضوعات کاربردی، کیفی، ظاهری، رضایت مشتری و غیره می باشد تا از طریق حذف آن ارزش محصول را نزد مشتری افزایش دهد.
لارنس دی مایلز که از ابداع کنندگان مهندسی ارزش در GE در 1947 است ، معتقد بود ( آنالیز ارزش ، یک روش خلاق سازمان یافته است که هدف آن شناسایی هزینه های غیرضروری است . هزینه هایی که نه کیفیت ، نه کارآیی و نه طولعمر محصول را افزایش می دهند ، نه به چشم می آیند و نه مورد علاقه مشتری هستند ).
به عبارت دیگر می توان ارزش را به صورت :
Value = { ( Function + Quality ) / Cost } = ( F + Q ) / C
تعریف کرد .
در تعریف انجمن مهندسی ارزش آمریکا Society of American Value Engineers ( SAVE ) آمده است مهندسی ارزش ، مجموعه تکنیک های ساخت یافته و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول یا خدمت و تولید / ایجاد آن
کارکرد با حداقل هزینه بکار می رود .
مهندسی ارزش در فرآیند سنتی خود بدنبال حذف هزینه های غیرضروری بوده است ، لذا تحلیل عملکرد در این فرآیند نیزطبعاً بدنبال شناسایی اجزای مهم تر برای بهبود شاخص ارزش بوده است .
مطالعات مهندسی ارزش ، در شرایط نوین بر بهبود عملکرد یک محصول یا خدمات از نظر کیفیت ، زمان و گسترش دامنهعملکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود . لذا ضروری است تحلیل عملکرد نیز بدنبال ایجاد زمینه لازم به منظوردستیابی به این مهم طراحی گردد .

تفاوت مهندسی ارزش با دیگر تکنیک های مهندسی

مهندسی ارزش

سایر تکنیک های طراحی و مهندسی

مهندسی ارزش به کارکردهای مختلف محصول و خدمات توجه دارد

محصول گراست

نوآور است و به نیاز ها  بویژه نیاز های جدید توجه می کند

فقط به آنچه می خواهند توجه دارد

مهندسی ارزش بر بهبود ارزش محصول و خدمات تمرکز دارد

کاهش هزینه را در نظر می گیرد

VE هزینه ها و فایده را در طول عمر محصول در نظر می گیرد

به هزینه های سرمایه گذاری تمرکز دارد

مهندسی ارزش خلاق و نوگراست

تجزیه تحلیل کرده و محافظه کار است

مهندسی ارزش محدویت ها و موانع را برطرف می کند

مستقیما سراغ راه حل می رود.

بررسی هزینه و فایده کرده و کارکرد ها را درنظر می گیرد

به هزینه ها به صورت بخشی توجه دارد

همگرایی و واگرایی را با هم و به موقع بکار می گیرد

همگراست

مهندسی ارزش از گروه های چند تخصصی CFT استفاده می کند.

تخصص ها جدا از هم کار می کنند

 

ارتباط بین مهندسی ارزش و تحلیل ارزش با مدیریت ارزش
مدیریت ارزش بخشی از مدیریت پروژه و کنترل می باشد به گونه ای که پیمانکار و مشتری قادر به نظارت پیشرفت یک پروژه بر حسب هزینه، زمانبندی و تکنیکهای اندازه گیری عملکرد بطور یکپارچه باشند. اما بر اساس فرایند مدیریت ارزش تمام فرایندهای مهندسی ارزش و تحلیل ارزش در چرخه عمر پروژه از زمان طراحی ایده و امکان سنجی اولیه طرح تا زمان بهره برداری و پایان عمر پروژه و در مراحل مختلف طراحی به گونه ای با هم ارتباط دارند و در طول یکدیگر قرار دارند که جدائی و تفکیک آنها موجب ناکارآمدی هر دو فرایند مدیریت ارزش و تحلیل ارزش خواهد گردید.

فرآیند مهندسی ارزش :
از پنج فاز تشکیل شده است که هر فاز نیز شامل چند مرحله است . در زیر فازهای فرآیند VE فرآیند و مراحل آن به طورخلاصه آورده شده اند : (VE)
Origination Phase یا (فاز آماده سازی اولیه)
سازماندهی
انتخاب پروژه
تیم مهندسی ارزش
مأموریت تحقیق
تعریف و مستندسازی محصول
یا Information Phase ( فاز اطلاعات (
آنالیز کیفی ارزش آنالیز عملکرد
( FAST ) تکنیک آنالیز سیستم بر مبنای عملکرد
آنالیز اجبار
آنالیز کمی ارزش مرحله اول اندازه گیری ارزش
تکنیک های اندازه گیری ارزش
Innovation Phase یا ( فاز خلاقیت )
بهبود ارزش
Evaluation Phase ( فاز ارزشیابی )
آنالیز کیفی ارزش
آنالیز کمی ارزش مرحله دوم اندازه گیری ارزش
Implementation Phase یا ( فاز اجرا )
شرکت SQS آماده است برای اجرای پروژه های مهندسی ارزش با سازمان شما مشارکت داشته باشد در حال حاضر مهندسی ارزش به طور گسترده ای درپروژه های عمرانی در شرکتهای EPC ، BOT و GC برای بهبود عملکرد ، کیفیت و کاهش زمان اجرای پروژه ها استفاده می شود .
در ایران نیز تجربیات موفقی از مهندسی ارزش در اجرای پروژه های عمرانی مانند تونل رسالت و یا در جریان اجرای سد مخزنی البرز و … بدست آمده است .

شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت آماده همکاری در تشکیل تیم و انجام پروژه های مهندسی ارزش در شرکت ها و صنایع بویژه شرکت های عمرانی و پروژه های صنعتی می باشد.
در حال حاضر این شرکت اقدام به استفاده از مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در شرکت جهاد نصر سیرجان برای استخراج معدن گل گهر نموده .
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

کاربرد های مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با مهندسی ارزش. چگونه پروژه مهندسی ارزش را پیاده سازی کنیم. برای پیاده سازی مدیریت ارزش چکار کنیم تعریف مدیریت ارزش : Value Engineering نتایج اجرای مهندسی ارزش مزایای اجرای مهندسی ارزش

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی (ISO 15189)

ISO 15189
استاندارد های مدیریت کیفیت روز به روز تخصصی تر می شوند بویژه نیاز به تخصصی شدن آنها در بعضی از حوزه ها مانند خدمات آزمایشگاهی و تجهیزات و کالاها و خدمات پر خطر مانند تجهیزات نفت وگاز و یا تجهیزات پزشکی بیشتر احساس می شوند.
بر اساس این الزامات سازمان جهانی استاندارد ایزو اقدام به تدوین یک استاندارد تخصصی مدیریت کیفیت برای آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاراکلینیکی نمود. استاندارد ایزو 15189 این استاندارد می باشد.
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت یک شرکت مشاور برای پیاده سازی استاندارد ISO 15189 می باشد. ما آمادگی پیاده سازی استاندارد ISO 15189 در آزمایشگاه های ژنتیک، تشخیص طبی داریم.

استاندارد ISO 15189 چیست؟

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی (ISO 15189)

استاندارد ISO 15189 با هدف اثربخشی آزمایش های تشخیص طبی و ژنتیک و بر پایه ISO 9001 تدوین شده است . به بیان دیگر این استاندارد با هدف ارائه یک سیستم مدیریت مبتنی بر تضمین کیفیت خروجی فرآیندها و تهایتاً گزارش نتایج آزمایشها طراحی شده است. استاندارد ISO 15189 بر خلاف ISO /IEC 17025 سازمان در قالب فرآیندی تعریف می شود.
بنابراین باید علاوه بر تعریف فرایندهای اصلی و فرآیندها ی پشتیبان در سازمان ، ورودی و خروجی ، منابع مورد استفاده و ساز و کار های اجرایی آنها به درستی تعریف شده و مسئولیت های صاحبان فرآیندها نیز به روشنی مدون گردد.
در دیدگاه فرآیندی اطمینان از درستی خروجی فزآیندها باعث اطمینان از کیفیت محصول نهایی که همان جواب آزمایش است می شود .
به بیان دیگر این استاندارد به دریافت کنندگان خدمات اعم از بیمار ، مراجعه کننده ، پزشکان و همچنین طرفهای ذینفع مانند مراکز بهداشتی – درمانی ، سازمانهای بیمه گر و جامعه تضمین کیفیت می دهد و صاحبان آزمایشگاهها با استقرار این استاندارد می توانند نسبت به کیفیت نتایج آزمایشها اطمینان دهند .
برای تدوین استاندارد های سری ISO 15189 کمیته فنی شماره 212 ایزو TC 212 در سال 1995 تشکیل شد تا به اشاعه کیفیت و ایمنی در آزمایش های تشخیص پزشکی و توسعه استانداردهای بین المللی برای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ، ژنتیک و تولید کنندگان تجهیزات تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی مناسب بپردازد. دامنه فعالیت ا کمیته TC 212 کار گروه های زیر را شامل می شود: WG1، کیفیت و صلاحیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی و پزشکی؛ WG2، سیستم های مرجع برای آزمایشگاه های تشخیص طبی پزشکی ؛ WG 3، محصولات تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی و WG4، تست حساسیت ضد میکروبی آزمایشگاه های تشخیص طبی.
وظیفه مهم کارگروه 1 WG1 تدوین استاندارد ایزو 15189 (آزمایشگاه های پزشکی – الزامات خاص برای کیفیت و صلاحیت) می باشد. استاندارد ISO 15189 هم به جنبه مدیریت کیفی و هم به جنبه اعتبار بخشی می پردازد چرا که آزمایشگاه های پزشکی به صورت همزمان در حوزه های عمومی و تجاری فعالیت دارند.

چگونه می توان گواهینامه ISO 15189 گرفت؟
یک سئوال اساسی در مورد استاندارد ISO 15189 این است که برای گرفتن گواهینامه ISO 15189 باید چکار کرد؟
در پاسخ باید بگوییم برای گرفتن گواهینامه ISO 15189 آزمایشگاه تشخیص طبی باید در مرحله اول از یک مشاور استفاده نماید مشاور به آزمایشگاه مرا جعه کرده و بر اساس الزامات استاندارد ISO 15189 اقدام به انجام یک ممیزی می نماید. بر اساس ممیزی انجام شده اقدامات لازم برای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO 15189 اعلام می شود. بعد آزمایشگاه باید الزامات ISO 15189 را به همراه الزامات GLP در آزمایشگاه پیاده سازی کند در نهایت یک ممیزی داخلی بوسیله مشاور و سازمان انجام شده و پس از بازنگری مدیریت از سازمان استاندارد و یا وزارت بهداشت برای انجام ممیزی و صدور گواهینامه دعوت به عمل می اید. بعد از انجام ممیزی گواهینامه ISO 15189 در صورت انطباق با الزامات ISO 15189 صادر می شود.

هزینه مشاوره و گرفتن گواهینامه ISO 15189 چقدر است؟
هزینه پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 15189 بعد از انجام بازدید مشخص می شود اما هزینه مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 15189 از حداقل پانزده میلیون تومان شروع می شود. البته مبلغ مشاوره برای ISO 15189 با توجه به تخصص مشاور تعییین شده و هر چقد آزمایشگاه آزمایش های بیشتری داشته باشد و سطح تخصص مشاور بالاتر باشد این مبلغ بیشتر است.

مشاور برای پیاده سازی ISO 15189 استاندارد ایزو 15189 چه الزاماتی دارد هزینه های پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO 15189 چقدر است