کارسنجی و زمانسنجی - روش های تخمینی زمانسنجی

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات زمانسنجی خطوط تولید با روش های مختلف از جمله روش های تخمینی با استفاده از روش های استاندارد مانند MTM و MOST می باشد . ما اماده ارائه خدمات زمانسنجی برای شرکت های قطعه ساز ، سفارشی ساز می باشیم و از روشهای تخمینی و مشاهده مستقیم در زمانسنجی استفاده می کنیم. شرکت SQS تا پایان سال 96 ما برای طرحریزی خط تولید برای سه محصول از روش MTM استفاده کرده است.

روش های زمانسنچی

روش های تخمینی زمانسنجی
روش های تخمینی در کشورهای پیشرفته به طور گسترده ای در موقع طراحی خطوط تولید برای محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز تولید و ظرفیت سنجی و طراحی ایستگاه های تولید به کار می روند ، اما این روشهای زمانسنجی در ایران به دلایل ذیل از کارایی لازم برخوردار نیستند.
1- استانداردهای زمان برای یک کارگر غربی و یا شرق دور محاسبه شده که ضریب هوشی بالا و از دقت و هماهنگی خوب دست چشم و بدن برخوردار است.
2- به طور معمول این روش ها برای فعالیت های پایه ای و استاندارد پایه استفاده شود.
3- شرایط ایستگاه کاری از نظر مهندس حرکت و ارگونومی باید استاندارد و بهینه باشد.
4- مسئله مربوط به هماهنگی دست و چشم و سایر اعضاء بدن در موقع انجام فعالیت
5- فراموش کردن فعالیت های غیر روتین در زمانسنجی در موقع تحلیل

باید دانست روشهای تخمین در زمانسجی برای خانم ها بهتر از آقایان در ایران جواب داده و دلیل آن تمرکز و یکنواختی کار خانم ها بویژه برای فعالیت های مونتاژ می باشد.

علاوه بر طراحی سه خط تولید شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت برای محاسبه حداکثر ظرفیت ممکن در 5 شرکت تا سال 97 از روشهای تخمینی زمانسنجی مانند MOST و یا MTM برای زمانسنجی و تعیین نیروی انسانی و بالانس خط تولید ( مونتاژ ) استفاده نموده است.
روشهای تخمین زمانسنجی به دو دسته تخمین مقایسه ای و تخمین تحلیلی تقسیم می شود.
زمانسنجی مقایسه ای یا Comparative Estimating به آن دسته از زمانسنجی ها گفته می شود که زمان یک فعالیت از طریق مقایسه محتوای کار با یکسری فعالیت مشخص شده انجام می شود .

زمانسنجی تحلیلی Analytical Estimating برای فعالیت های غیر تکراری بکار می رود، این زمانسنجی برای مواقعی استفاده می شود که امکان جمع آوری داده های کافی وجود ندارد و برای فعالیت ها دانه ای در نظر گرفته می شود.

در روشهای زمانسنجی تخمینی تحلیلی Analytical Estimating مهارت زمانسنج بسیار اهمیت دارد و طی آن مدت زمان لازم برای انجام فعالیت تخمین زده می شود . یکی از مهمترین واحد برای تخمین استفاده از توزیع β برای تخمین زمان فعالیت می باشد.

نکته مهم در زمانسنجی به روش مقایسه ای و چه روش تحلیل مسئله مربوط به فعالیت های غیر روتین می باشد که معمولا فراموش می شود و باعث می شود ظرفیت بیشتر تعداد نیروی انسانی لازم ، کمتر محاسبه شود.

در زمانسنجی به روش داده های استاندارد روش هایی مانند :
MTM و یا Methods Time Measurement که خود دارای انواع مختلفی می باشد و یا Most یا روش Maymard Operation Sequence Technique پر کاربردترین روش های زمانسنجی می باشند.

برای روش های تخمینی مراحل زمانسنجی به شرح ذیل می باشد :
1- انتخاب کار مورد مطالعه
2- ثبت کلیه اطلاعات مربوط به شرایطی که در آن شرایط کار انجام می پذیرد.
3- بررسی روش ثبت شده جهت حصول اطمینان از آنکه از کاراترین روش ها و حرکات استفاده شده و کلیه عناصر خارجی و غیر مفید از عناصر مفید تفکیک شده اند.
4- اندازه گیری زمانی کار موجود در هر یک از عناصر ، استفاده از مناسب ترین روش اندازه گیری کار
5- تخمین زمان استاندارد برای عناصر کاری که شامل زمان الونس می باشد.
6- ثبت روش عمل و کلیه فعالیت هایی که زمانسنجی برای آنها صورت پذیرفته است و تعیین زمان استاندارد برای هر یک

انجام زمانسنجی با روش MTM ، زمانسنجی برای خطوط قبل از راه اندازی، بالانس خط تولید ، زمانسنجی به روش MOST ، تخمین نیروی انسانی مورد نیاز خطوط تولید ، خدمات زمانسنجی برای شرکت ها ، مجری انجام زمانسنجی برای شرکت ها و خطوط تولید ، زمانسنجی برای تعیین قیمت تمام شده ، زمانسنجی کارهای اداری ، روش زمانسنجی MOST ، شرکت ارائه کننده خدمات زمانسنجی و بالانس خطوط ، محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید ، تعیین قیمت تمام شده

کارسنجی و زمانسنجی
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت (SQS) آمادگی دارد با استفاده از آخرین تکنیک های روز اقدام به زمانسنجی خطوط تولید نماید. ما پروژه های ارزیابی کار و زمان و کارسنجی را در اسرع زمان و با کیفیت مناسب و استاندارد انجام می دهیم.

عدم توازن در خطوط تولید باعث کاهش ظرفیت واحد های صنعتی و بالا رفتن هزینه های تولید میشود که از مزیت رقابتی شرکتها بشدت می کاهد از سوی دیگر زمانسنجی یکی از عناصر اصلی تعیین قیمت تمام شده محصولات می باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت (SQS) آمادگی دارد با استفاده از آخرین تکنیک های روز اقدام به زمانسنجی خطوط تولید نماید.
ما تجربیات موفقی در زمانسنجی و بالانس خط تولید بویژه در شرکت های قطعه ساز صنعت خودرو مانند دقایق فن و میزان کار پارت، و خطوط مونتاژ مانند سالن 2 مونتاژ پیکان داریم، همجنین در زمینه خط تولید های پیوسته و بالانس آنها با هدف ظرفیت سنجی پروژه های موفقی در شرکت هایی مانند بهنوش انجام داده ایم.
مشکل ترین زمانسنجی تعیین نیروی موردنیاز برای شرکت های خدماتی و امور اداری است این شرکت تجربه زمانسنجی و تعیین نیروی انسانی برای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای امور مربوط به خدمات الکترونیک بانکی و سیستم های ATM و POS را دارا می باشد.

ما آمادگی داریم با همکاری مستمر با شرکتها در راه افزایش بهره وری ، همکاری شایسته ای داشته باشیم.
در این راه از روشهائی مانند Stop watch ، MOST ، MTM برای زمانسنجی بهره می گیریم.

موضوع ارزيابي کار و زمان
ثبت سيستماتيک وقايع (در قالب جداول) و راه هاي موجود و پيشنهاد شده براي انجام کار و مقايسه آنها با معيارهاي اقتصادي.
مجموعه تکنيکهايي براي بررسي، ثبت و مطالعه عملکرد جاري و بهبود و توسعه آن

زمانسنجی چیست؟مراحل زمان سنجي
تعيين زمان لازم جهت انجام عمليات خاص توسط اپراتور واجد شرايط و در سطح عملكرد مطلوب

كاربرد زمان سنجی و تعیین زمان استاندارد :
1- برآورد تعداد ماشين آلات مورد نياز 2- مقايسه آتناتويهاي مختلف عمليات
3- برنامه ريزي و كنترل توليد 4- برنامه ريزي نيروي انساني
5- متعادل كردن و بالانس خط مونتاژ 6- تعيين قيمت تمام شده
7- اجراي سيستم دستمزد و تشويقي

مراحل مطالعه کار
رویه کلی مطالعه کار چه در زمینه مطالعه روش ها و چه در زمینه ارزیابی زمان مراحل زیر است :
انتخاب
ثبت
تجزيه و تحليل
بهبود و توسعه
مقياس گذاري
تعريف
اعمال
نگهداري و ابقاء
جستجوي بهبود

مراحل زمان سنجي :
1- حل مسائل انساني كار و اطلاع رسانی در مورد اهداف زمانسنجی به ذینفعان از قبيل كارگر , سركارگر
2- بدست آوردن و ثبت كليه اطلاعات جانبي نظير كار و كارگر و شرايط محيطي
3- ثبت كامل روش كار
4- تجزيه كار به عناصر (element) : ماهيت اجزاي كاري با يكديگر متفاوت است و تعيين نوع آنها در تجزيه و تحليل لازم مي باشد.
5- استاندارد کردن روش کار برای زمانسنجی و ظرفیت سنجی.
6- انتخاب روش زمان گيري : 1- پوسته 2- گسسته 3- تفاضلي
7- انتخاب وسيله زمان گيري
8- زمان گيري و ثبت زمانها
9- تعيين ضريب عملكرد
10- تعیین زمان نرمال
11- تعیین زمان استاندارد
12- رسم نمودار شبکه ای
13- بالانس خط تولید.
14- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز.

 هزینه کار سنجی و زمانسنجی

هزینه کار سنجی و زمانسنجی
هزینه کار سنجی و زمانسنجی بسته به نوع کار شرح خدمات و بروندادها و گزارش ها مختلف می باشد معمولا هزینه های زمانسنجی بر اساس ایستگاه و فعالیت محاسبه می شود در سال 96 هزینه استاندارد برای هر ایستگاه کاری بر اساس شرح خدمات وزارت صنایع و شرکت نوسازی صنایع ایران از حدود 300 هزار تومان شروع می شود. بدهی است هر چه تعدادفعالیت و پیچیدگی در ایسگاه ها بالابرود این هزینه افزایش می یابد.
برای امر اداری با توجه به پیچیدگی های آن هزینه زمانسنجی برا اساس شغل محاسبه می شود که بسیار بیشتر از ایستگاه کاری می باشد.
لازم به ذکر است که هزینه انجام زمانسنجی و کار سنجی در زمانی کمتر از شش ماه به شرکت باز می گردد. برای مثال در یکی از پروژه های زمان سنجی و برآورد نیروی انسانی شرکت SQS واحد تولید درخواست 30 نفر نیرو برای تولید یک محصول جدید کرده بود و مدیریت با استخدام 24 نفر موافقت کرده بود زمانسنجی شرکت نشان داد که تعداد17 نفر برای تولید کافی است کل هزینه اخذ شده از ان شرکت برای زمانسنجی و ظرفیت سنجی 90 میلیون تومان بود اگر حقوق هر نفر در ما با احتساب بیمه و عیدی و سنوات دو میلیون تومان برآورد شود هزینه در6 ماه برگشت شده و اگر با 30 نفر درخواست شده واحد تولید مقایسع شود تقریبا سه ماهه بر گشت شده.
لازم به ذکر است تولید با 18 نفر نیرو با حداکثر ظرفیت در نظر گرفته شده در حال انجام است.
لازم به ذکر است از انجا که زمانسجی یک فعالیت حرفه ای است و نیروی انسانی مورد نیاز همیشه محل مناقشه مدیران شرکت با بخش های اجرایی است بهتر است توسط یک سازمان حرفه ای و غیر وابسته به شرکت انجام شود.

روش های زمانسنچی
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت از روش های مختلف برای اجرای پروژه های زمانسنجی استفاده می کند اما به طور کلی تکنیک های اصلی اندازه گیری و زمان سنجی کار عبارتند از:

الف) روش های مشاهده مستقیم:
– زمان سنجی با کرنومتر (Stop Watch)
– نمونه برداری از کار
– زمانسنجی گروهی
ب) روش های تخمینی:
– استفاده از داده های استاندارد
– سیستم زمان های از قبل تعیین شده (MTM و MOST)

زمانسنجی با کرنومتر (Stop Watch)

زمانسنجی با کرنومتر (Stop Watch)
این روش از متداول ترین روش های زمان سنجی است که فقط برای فعالیت هایی که به صورت تکراری انجام می پذیرند استفاده می شود در این روش با مشاهده مستقیم فعالیت ها و تکرار مشاهدات، زمان سنجی انجام می شود، پس از انتخاب کار مورد نظر و انجام مطالعه ی روش، مراحل زمانسنجی به روش Stop Watch اجرایی می گردند که عبارتند از:
1. نگهداری و ثبت اطلاعات مربوط به سیکل کاری
2. تقسیم سیکل عملیات به عناصر کاری
3. تعیین تعداد مشاهده مورد نیاز
4. زمان سنجی با ساعت و ثبت زمان اجرای هر عنصر
5. تعیین ضریب عملکرد اپراتور و محاسبه زمان نرمال
6. تعیین الونس ها و محاسبه زمان استاندارد

زمان سنجی به روش MOST
در روش تکنیک توالی عملیات می نارد (MOST) تمرکز اصلی زمانسنج بر روی جابه جایی شیء است و این روش دارای سرعت و دقت بالایی می باشد
بالانس خط
در بالانس خط به دنبال یکسان نمودن بار کاری ایستگاه های خط تولید هستیم به طوری که تعداد تولید هر ایستگاه در واحد زمان یکسان شود، مسائل بالانس خطوط مونتاژ نسبت به بالانس خطوط ساخت بسیار رایج و پر کاربردتر می باشند.

انجام زمان سنجی خدمات . اجرای پروژه های ظرفیت سنجی، اجرای پروژه های برآورد نیروی انسانی، ارائه خدمات زمانسنجی امور اداری، مشاوره و اجرای زمانسنجی خطوط تولید، اجرای پروژه های زمان سنجی در شرکت ها و سازمان ها، ارائه خدمات مشاوره درمورد محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز برای امور اداری، مشاور برای تعیین نیروی انسانی برای خطوط مونتاژ،مشاور برای ظرفیت سنجی خطوط تولید در شرکت های دارویی، ارائه خدمات زمانسنجی امور خدماتی ، نمونه گزارش زمانسنجی، چطور زمانسنجی انجام دهیم، قیمت زمانسنجی خطوط تولید، هزینه تمام شده زمانسنجی، زمان سنجی و کار سنجی برای شرکت ها، محاسبه بهره وری نیروی انسانی، استاندارد کردن کار، زمانسنجی با کرنومتر زمان سنجی با Stop watch شرکت انجام دهنده خدمات زمانسنجی، شرکت مشاور برای زمانسنجی، مهندسی مشاور در زمینه مهندسی صنایع، روش سنجی و کارسنجی، شرکت مهندسی مشاور در زمینه زمان سنجی خطوط تولید، مشاور در مورد کار سنجی و زمان سنجی، مشاور تایید شده برای انجام زمان سنجی در شرکت ها، روش انجام زمان سنجی امور خدماتی، خدمات برآورد ظرفیت و زمان سنجی خطوط تولید، بالانس خط تولید، افزایش بهره وری در خطوط تولید با انجام زمان سنجی در شرکت ها زمان سنجی امور اداری و برآورد نیروی مورد نیاز

عارضه یابی و چرخه بهره وری

بن بست وجود ندارد ، باید راه خروج از مشکلات را يافت.
قرن 21 قرن رقابت است در این قرن هیچ سازمانی در حاشیه امن قرار ندارد. سازمان ها تحت تأثير عوامل داخلى و خارجى در بسياری از مواقع به علت مشغله های کاری و روزمرگى با غافل شدن از عوامل مهم در اثر بخشى و كارآپى فرآيند هايشان توان رقابتى خود را از دست داده و به تدریج به سوی نابودی پیش می روند. عدم نگاه به محیط شرکت و روزمرگی باعث از دست رفتن فرصت ها و دادنمیدان به رقبا می شود. حتی شرکت هایی هم که در موقعیت خوبی در بازار و تکنولوژی قرار دارند لازم است که روش ها و محیط سازمان شان را بازنگری کنند.

فرايند عارضه يابى مجموعه اقداماتى است كه در آن سازمان ها اقدام به بررسى وضع خود نموده و نقاط ضعف و عوارض موجود در سازمان را شناسايى مى نمايند
در عارضه يابى ، گروهى مركب از کارشناسان و متخصصان در رشته های مختلف با همكاری يرسنل سازمان ، با تشكيل تیم های CFT اقدام به شناسايى مشكلات بالقوه و بالفعل و بيان اين مشكلات و شواهد مربوط به آنها مى نمایند ، در گام بعدی اين مشکلات ریشه يابى شده و با مشارکت سازمان طرح ها و برنامه هايى برای رفع آنها اندیشیده مى شود.

شركتSQS با داشتن متخصصان با تجربه ياره وقت و تمام وقت در زمینه های مختلف آماده همكاری يا سازمان ها در زمينه عارضه يابى می باشد.
این شركت جزء معدود شرکتهای تائید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران در اين زمینه هاست.

مراحـل انجـام عارضـه یابی سـازمانی بـه طـور کلـی بـه شـرح زیر می باشد:
• طرح موضوع و بیان مسئله یا مسائل سازمان
• کسـب موافقـت مدیریت ارشـد شـرکت برای اجـرای پروژه عارضـه یابی
• انتخـاب مشـاوران بـا تجربـه کـه فعالیتهـای قبلـی آنها در صنعـت مربوط باشـد
• تشـکیل تیـم عارضـه یابـی بـه منظور ایجـاد تفاهم و کسـب حمایـت و همـکاری مدیران
• انجـام آموزشهـای اولیـه، توجیـه و ایجاد اعتقـاد در مدیران و سـایر اعضا
• تهیه ی برنامه و انجام عارضه یابی (علت یابی)
• ارائـه ی راهکارهـای بهبـود؛ تدویـن و ارائـه ی گـزارش

موفقیت فرآیند عارضه یابی در هـر مرحلـه از عارضـه یابـی بـه روابـط کاری موثر بین مشـاور و متقاضـی تحـول بسـتگی دارد.
برای انجام عارضه یابی مدل های مختلفی و جود دارد مانند مدل ویس بورد مدل AHP مدل BSC مدل CED که هر یک نقشه راهی برای انجام عارضه یابی ارائه می کنند. البته در ایران نیز مدل های عارضه یابی توسط بعضی از سازمانها معرفی شده که می توان به مدل سازمان مدیریت صنعتی و مدل ارائه شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IDRO اشاره کرد.

بهره وری (Productivity)
بهره ورى معيار كلیدی برای ارزيابى عملكرد فعاليتها و نظام های اقتصادی ، و كیفیت هنر خوب تولید كردن است. بهره وری و کیفیت در واقع دو روی یک سكه اند ، مفهوم آنها تنها محدود به توليد كالا و يا خدمات نيست ، بلكه در مفهومى وسیع تر كليه فعالیتهاى سازمان از جمله فروش و ارائه خدمات ، بازار يابى ، اداری مالى ، مهندسى و… را در بر مى گيرد. بهره وری براساس تعریف سازمان همکاری های اقتصادی اروپا OECD عبارت است از خارج قسمت برونداد ( میزان تولید ) بر یکی از عوامل تولید و یا کل عوامل تولید. اما سازمان بین المللی کار ILO بهره وری را به صورت رابطه بین ستاده حاصل از یک سامانه تولیدی و یا خدماتی به داده های بکار رفته مانند زمین ، سرمایه، نیروی کار و غیره تعریف می کند.

در محيط رقابتى بدون داشتن بهره ورى و كيفيت مطلوب سازمان ها محكوم به فنا مى باشد.
شركت مهندسى پويندگان ايمنى و كيفيت با داشتن كادر با تجربه در اين زمينه آماده يياده سازى چرخه بهره ورى و همكاری و مشاوره در تعریفPIP ها و نظارت بر آنها در بخشهای مختلف مى باشد.

در يياده سازی جرخه بهره وری ، ابتدا مشاور با همكاری سازمان اقدام به شناسايى فرآيند ها نموده و يرای هر فرآپند شاخص های بهره وری را تعریف مى نماید.
در گام بعد با مشارکت سازمان اقدام به اندازه گيرى و محاسبه شاخص های جزئى و كلى بهره ورى نموده و حوزه های قابل بهبود را شناسايى مى نمايد ، سپس با ارزيابى دقیق ، مشکلات را شناسايى و با مشاركت سازمان اقدام به تعیین راه حل ها نموده و PIP ها را در اين زمینه طرح ريزی مى نماید ، پس از انجام پروژه هاى بهبود مجددا بهره وری اندازه گيری مى شود و اين چرخه ادامه مى يابد.

چرخه بهره وری دارای متدولوژی های مختلفی می باشد اما به طور کلی می توان گفت که چرخه بهره وری شامل 4 مرحله زیر می باشد که می بایست پس از شناخت جامع سازمان مورد اجرا قرار گیرد:
• تعیین شاخصهای بهره وری و اندازه گیری آنها
• تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری
• برنامه ریزی بهبود بهره وری
• اجرای برنامه های بهبود بهره وری

شرح خدمات بهبود بهره وری
پروژه بهبود بهره وری در سازمان تربیت بدنی و با توجه به ماهیت اصلی سازمان و سطح فعالیت های آن از شش فاز پیشنهادی تشکیل شده است که اجرای این شش فاز در نهایت منجربه ایجاد چرخه بهبود بهره وری دائمی در این سازمان می گردد. بدیهی است این شش فاز در هیچ شرایطی عمومیت نداشته و بنا به سازمان مورد نظر تعریف می گردد.
فاز نخست : فاز مقدماتی شامل برنامه ریزی و شناخت
فاز دوم : تشکیل تیم بهبود بهره وری و برقراری ارتباطات
فاز سوم : شامل تعریف،تبیین و اندازه گیری شاخص های بهره وری
فاز چهارم : فاز تحلیل و سیاست های بهبود
فاز پنجم : فاز اجرا و گزارش دهی
فاز ششم : تهیه و ارائه گزارش نهایی

برای انجام خدمات عارضه یابی و چرخه بهره وری با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت تماس بگیرید.
انجام عارضه یابی، اجرای پروژه چرخه بهره وری، شرکت مشاور چرخه بهره وری، مشاور انجام عارضه یابی سازمانی، عارضه یابی تولید، عارضه یابی فروش، عارضه یابی منابع انسانی، انجام چرخه بهره وری، مشاور انجام چرخه بهره وری ، هزینه مشاوره عارضه یابی، برای اجرای چرخه بهره وری چقدر باید هزینه کنیم فاز های اجرای چرخه بهره وری، مراحل انجام عارضه یابی

خدمات اخذ گواهینامه HSE و تدوین HSE PLAN

خدمات اخذ گواهینامه HSE و تدوین HSE PLAN
داشتن گواهینامه HSE و یا داشتن HSE PLAN شرط لازم برای شرکت در مناقصات وزارت نفت و مناقصات بزرگ داخلی و خارجی می باشد. شرکت ها باید HSE PLAN و گواهینامه HSE خود را ضمیمه اسناد مناقصه و یا ااسناد پیش ارزیابی خود به نمایند.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت اقدام به ارائه خدمات مشاوره به بیش از 130 شرکت برای گرفتن گواهینامه HSE و تهیه HSE PLAN نموده است که از این بین می توان به صنایع قطعات الکترونیک ایران، صا ایران، معدن طلای موته، مجتمع مس سرچشمه، جهاد های نصر، شرکت ساختمانی بلند طبقه، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بازیافت شهرداری کیش ، امید خزر گلستان، بهاب نواندیش، رینگ سایپا ، طرح وبازسی، عمران آگاه ، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی و غیره نموده است.

ما اقدام به طراحی و اخذ گواهینامه HSE برای یک شرکت نفتی اسکاتلندی به نام WELL DRILL نموده ایم این نشانگرسطح تخصص کارشناسان شرکت SQS می باشد.

ما آماده ایم در اسرع وقت برای شرکت ها HSE PLAN تهیه کرده که آنها بتوانند در مناقصات ارائه دهند.

HSE MS چیست؟
HSE MS یک سرواژه از حروف اول ازسه كلمه بهداشت (Health) , ایمنی (Safety) ومحیط زیست (Environment) و دو حرف اول Management System می باشد. که به سیستمی گفته می شود که با کنترل عوامل خطرناک و زیان آور محیط کار اقدام به حفظ محیط زیست سلامت انسانها و حفظ دارایی های آنها می نماید.
استاندارد های HSE برای صنایع مختلف متفاوت می باشد اما در ایران استاندارد HSE MS عموما به استاندارد تدوین شده توسط OGP گفته می شود.

انجمن شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی OGP با توجه به ضرورت حفظ محیط زیست و جلو گیری از آلودگی آن هم چنین حفظ ایمنی و سلامت پرسنل و سایر ذینفعان در ارتباط با استخراج ، حمل و پالایش محصولات و مشتقات نفت و گازی اقدام به تدوین استاندارد HSE نموده است. البته استاندارد های hse دیگری نیز وجود دارد مانند استاندارد HSE MSانجمن مهندسان مکانیک آمریکا، استاندارد HSE MS مربوط به نیروگاه های هسته ای، استاندارد HSE MS شرکت های ساختمانی و عمرانی و غیره که در ایران کمتر شناخته شده و به اجرا در می آیند.

وزارت نفت ایران به عنوان یکی از اعضای OGP اقدام به ترجمه این استاندارد و ابلاغ آن به تمام شرکت های زیر مجموعه و پیمانکاران فعال در بخش نفت و گاز و پتروشیمی نموده است.

اما در ایران به اجرای همزمان استاندارد های ISO 14001 و OHSAS 18001 یا جانشین آن ISO 45001 نیز HSE گفته شده که مورد قبول وزارت نفت می باشد به شرطی که HSE PLAN ضمیمه شود.

در حقیقتHSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. به عبارت دیگر در هر کدام از شاخه هایHSE ،مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی شامل موارد متعددی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.

بهداشت(H): در اقدامات و پروژه های مختلف که شامل دو بخش بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود حائز اهمیت می باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود، بهداشت محیط پیرامون پروژه را در بر می گیرد و بهداشت حرفه ای شامل یک سری آنالیزهای شغلی مرتبط با HSE می شود.

ایمنی(S): در هر پروژه و یا فعالیت یک سری خطرات ایمنی و ریسک وجود دارد که در صورت عدم رفع آن خطرات و یا نداشتن برنامه برای کنترل آنها ممکن است منجر به حوادثی شود این حوادث می تواند هم به انسان ها و هم به اموال و هم به محیط زیست صدمه وارد کند .در زمینه ایمنی در پروژه ها ، مسائل گسترده ای مطرح می شود که خود شامل چند دسته است. دسته اول مربوط به ایمنی در عملیات می باشد که خود شامل حفاری، کار در ارتفاع، جوشکاری و برشکاری، ایمنی ماشین آلات و… می باشد. دسته دوم مربوط به ایمنی در پروژه ها است که شامل ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، علائم هشدار دهنده و … می باشد. و دسته سوم شامل ایمنی اشخاص در پروژه ها می باشدکه شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی است.

محیط زیست(E): محیط زیست در پروژه های مختلف عمرانی شامل موارد هوا، خاک، آب، آلودگی های دیداری، آلودگی های رادیو اکتیو و غیره می باشد که بسته به نوع منبع آلایندگی نوع آلاینده متفاوت می باشد. در پروژه های عمرانی آلودگیهای منتشره بیشتر شامل آلودگی خاک از طریق انتشار مواد نفتی مثل گازوئیل که جهت سوخت ماشین آلات بکار می رود و یا پسماند ها و نخاله های ساختمانی می باشد، یا مواد شیمیایی که از منبع نگهدارنده نشت می کند و یا آلودگی هوا از طریق انتشار گازهای هیدروکربن نسوخته از اگزوز ماشین آلات می باشد که نیاز به تعمیر و نگهداری می باشد و یا ذرات معلق و ریز گرد های ناشی از فعالیت های عمرانی و کار ماشین آلات. در ضمن با توجه به پیشرفت تکنولوژی درحفاریهای عمرانی و فعالیتهای مختلف از تجهیزات پیشرفته استفاده می¬شود که باعث آلودگی صوتی در مناطق شهری میگردد.

HSE PLAN چست؟ چطور HSE PLAN تدوین کنیم؟
HSE Plan یک طرح کلی است که در قالب یک نظامنامه و یا طرح ساختار سیستم HSE شرکت را تعیین و معرفی می نماید.
در HSE PLAN نحوه مواجه شرکت با هر یک از ریسکهای ایمنی، محیط زیستی و بهداشت حرفه ای مشخص شده و به روشهای اجرایی و دستور العمل های ایمنی و محیط زیستی و بهداشت حرفه ای رفرنس داده شده و یا مستقیما در آن تعریف می شود. شرکت SQS آماده است که اقدام به تدوین HSE PLAN برای شرکت برای انجام مناقصات نماید.

نکته بسیار مهم در مورد HSE PLAN این است که اجرای آن در موقع اجرای پروژه و یا بازدید از شرکت مورد کنترل قرار می گیرد لذا ما قویا توصیه می کنیم شرکت ها برای جلو گیری از خلع ید شدن و یا توقف کاز موارد درج شده در HSE PLAN را اجرا نمایند و برای این کار استفاده از یک مشاور لازم است.

ساختار و فصل بندی HSE plan به چه صورت است ؟
HSE Plan دارای یک ساختار تجویزی مشخص نمی باشد بعضی از شرکت ها بر اساس فصل بندی استاندارد ISO 14001 اقدام به تدوین آن می نمایند بعضی از شرکت ها بر اساس استاندارد HSE MS وزارت نفت ایران آن را می نویسند ، و بعضی بر اساس الزامات اتحادیه اروپا و بعضی به دلخواه خود اما باید مطالب ذیل در آن موجود باشد. به عبارت دیگر هر HSE Plan باید شامل موارد زیر باشد:
• مقدمه و هدف از HSEPLAN
• معرفی شرکت
• دامنه کاربرد HSE Plan ( بعضی از شرکت ها بویژه شرکت های پروژه محور برای بخش های مختلف ممکن است از HSE Plan متفاوت استفاده کنند)
• تعاریف و اصطلاحات مربوط به سیستم HSE و HSE plan
• شرح فعالیت¬ها / خدمات موضوع HSE plan
• سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط¬زیست(HSE-MS)
• ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی HSE و اختیارات آن
• نحوه پوشش الزامات HSE
• برنامه¬های عملیاتی زمانبندی شده HSE
• الزامات قانونی و استانداردها در مورد hse
• روش مدیریت ریسک¬ها و جنبه های HSE
• آموزش¬ها، صلاحیت¬ها و آگاهی¬های HSE
• بازرسی¬ها و ممیزی¬های HSE
• جلسات HSE
• سیستم ثبت، گزارش و تجزیه و تحلیل رویدادها
• طرح واکنش در برابر شرایط اضطراری
• مدیریت عملکرد HSE
• روش صدور پرمیت و سیستم مجوز کار
• مدیریت HSE پیمانکاران جزء
• کنترل عملیات HSE و بازرسی ها
• نحوه کنترل عملکرد در زمینه HSE
• اقدامات امنیتی

مزایای سامانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیستMS HSE و گرفتن گواهینامه HSE
• مشخص بودن ساختار سیستم در غالب HSE PLAN
• ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره‌وری و تعالی سازمان با اجرای HSE و گرفتن گواهینامه HSE
• امکان شرکت در مناقصات وزارت نفت و بین المللی
• کاهش زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث HSE
• شناسایی و رعایت قوانین و مقررات در مورد HSE
• هدفمند نمودن فعالیت‌های مرتبط با مدیریت سامانه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست درقالب HSE PLAN
• ارزیابی مؤثر مخاطرات HSE
• کاهش هزینه‌های مربوط به خسارات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست از قبیل خسارت ناشی از توقف کار، هزینه‌های درمان و ازکارافتادگی کارکنان و خسارات وارده به تجهیزات و دستگاه‌ها با اجرای HSE و گرفتن گواهینامه HSE
• شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب‌رسان در محیط کار
• ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت سامانه HSE و تعیین مسئولیت‌ها
• هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست.
• ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر سامانه مدیریت HSE در سازمان
• رعایت مسائل حفاظت و ایمنی محیط کار
• ارزیابی مؤثر ریسک‌ها و کاهش آن‌ها به‌منظور کنترل حوادث HSE
• ایجاد انگیزه در کارکنان به‌واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
• ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توانت فکری بالقوه کارکنان برای تقویت سامانه مدیریت HSE
• فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و فرهنگ‌سازی درزمینهٔ های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست برای کلیه کارکنان سازمانی
• کمک به اجرایی ساختن الزامات و طرح‌های موجود درزمینهٔ های HSE MS بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

چطور گواهینامه HSE بگیریم؟

برای گرفتن گواهینامه HSE شرکت ها باید:
• سیستم HSE را بر مبنای الزامات HSE MS طرحریزی کند.
• ساختار سیستم مدیریت خود را در غالب HSE PLAN مشخص کنند.
• تمام خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اثرات زیست محیطی) HSE ( فعالیت ها و محصولات خود را شناسایی نمایند.
• الزامات قانونی در زمینه HSE و کیفیت مرتبط با کار خود و محصول خود را شناسایی نمایند.
• اقدام به ارزیابی ریسک ها و اثرات زیست محیطی فعالیت های خود کنند.
• با توجه به نیاز خود اقدام به تعیین اقدام لازم برای کاهش ریسک ها و اثرات منفی hse نمایند.
• این اقدامات را اجرا کند.
• برنامه های برای سنجش سطح سلامت پرسنل ، اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و انجام مانور برای آمادگی برای شرایط اضطراری داشته باشد و اجرا نماید.
• نتایج و عملکرد سیستم مدیریت HSE MS خود را پایش کند.
برای این موارد استفاده از مشاور یک الزام می باشد . برای گرفتن گواهینامه HSE و یا تدوین HSE PLAN با ما تماس بگیرید.