مشاور جهت تکمیل اظهارنامه جایزه ملی تعالی نگهداری ایران و تهیه مستندات لازم

جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
مشاور جهت تکمیل اظهارنامه جایزه ملی تعالی نگهداری ایران و تهیه مستندات لازم
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت جز معدود شرکت هایی است که تجربه تکمیل اظهارنامه و تهیه مستندات لازم برای جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات ( شامل مدارک و سوابق ) را دارد. شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مشاور جهاد نصر سیرجان برای شرکت در اولین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات بود.

ما علاوه بر تهیه اظهارنامه اقدام به جمع آوری و طبقه بندی سوابق مرتبط جهت انجام ممیزی شخص ثالث و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران و تهیه مدارک لازم از قبیل طرح های استراتژیک نگهداری دارایی ها ، دستورالعمل ها و فرآیند های لازم برای شرکت در جایزه تعالی نگهداری و تعمیرات را برای شرکت جهاد نصر سیرجان به عنوان بزرگترین شرکت استخراج معادن ایران بعهده داشتیم.

جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات چیست؟

جایزه ملی تعالی نگهداری ایران، بر اساس سایر مدل های تعالی طرحریزی گردیده است جایزه ملی تعالی نگهداری ایران فرآیندی است که در آن هر سال به برترین سازمان های ایرانی در بخشهای گوناگون تولید و خدمات (مطابق طبقه بندی جایزه) که در مورد برپاسازی، بهبود و نهادینه کردن فرهنگ نگهداری از دارایی های خود فعالیتهای چشمگیری را انجام داده اند، گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس جایزه نگهداری و تعمیرات در یک همایش اعطاء می-گردد. موارد مورد بررسی در جایزه ملی نگهداری و تعمیرات تقریبا بخش اعظم استاندارد ISO 55001 را پوشش می دهد.

نکته مهم در مورد جایزه ملی تعالی نگهداری ایران این است که این جایزه بر نگهداری دارایی ها تمرکز دارد و صرفا در مورد تعمیرات نمی باشد. قسمت عمده نگهداری پیشگیرانه بر اساس استاندارد BS EN 13306 بررسی و ممیزی می شود.

لزوم جایزه ملی تعالی نگهداری:
نگهداری مناسب دارایی ها نقش بسیار مهمی در بقای یک شرکت و کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات آن بازی می کند. لزوم وجود الگویی مشترک در ایران برای ارزیابی تعالی نگهداری دارایی ها همیشه احساس میشد که بر آن اساس امکان آگاهی سازمان ها از جایگاه بلوغ مدیریتی و همچنین ارزش های نهفته در کار آمدی نگهداری و تعمییرات صحیح فراهم یابد. این مدل چارچوب جامعی از ارزش های اساسی، معیارها و شاخص ها در تمام بخش های نگهداری از دارایی ها است، که به سازمان ها کمک مینماید تا با بررسی و ارزیابی مستمر فرآیندها، روش های اجرایی و فعالیت ها و نتایج حاصل از مدیریت نگهداری دارایی ها، نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان خود را شناسایی کرده و در جهت بهبود آنها، برنامه ریزی نمایند.
لذا سازمان های و شرکت هایی که در حرکت به سوی تعالی نگهداری دارایی ها موفق تر از سایر سازمان ها عمل کرده اند شناسایی شده و علاوه بر تشویق و قدردانی از آن ها، میتوانند مدلی موفق برای سازمان های مشابه باشند. جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات علاوه بر تقدیر از شرکت های موفق در زمینه مدیریت دارایی ها باعث انتقال تجربیات در زمینه نگهداری و تعمیرات به سایر شرکت ها می شود.

اهداف جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
جایزه ملی نگهداری و تعمیرات اهداف ذیل را دنبال می کند:

• انتقال اهمیت حفظ دارایی ها در کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات به شرکت ها با شرکت در جاییزه تعالی نت.
• جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات با عث تشویق بنگاه ها، شرکت ها و سازمان‌ها برای انجام اثر بخش ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف، بهبود مستمر و بهینه سازی نظام های نگهداری دارایی ها می شود.
• اعطای جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات به شرکت هایی که با نگهداری مناسب از دارایی خود به عنوان سرمایه ملی حفاظت می کنند باعث تشویق آنها می شود.
• جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات به ایجاد فضای مناسب برای رد و بدل کردن تجربیات و دانش سازمان های موفق در مورد نگهداری دارایی ها می شود.
• مدل ملی تعالی نگهداری و تعمیرات باعث ایجاد فضای رقابتی همراه با خلاقیت و نوآوری در مورد نگهداری دارایی ها می شود.
• ایجاد زبان مشترک و مدلی کارآمد در شیوه مدیریت نگهداری از دارایی های سازمان های ایرانی و ارائه مدل منطبق با فرهنگ ملی.
• فرهنگ سازی و افزایش آگاهی درباره کارآمدی نگهداری مناسب از دارایی ها در شرکت ها و مدیران آنها.
• توسعه، آموزش و ترویج مفاهیم نگهداری از دارایی ها بین مدیران و فعالان حوزه نگهداری و تعمیرات در سازمان های ایرانی.
• تکریم مدیران، کارشناسان ،تکنیسین ها و کارگران شرکت که در حفظ، نگهداری و تعمیرات دارایی ها نقش دارند.
• توجه ویژه به نگهداری از دارایی ها در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های کلان اقتصادی و سازمانی.

چطور در جایزه نگهداری دارایی ها شرکت کنیم؟
برای شرکت در جایزه ملی تعالی نگهداری دارایی ها سازمانها باید یک مشاور کار آزموده را برای نگهداری و تعمیرات با نگرش سیستمی و آشنا با منطق رادار استفاده کند.

درگام اول براساس مدل مشاور اقدام به ارزیابی سامانه نگهداری کرده و سپس با توجه به سطح بلوغ سامانه نگهداری و تعمیرات پیشنهاد ثبت نام در یکی از سطوح را می دهد.

بعد از ثبت نام شرکت مستندات لازم تهیه شده و سوابق جمع آوری شده و نتایج تحلیل می گردد بر اساس سوابق نتایج ارزیابی می گردد و تصمیم ها گرفته می شود.

سپس اظهار نامه تعالی نگهداری بر اساس فصل بندی 9 بندی آن تکمیل شده و به دبیرخانه جایزه ملی نگهداری و تعمیرات ارسال می شود.
بعد از ارزیابی بر اساس مدل رادار RADAR نمره و سطح سازمان مشخص می شود.

معیار های جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
مدل جایزه ملی نگهداری و تعمیرات مانند مدل EFQM شامل 9 معیار می باشد با این تفاوت که 6 تای آن معیارها توانمند سازها و 3 تای آن نتایج می باشد.
معیارهای ۹ گانه مدل جایزه ملی نگهداری به شرح زیر می باشند :
۱- رهبری  %10
۲- راهبردها  %10
۳- توسعه منابع انسانی  %10
۴- برنامه ریزی و زمانبندی  %10
۵- مدیریت منابع  %10
۶- مدیریت گردش کار و فرآیندها  %12
۷- بهبود قابلیت اطمینان  %12
۸- بهبود کسب و کار  %12
۹ -نتایج عملکرد  %14

سطوح جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات
جایزه ملی تعالی نگهداری دارای سطوح مختلف می باشد،که شرکتها و سازمان‌ها را در تلاش و دستیابی به تعالی نگهداری متمایز می‌کند و رتبه بدست آمده هر شرکت میزان موفقیت آنها را در روند و سطح دستیابی به اهداف جایزه نگهداری، نشان می‌دهد. جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات، دارای سطوح گواهی تلاش و تعهد به نگهداری از دارایی ها، تقدیرنامه و تندیس‌های بلورین، سیمین و زرین است.

فرآیند ارزیابی جایزه تعالی نگهداری در هر کدام از این سطوح و در هر کدام از حوزه‌های جایزه ملی تعالی نگهداری به طور مجزا به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، به طور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند.

سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح تعالی نگهداری دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان های مربوط به نگهداری همان سطح در تبلیغات خود استفاده نمایند. این سطوح عبارتند از:
1. گواهی تلاش و تعهد به تعالی نگهداری از دارایی ها
2. تقدیر نامه نگهداری و تعمیرات
3. تندیس:
• تندیس بلورین
• تندیس سیمین
• تندیس زرین

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت خدمات مشاوره را برای سطوح مختلف جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات ارائه میدهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد جایزه ملی تعالی نگهداری با ما تماس بگیرید.