کارسنجی و زمانسنجی - روش های تخمینی زمانسنجی

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات زمانسنجی خطوط تولید با روش های مختلف از جمله روش های تخمینی با استفاده از روش های استاندارد مانند MTM و MOST می باشد . ما اماده ارائه خدمات زمانسنجی برای شرکت های قطعه ساز ، سفارشی ساز می باشیم و از روشهای تخمینی و مشاهده مستقیم در زمانسنجی استفاده می کنیم. شرکت SQS تا پایان سال 96 ما برای طرحریزی خط تولید برای سه محصول از روش MTM استفاده کرده است.

روش های زمانسنچی

روش های تخمینی زمانسنجی
روش های تخمینی در کشورهای پیشرفته به طور گسترده ای در موقع طراحی خطوط تولید برای محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز تولید و ظرفیت سنجی و طراحی ایستگاه های تولید به کار می روند ، اما این روشهای زمانسنجی در ایران به دلایل ذیل از کارایی لازم برخوردار نیستند.
1- استانداردهای زمان برای یک کارگر غربی و یا شرق دور محاسبه شده که ضریب هوشی بالا و از دقت و هماهنگی خوب دست چشم و بدن برخوردار است.
2- به طور معمول این روش ها برای فعالیت های پایه ای و استاندارد پایه استفاده شود.
3- شرایط ایستگاه کاری از نظر مهندس حرکت و ارگونومی باید استاندارد و بهینه باشد.
4- مسئله مربوط به هماهنگی دست و چشم و سایر اعضاء بدن در موقع انجام فعالیت
5- فراموش کردن فعالیت های غیر روتین در زمانسنجی در موقع تحلیل

باید دانست روشهای تخمین در زمانسجی برای خانم ها بهتر از آقایان در ایران جواب داده و دلیل آن تمرکز و یکنواختی کار خانم ها بویژه برای فعالیت های مونتاژ می باشد.

علاوه بر طراحی سه خط تولید شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت برای محاسبه حداکثر ظرفیت ممکن در 5 شرکت تا سال 97 از روشهای تخمینی زمانسنجی مانند MOST و یا MTM برای زمانسنجی و تعیین نیروی انسانی و بالانس خط تولید ( مونتاژ ) استفاده نموده است.
روشهای تخمین زمانسنجی به دو دسته تخمین مقایسه ای و تخمین تحلیلی تقسیم می شود.
زمانسنجی مقایسه ای یا Comparative Estimating به آن دسته از زمانسنجی ها گفته می شود که زمان یک فعالیت از طریق مقایسه محتوای کار با یکسری فعالیت مشخص شده انجام می شود .

زمانسنجی تحلیلی Analytical Estimating برای فعالیت های غیر تکراری بکار می رود، این زمانسنجی برای مواقعی استفاده می شود که امکان جمع آوری داده های کافی وجود ندارد و برای فعالیت ها دانه ای در نظر گرفته می شود.

در روشهای زمانسنجی تخمینی تحلیلی Analytical Estimating مهارت زمانسنج بسیار اهمیت دارد و طی آن مدت زمان لازم برای انجام فعالیت تخمین زده می شود . یکی از مهمترین واحد برای تخمین استفاده از توزیع β برای تخمین زمان فعالیت می باشد.

نکته مهم در زمانسنجی به روش مقایسه ای و چه روش تحلیل مسئله مربوط به فعالیت های غیر روتین می باشد که معمولا فراموش می شود و باعث می شود ظرفیت بیشتر تعداد نیروی انسانی لازم ، کمتر محاسبه شود.

در زمانسنجی به روش داده های استاندارد روش هایی مانند :
MTM و یا Methods Time Measurement که خود دارای انواع مختلفی می باشد و یا Most یا روش Maymard Operation Sequence Technique پر کاربردترین روش های زمانسنجی می باشند.

برای روش های تخمینی مراحل زمانسنجی به شرح ذیل می باشد :
1- انتخاب کار مورد مطالعه
2- ثبت کلیه اطلاعات مربوط به شرایطی که در آن شرایط کار انجام می پذیرد.
3- بررسی روش ثبت شده جهت حصول اطمینان از آنکه از کاراترین روش ها و حرکات استفاده شده و کلیه عناصر خارجی و غیر مفید از عناصر مفید تفکیک شده اند.
4- اندازه گیری زمانی کار موجود در هر یک از عناصر ، استفاده از مناسب ترین روش اندازه گیری کار
5- تخمین زمان استاندارد برای عناصر کاری که شامل زمان الونس می باشد.
6- ثبت روش عمل و کلیه فعالیت هایی که زمانسنجی برای آنها صورت پذیرفته است و تعیین زمان استاندارد برای هر یک

انجام زمانسنجی با روش MTM ، زمانسنجی برای خطوط قبل از راه اندازی، بالانس خط تولید ، زمانسنجی به روش MOST ، تخمین نیروی انسانی مورد نیاز خطوط تولید ، خدمات زمانسنجی برای شرکت ها ، مجری انجام زمانسنجی برای شرکت ها و خطوط تولید ، زمانسنجی برای تعیین قیمت تمام شده ، زمانسنجی کارهای اداری ، روش زمانسنجی MOST ، شرکت ارائه کننده خدمات زمانسنجی و بالانس خطوط ، محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید ، تعیین قیمت تمام شده

کارسنجی و زمانسنجی
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت (SQS) آمادگی دارد با استفاده از آخرین تکنیک های روز اقدام به زمانسنجی خطوط تولید نماید. ما پروژه های ارزیابی کار و زمان و کارسنجی را در اسرع زمان و با کیفیت مناسب و استاندارد انجام می دهیم.

عدم توازن در خطوط تولید باعث کاهش ظرفیت واحد های صنعتی و بالا رفتن هزینه های تولید میشود که از مزیت رقابتی شرکتها بشدت می کاهد از سوی دیگر زمانسنجی یکی از عناصر اصلی تعیین قیمت تمام شده محصولات می باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت (SQS) آمادگی دارد با استفاده از آخرین تکنیک های روز اقدام به زمانسنجی خطوط تولید نماید.
ما تجربیات موفقی در زمانسنجی و بالانس خط تولید بویژه در شرکت های قطعه ساز صنعت خودرو مانند دقایق فن و میزان کار پارت، و خطوط مونتاژ مانند سالن 2 مونتاژ پیکان داریم، همجنین در زمینه خط تولید های پیوسته و بالانس آنها با هدف ظرفیت سنجی پروژه های موفقی در شرکت هایی مانند بهنوش انجام داده ایم.
مشکل ترین زمانسنجی تعیین نیروی موردنیاز برای شرکت های خدماتی و امور اداری است این شرکت تجربه زمانسنجی و تعیین نیروی انسانی برای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای امور مربوط به خدمات الکترونیک بانکی و سیستم های ATM و POS را دارا می باشد.

ما آمادگی داریم با همکاری مستمر با شرکتها در راه افزایش بهره وری ، همکاری شایسته ای داشته باشیم.
در این راه از روشهائی مانند Stop watch ، MOST ، MTM برای زمانسنجی بهره می گیریم.

موضوع ارزيابي کار و زمان
ثبت سيستماتيک وقايع (در قالب جداول) و راه هاي موجود و پيشنهاد شده براي انجام کار و مقايسه آنها با معيارهاي اقتصادي.
مجموعه تکنيکهايي براي بررسي، ثبت و مطالعه عملکرد جاري و بهبود و توسعه آن

زمانسنجی چیست؟مراحل زمان سنجي
تعيين زمان لازم جهت انجام عمليات خاص توسط اپراتور واجد شرايط و در سطح عملكرد مطلوب

كاربرد زمان سنجی و تعیین زمان استاندارد :
1- برآورد تعداد ماشين آلات مورد نياز 2- مقايسه آتناتويهاي مختلف عمليات
3- برنامه ريزي و كنترل توليد 4- برنامه ريزي نيروي انساني
5- متعادل كردن و بالانس خط مونتاژ 6- تعيين قيمت تمام شده
7- اجراي سيستم دستمزد و تشويقي

مراحل مطالعه کار
رویه کلی مطالعه کار چه در زمینه مطالعه روش ها و چه در زمینه ارزیابی زمان مراحل زیر است :
انتخاب
ثبت
تجزيه و تحليل
بهبود و توسعه
مقياس گذاري
تعريف
اعمال
نگهداري و ابقاء
جستجوي بهبود

مراحل زمان سنجي :
1- حل مسائل انساني كار و اطلاع رسانی در مورد اهداف زمانسنجی به ذینفعان از قبيل كارگر , سركارگر
2- بدست آوردن و ثبت كليه اطلاعات جانبي نظير كار و كارگر و شرايط محيطي
3- ثبت كامل روش كار
4- تجزيه كار به عناصر (element) : ماهيت اجزاي كاري با يكديگر متفاوت است و تعيين نوع آنها در تجزيه و تحليل لازم مي باشد.
5- استاندارد کردن روش کار برای زمانسنجی و ظرفیت سنجی.
6- انتخاب روش زمان گيري : 1- پوسته 2- گسسته 3- تفاضلي
7- انتخاب وسيله زمان گيري
8- زمان گيري و ثبت زمانها
9- تعيين ضريب عملكرد
10- تعیین زمان نرمال
11- تعیین زمان استاندارد
12- رسم نمودار شبکه ای
13- بالانس خط تولید.
14- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز.

 هزینه کار سنجی و زمانسنجی

هزینه کار سنجی و زمانسنجی
هزینه کار سنجی و زمانسنجی بسته به نوع کار شرح خدمات و بروندادها و گزارش ها مختلف می باشد معمولا هزینه های زمانسنجی بر اساس ایستگاه و فعالیت محاسبه می شود در سال 96 هزینه استاندارد برای هر ایستگاه کاری بر اساس شرح خدمات وزارت صنایع و شرکت نوسازی صنایع ایران از حدود 300 هزار تومان شروع می شود. بدهی است هر چه تعدادفعالیت و پیچیدگی در ایسگاه ها بالابرود این هزینه افزایش می یابد.
برای امر اداری با توجه به پیچیدگی های آن هزینه زمانسنجی برا اساس شغل محاسبه می شود که بسیار بیشتر از ایستگاه کاری می باشد.
لازم به ذکر است که هزینه انجام زمانسنجی و کار سنجی در زمانی کمتر از شش ماه به شرکت باز می گردد. برای مثال در یکی از پروژه های زمان سنجی و برآورد نیروی انسانی شرکت SQS واحد تولید درخواست 30 نفر نیرو برای تولید یک محصول جدید کرده بود و مدیریت با استخدام 24 نفر موافقت کرده بود زمانسنجی شرکت نشان داد که تعداد17 نفر برای تولید کافی است کل هزینه اخذ شده از ان شرکت برای زمانسنجی و ظرفیت سنجی 90 میلیون تومان بود اگر حقوق هر نفر در ما با احتساب بیمه و عیدی و سنوات دو میلیون تومان برآورد شود هزینه در6 ماه برگشت شده و اگر با 30 نفر درخواست شده واحد تولید مقایسع شود تقریبا سه ماهه بر گشت شده.
لازم به ذکر است تولید با 18 نفر نیرو با حداکثر ظرفیت در نظر گرفته شده در حال انجام است.
لازم به ذکر است از انجا که زمانسجی یک فعالیت حرفه ای است و نیروی انسانی مورد نیاز همیشه محل مناقشه مدیران شرکت با بخش های اجرایی است بهتر است توسط یک سازمان حرفه ای و غیر وابسته به شرکت انجام شود.

روش های زمانسنچی
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت از روش های مختلف برای اجرای پروژه های زمانسنجی استفاده می کند اما به طور کلی تکنیک های اصلی اندازه گیری و زمان سنجی کار عبارتند از:

الف) روش های مشاهده مستقیم:
– زمان سنجی با کرنومتر (Stop Watch)
– نمونه برداری از کار
– زمانسنجی گروهی
ب) روش های تخمینی:
– استفاده از داده های استاندارد
– سیستم زمان های از قبل تعیین شده (MTM و MOST)

زمانسنجی با کرنومتر (Stop Watch)

زمانسنجی با کرنومتر (Stop Watch)
این روش از متداول ترین روش های زمان سنجی است که فقط برای فعالیت هایی که به صورت تکراری انجام می پذیرند استفاده می شود در این روش با مشاهده مستقیم فعالیت ها و تکرار مشاهدات، زمان سنجی انجام می شود، پس از انتخاب کار مورد نظر و انجام مطالعه ی روش، مراحل زمانسنجی به روش Stop Watch اجرایی می گردند که عبارتند از:
1. نگهداری و ثبت اطلاعات مربوط به سیکل کاری
2. تقسیم سیکل عملیات به عناصر کاری
3. تعیین تعداد مشاهده مورد نیاز
4. زمان سنجی با ساعت و ثبت زمان اجرای هر عنصر
5. تعیین ضریب عملکرد اپراتور و محاسبه زمان نرمال
6. تعیین الونس ها و محاسبه زمان استاندارد

زمان سنجی به روش MOST
در روش تکنیک توالی عملیات می نارد (MOST) تمرکز اصلی زمانسنج بر روی جابه جایی شیء است و این روش دارای سرعت و دقت بالایی می باشد
بالانس خط
در بالانس خط به دنبال یکسان نمودن بار کاری ایستگاه های خط تولید هستیم به طوری که تعداد تولید هر ایستگاه در واحد زمان یکسان شود، مسائل بالانس خطوط مونتاژ نسبت به بالانس خطوط ساخت بسیار رایج و پر کاربردتر می باشند.

انجام زمان سنجی خدمات . اجرای پروژه های ظرفیت سنجی، اجرای پروژه های برآورد نیروی انسانی، ارائه خدمات زمانسنجی امور اداری، مشاوره و اجرای زمانسنجی خطوط تولید، اجرای پروژه های زمان سنجی در شرکت ها و سازمان ها، ارائه خدمات مشاوره درمورد محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز برای امور اداری، مشاور برای تعیین نیروی انسانی برای خطوط مونتاژ،مشاور برای ظرفیت سنجی خطوط تولید در شرکت های دارویی، ارائه خدمات زمانسنجی امور خدماتی ، نمونه گزارش زمانسنجی، چطور زمانسنجی انجام دهیم، قیمت زمانسنجی خطوط تولید، هزینه تمام شده زمانسنجی، زمان سنجی و کار سنجی برای شرکت ها، محاسبه بهره وری نیروی انسانی، استاندارد کردن کار، زمانسنجی با کرنومتر زمان سنجی با Stop watch شرکت انجام دهنده خدمات زمانسنجی، شرکت مشاور برای زمانسنجی، مهندسی مشاور در زمینه مهندسی صنایع، روش سنجی و کارسنجی، شرکت مهندسی مشاور در زمینه زمان سنجی خطوط تولید، مشاور در مورد کار سنجی و زمان سنجی، مشاور تایید شده برای انجام زمان سنجی در شرکت ها، روش انجام زمان سنجی امور خدماتی، خدمات برآورد ظرفیت و زمان سنجی خطوط تولید، بالانس خط تولید، افزایش بهره وری در خطوط تولید با انجام زمان سنجی در شرکت ها زمان سنجی امور اداری و برآورد نیروی مورد نیاز