پرسنل شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت
همکاران تمام وقت شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه کار تخصص
1 امیر رضا جوادی لیسانس مهندسی صنایع
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهر وری
دانشجوی دکتری صنایع
از سال 1368  *سیستم های مدیریتQ-HSE
* مدیریت و  کنترل پروژه
* زمانسنجی
* مدیریت فرآیندها
* مدیریت استراتژیک
2 غلامرضا باب الحوائجی لیسانس حسابداری
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری
فوق لیسانس حسابداری
از سال 1362 * حسابداری قیمت تمام شده
* سیستم های انگیزشی
* طبقه بندی مشاغل
3 رامین حسن پور فوق لیسانس مهندسی صنایع از سال 1385 * سیستم های مدیریتQ-HSE
* زمانسنجی
4 سمیه نسیب لیسانس صنایع
فوق لیسانس مدیریت استراتژیک
دکتری مدیریت  استراتژیک
از سال 1385 * سیستم های کیفیت Q-HSE
* مدیریت استراتژیک
*زمانسنجی
* مدیریت فرآیند
5 جلال نزاکت ماب لیسانس مکانیک
فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری
دکتری صنایع
از سال 1371 * طراحی کارخانه
* نصب
* بازرس فنی
6 کورش موسوی فوق لیسانس صنایع از سال 1371 * سیستم های فروش و توزیع
* سیستم های کیفیت
7 زینب ایمانقلی دوست لیسانس مدیریت
فوق لیسانس زبان
از سال 1375 * بازریابی و فروش
8 رضا اصغری لیسانس عمران از سال 1394 * دفاتر فنی شرکت های عمرانی و کنترل پروژه
9 نرجس صادقی فوق لیسانس صنایع
دکتری مدیریت  استراتژیک
از سال 1380 *سیستم های مدیریت  Q-HSE
* طرح ریزی خطوط تولید
* مدیریت استراتژیک
10 سونیا وثوقی لیسانس مدیریت از سال 1375 * طراحی سیستم فروش
* طبقه بندی مشاغل
* زمانسنجی
11 کیومرث کیانی لیسانس کامپیوتر ( نرم افزار ) از سال 1380 * IT MASTER PLAN
* طراحی نرم افزار
* سیستم های CRM
12 پگاه مرادپور فوق لیسانس فیزیک از سال 1385 * مدیریت فرآیند
* زمانسنجی
*طراحی وب سایت