خدمات شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت ( SQS ) با یک رویکرد کاملا تخصصی و پروژه ای در زمینه های ذیل فعالیت دارد:
انجام خدمات زمانسنجی و ظرفیت سنجی شامل:
• خدمات زمانسنجی و ظرفیت سنجی خطوط تولید و مونتاژ،
• انجام زمانسنجی فعالیت های اداری و ارزیابی عملکرد،
• برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام فعالیت ها،
انجام مشاوره مدیریت فرآیند ها
• شامل مستند سازی فرایندها
• عارضه یابی و مدیریت ریسک فرآیند ها
• بهبود فرآیندها و آماده سازی برای مکانیزه کردن فرآیند ها
مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت در بخش های مختلف صنعت و خدمات شامل:
• مشاوره اخذ گواهینامهISO9001 در صنایع و خدمات گوناگون
• مشاوره برای گرفتن گواهیIATF 16949 در صنعت خودرو و ارتقا استاندارد ISO TS 16949
• VDA درصنعت خودرو
• مشاوره در مورد الزامات ساپکو و سازه گستر و گرفتن تاییدیه و گرید آنها
• PSA استاندارد پژو سیتروئن در صنعت خودرو
• مشاوره برای پیاده سازی و گرفتن گواهینامهISO-TS-29001 در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
• مشاوره برای گرفتن گواهینامه ISO 13485 صنایع تجهیزات پزشکی و تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی
• مشاوره برای پیاده سازی استاندارد IEC 17025 | ISO مدیریت کیفیت در آزمایشگاه و اخذ تاییدیه از AB
• CE MARKING استاندارد محصول
• IRIS در صنایع ریلی
• گرفتن گواهینامه ایزو 29990 مدیریت کیفیت در آموزش
مشاور سیستم ایمنی مواد غذایی و دارویی
• اجرای پروژه HACCP و ISIRI 4557 و اخذ گواهینامه مربوطه
• پیاده سازی و اخذ گواهی نامه ISO 22000
• پیاده سازی و گرفتن گواهی نامه استاندارد ISO 15161 برای صادرات به اروپا
• اجرای BRC و IFS برای صادرات به کشور انگلستان و جامعه مشترک المنافع
• مشاوره برای پیاده سازی GMP و GHP و اخذ گواهینامه و تاییدیه از وزارت بهداشت
مشاوره سیستم های مدیریت ایمنی و زیست محیطی
• مشاوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و ISO 45001
• مشاوره برای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS ،ISO 14001
• پیاده سازی استاندارد های HSE در صنعت نفت،گاز، پترو شیمی، صنایع نیروگاهی و عمرانی
مشاوره سیستم های تلفیقی
• سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت، ایمنی و زیست محیطی IMS بر اساس استاندارد های سری ایزو
• مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست HSE-MS
مشاوره سیستم مدیریت دارایی ها و برند
• مشاوره برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 55001
• مشاوره در ارتباط با استاندارد ISO 10668
خدمات مشاوره جایزه ملی نگهداری و تعمیرات
• مشاوره برای تهیه و تدوین اظهارنامه جایزه ملی نگهداری و تعمیرات
• مشاوره برای مستند سازی فرآیند های مورد نیاز جایزه ملی نگهداری و تعمیرات
• جمع آوری سوابق و کلاسه کردن سوابق مورد نیاز جایزه ملی نت
مدیریت و کنترل پروژه
• اجرای برنامه ریزی و کنترل پروژه برای امور عمرانی و پروژه های صنعتی و تهیه گزارش های دوره ای،
• طراحی سیستم مدیریت پروژه بر اساس PM BOK
• طراحی و پیاده سازی بر اساس استاندارد ISO 21500 در شرکت ها
• پیاده سازی استاندارد ISO 10006 در زمینه مدیریت پروژهخدمات مهندسی تولید
• طرح ریزی خطوط تولید
• مکان سنجی و برآورد اقتصادی پروژه ها
• زمان سنجی و بالانس خط تولید
• برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی
• کدگزاری کالاها در انبارها

خدمات تعالی سازمانی (EFQM) و جایزه ملی کیفیت
• شامل مشاوره برای تهیه اظهارنامه تعالی سازمانی EFQM
• مستند سازی اقدامات صورت گرفته برای EFQM
• طرحریزی اقدامات لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی توانمند سازها و بهبود نتایج

سیستمهای اطلاعات مدیریت
• تجزیه و تحلیل سیستم ها بر اساس متدولوژی ها:
ساخت یافته (SSADM)
سازمان نگر(IE وBSP )
شئ گرا (OOA)
• طراحی TPS ها و برنامه های کاربردی در زمینه های مختلف مانند:
نگهداری و تعمیرات ، پرسنلی ، حقوق و دستمزد…
• طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS و گزارشات مدیریتی
• طراحی سیستمهای پشتیبانی تصمیم

طرحریزی سیستم های حقوق مبتنی و بر شغل

طرحریزی و مشاوره سیستم های مدیریت انرژی
• مشاوره برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 50001
• مشاوره برای طرحریزی و اخذ گواهینامه EN 16001

طرحریزی سیستم های قیمت تمام شده

خدمات و مشاوره مدیریت استراتژیک
• بررسی محیط سازمان( داخلی و خارجی)
• تعیین استراتژی
• تعیین اهداف
• مشارکت در تهیه برنامه ها
• نظارت در اجرای استراتژی ها
• به روز آوری استراتژی ها

مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد و محصول از اداره استاندارد تحقیقات فنی

همکاری آموزشی با شرکت ها

انجام خدمات عارضه یابی
انجام خدمات عارضه یابی سریع و عارضه یابی عمیق به منظور شناسایی چالش های سازمان در زمینه:
• فروش و بازار
• تولید وارائه خدمات
• منابع انسانی و سازماندهی
• مالی
• مدیریت

مشاوره جهت طراحی کارخانه و بهبود خطوط تولید و انتخاب تکنولوژی

تهیه تکنیکال فایل برای صنایع تجهیزات پزشکی
• شناسایی محصول و کلاس خطر و کد
• اجزا و مواد بکاررفته
• روش تولید
• ارزیابی ریسک محصول و روش تولید
• روش های کنترل
• تهیه پرونده تجهیز پزشکی
• آموزش مسئول فنی در ارتباط با تکنیکال فایل