برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

سازمان ها بدون داشتن هدف و برنامه شبیه کشتی هستند که فاقد سکان و نقشه بوده و در نتیجه محکوم به نابودی هستند سازمان ها برای موفقیت و رسیدن به اهداف شان نیاز به استراتژی دارند. استراتژی (راهبرد) یکی از ابزارهای مهم در موفقیت کسب ‌وکارهاست. استراتژی اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به موفقیت را به شما پیشکش می‌کند.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مشاور مدیریت استراتژیک در چندین شرکت بوده است و طرح استراتژیک تدوین شده این شرکت برای شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی برنده بهترین برنامه استراتژیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 شد.
تعاریف زیادی برای استراتژی وجود دارد.

استراتژی عبارت است از تعیین آرمان ها و اهداف اساسی بلندمدت یک سازمان، اتخاذ مسیرهای اقدام و تخصیص منابع ضروری برای محقق کردن این اهداف .

مدیریت استراتژیك چیست؟

مدیریت استراتژیک تصمیمات و فعالیت‌های یكپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و كنترل نتایج آنهاست .
بنابراین مدیریت استراتژیك فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت كنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد.

عناصر استراتژی:

دیدگاه های مختلفی در مورد استراتژی و جود دارد اما به طورکلی می توان گفت استراتژی سه عنصر کلیدی دارد:
۱- تعیین آرمان ها ( شامل ماموریت و چشم انداز ) و اهداف بلند مدت
۲- اتخاذ نحوه و مسیر اقدام
۳- تخصیص منابع لازم

نکات مهم در برنامه استراتژیک به شرح ذیل است:

استراتژی با تعیین آرمان ها ( شامل ماموریت ، چشم انداز و ارزش ها ) و اهداف بلند مدت سازمان همراه است. پس اگر مدیر یا کارشناسی در سازمان ادعا کرد که ما استراتژی داریم باید بتواند به این سئوال پاسخ دهد که سازمانش قرار است طی سه سال یا پنج سال آینده (یا حتی بیشتر) به کجا برسد. اگر مدیران و کارکنان یک سازمان تصور کمابیش دقیقی از آنچه در آینده باید رخ بدهد نداشته باشند فاقد استراتژی هستند.

بعلاوه تعیین استراتژی با تعیین مسیر اقدام همراه است. یعنی مدیران و کارکنان سازمان باید بدانند که چگونه قرار است به آرمان ها ( شامل ماموریت ، چشم انداز و ارزش ها ) و اهداف بلند مدت خود دست پیدا کنند. به بیان دیگر مدیران و پرسنل از مسیر حرکت آگاه باشند و بدانند گام های رسیدن به هدف چه هستند.
همچنین استراتژی با تعیین و تخصیص منابع همراه است. یعنی پس از آن که فهمیدیم قرار است به کجا برویم و چگونه قرار است به مقصد برسیم، لازم است تعیین نماییم که به چه منابع مالی، وسایل و امکاناتی احتیاج داریم. این بودجه و امکانات همان منابع و قابلیت های سازمانی هستند. به چقدر پول احتیاج داریم؟ به چه تعداد نیروی انسانی و با چه مهارت هایی نیاز داریم؟

برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

برنامه ریزی استراتژیک، فرایند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده سازمان، تنظیم اهداف، تدوین استراتژی برای تحقق و اندازه گیری نتایج اهداف بلندمدت سازمان و انتخاب فعالیتهای لازم برای تحقق آنها در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای سازمانی برای نیل به اهداف و رسالت بلندمدت با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی است.

برنامه ریزی استراتژیک، آینده را بطور دقیق پیش گویی نمی کند ولی برنامه ریزی استراتژیک می¬ تواند یک مدیر را در موارد زیر یاری نماید:
الف) مواجهه با چالش های آینده سازمان
ب) ایجاد فرصت لازم، برای اصلاح خطاهای اجتناب ناپذیر
ج) کمک به تصمیم گیری درست در زمان مناسب
د) تمرکز بر اعمالی که برای رسیدن به آینده مطلوب باید انجام شوند.

مفهوم اصلی برنامه ریزی استراتژیک شامل شناخت مزیت‌ها و خروجی‌های آن و فرا گرفتن اقدامات کلیدی برای یک برنامه ریزی استراتژیک کارآمد و پیاده‌سازی موفق آن برای رسیدن به آرمان های سازمان است.

ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك

با توجه به تغییرات محیطی كه در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بكارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست . مدیریت استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیك بر اساس میزان دركی است كه مدیران از شركت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌كنندگان مواد اولیه ، توزیع‌كنندگان ، دولت‌ها ، بستانكاران ، سهامداران و مشتریانی كه در سراسر دنیا پراكنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌كنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یكی از مهمترین ابزارهایی كه سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیك خواهد بود .

مزایای بكارگیری مدیریت استراتژیك

مدیریت استراتژیك به سازمان این امكان را می‌دهد كه به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل كند و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نكند . این شیوه مدیریت باعث می‌شود كه سازمان دارای ابتكار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید كه اعمال نفوذ نماید (نه اینكه تنها در برابر كنش‌ها ، واكنش نشان دهد) و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت كنترل درآورد .

مشاور سیستم مدیریت استراتژیک، عوامل موثر بر موفقیت مدیریت استراتژیک، مشاور برای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های دولتی، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد مدیریت استراتژیک، مشاور تایید شده برای اجرای سیستم مدیریت استراتژیک در شرکت های دولتی، مشاور سیستم های مدیریت استراتژیک در شرکت های عمرانی، شرکت مشاور دارای رتبه 2 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد مدیریت استراتژیک، مشاوره مدیریت راهبردی