مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی (ISO 15189)

ISO 15189
استاندارد های مدیریت کیفیت روز به روز تخصصی تر می شوند بویژه نیاز به تخصصی شدن آنها در بعضی از حوزه ها مانند خدمات آزمایشگاهی و تجهیزات و کالاها و خدمات پر خطر مانند تجهیزات نفت وگاز و یا تجهیزات پزشکی بیشتر احساس می شوند.
بر اساس این الزامات سازمان جهانی استاندارد ایزو اقدام به تدوین یک استاندارد تخصصی مدیریت کیفیت برای آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاراکلینیکی نمود. استاندارد ایزو 15189 این استاندارد می باشد.
شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت یک شرکت مشاور برای پیاده سازی استاندارد ISO 15189 می باشد. ما آمادگی پیاده سازی استاندارد ISO 15189 در آزمایشگاه های ژنتیک، تشخیص طبی داریم.

استاندارد ISO 15189 چیست؟

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی (ISO 15189)

استاندارد ISO 15189 با هدف اثربخشی آزمایش های تشخیص طبی و ژنتیک و بر پایه ISO 9001 تدوین شده است . به بیان دیگر این استاندارد با هدف ارائه یک سیستم مدیریت مبتنی بر تضمین کیفیت خروجی فرآیندها و تهایتاً گزارش نتایج آزمایشها طراحی شده است. استاندارد ISO 15189 بر خلاف ISO /IEC 17025 سازمان در قالب فرآیندی تعریف می شود.
بنابراین باید علاوه بر تعریف فرایندهای اصلی و فرآیندها ی پشتیبان در سازمان ، ورودی و خروجی ، منابع مورد استفاده و ساز و کار های اجرایی آنها به درستی تعریف شده و مسئولیت های صاحبان فرآیندها نیز به روشنی مدون گردد.
در دیدگاه فرآیندی اطمینان از درستی خروجی فزآیندها باعث اطمینان از کیفیت محصول نهایی که همان جواب آزمایش است می شود .
به بیان دیگر این استاندارد به دریافت کنندگان خدمات اعم از بیمار ، مراجعه کننده ، پزشکان و همچنین طرفهای ذینفع مانند مراکز بهداشتی – درمانی ، سازمانهای بیمه گر و جامعه تضمین کیفیت می دهد و صاحبان آزمایشگاهها با استقرار این استاندارد می توانند نسبت به کیفیت نتایج آزمایشها اطمینان دهند .
برای تدوین استاندارد های سری ISO 15189 کمیته فنی شماره 212 ایزو TC 212 در سال 1995 تشکیل شد تا به اشاعه کیفیت و ایمنی در آزمایش های تشخیص پزشکی و توسعه استانداردهای بین المللی برای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ، ژنتیک و تولید کنندگان تجهیزات تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی مناسب بپردازد. دامنه فعالیت ا کمیته TC 212 کار گروه های زیر را شامل می شود: WG1، کیفیت و صلاحیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی و پزشکی؛ WG2، سیستم های مرجع برای آزمایشگاه های تشخیص طبی پزشکی ؛ WG 3، محصولات تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی و WG4، تست حساسیت ضد میکروبی آزمایشگاه های تشخیص طبی.
وظیفه مهم کارگروه 1 WG1 تدوین استاندارد ایزو 15189 (آزمایشگاه های پزشکی – الزامات خاص برای کیفیت و صلاحیت) می باشد. استاندارد ISO 15189 هم به جنبه مدیریت کیفی و هم به جنبه اعتبار بخشی می پردازد چرا که آزمایشگاه های پزشکی به صورت همزمان در حوزه های عمومی و تجاری فعالیت دارند.

چگونه می توان گواهینامه ISO 15189 گرفت؟
یک سئوال اساسی در مورد استاندارد ISO 15189 این است که برای گرفتن گواهینامه ISO 15189 باید چکار کرد؟
در پاسخ باید بگوییم برای گرفتن گواهینامه ISO 15189 آزمایشگاه تشخیص طبی باید در مرحله اول از یک مشاور استفاده نماید مشاور به آزمایشگاه مرا جعه کرده و بر اساس الزامات استاندارد ISO 15189 اقدام به انجام یک ممیزی می نماید. بر اساس ممیزی انجام شده اقدامات لازم برای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO 15189 اعلام می شود. بعد آزمایشگاه باید الزامات ISO 15189 را به همراه الزامات GLP در آزمایشگاه پیاده سازی کند در نهایت یک ممیزی داخلی بوسیله مشاور و سازمان انجام شده و پس از بازنگری مدیریت از سازمان استاندارد و یا وزارت بهداشت برای انجام ممیزی و صدور گواهینامه دعوت به عمل می اید. بعد از انجام ممیزی گواهینامه ISO 15189 در صورت انطباق با الزامات ISO 15189 صادر می شود.

هزینه مشاوره و گرفتن گواهینامه ISO 15189 چقدر است؟
هزینه پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 15189 بعد از انجام بازدید مشخص می شود اما هزینه مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 15189 از حداقل پانزده میلیون تومان شروع می شود. البته مبلغ مشاوره برای ISO 15189 با توجه به تخصص مشاور تعییین شده و هر چقد آزمایشگاه آزمایش های بیشتری داشته باشد و سطح تخصص مشاور بالاتر باشد این مبلغ بیشتر است.

مشاور برای پیاده سازی ISO 15189 استاندارد ایزو 15189 چه الزاماتی دارد هزینه های پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO 15189 چقدر است

ISO/IEC 17025:2017

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت افتخار همکاری و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO / IEC 17025 در آزمایشگاه چندین شرکت مانند پگاه لرستان، آرد مارون، معدن طلای موته، پگاه همدان، آب و فاضلاب کرمانشاه، راویان نور، دقایق فن، آرد زاهدی، آرد کلاله، آرد مارون و غیره را داشته ما آماده ارائه خدمات مشاوره برای پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه و اخذ گواهینامه ISO 17025 در صنایع مختلف هستیم.

استاندارد ISO 17025 چیست؟
استاندارد ISO/IEC 17025 یک استاندارد مدیریت کیفیت برای آزمایشگاه ها می باشد. آزمایشگاهی که اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17025 می نماید با اخذ گواهینامه ISO 17025 می تواند به عنوان آزمایشگاه همکار با اداره استاندارد همکاری نماید.
استاندارد ISO / IEC 17025 دارای دو بخش الزامات سیستمی و الزامات فنی می باشد و یک استاندارد کاملا حرفه در زمینه مدیریت کیفیت می باشد.
ISO / IEC 17025: 2017 به طور مشترک توسط ISO و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) تحت مسئولیت کمیته ایزو ارزیابی انطباق (CASCO) توسعه یافته است.

ISO / IEC 17025: 2017 اجازه می دهد تا آزمایشگاه ها یک سیستم کیفیت صحیح را پیاده سازی کنند و نشان دهند که از لحاظ فنی دارای صلاحیت و توانایی تولید نتایج معتبر و قابل اعتماد می باشند.

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO 17025 و اخذ گواهینامه آن
مهم ‌ترین مزایای اخذ تایید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است :
• استاندارد ISO 17025 باعث ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ ها
• تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان با داشتن گواهینامه استاندارد ISO / IEC 17025:2017
• کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ ها با داشتن گواهینامه ISO /IEC 17025:2017
• اجرای استاندارد ISO / IEC 17025:2017 باعث استاندارد کردن روش‌ های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ ها
• برخورد سیستماتیک با مشکلات، نقائص و اشتباهات خواسته یا ناخواسته
• ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ ها با اجرای استاندارد ISO / IEC 17025:2017
• پذیرش آزمایشگاه‌ها به ‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با اجرای استاندارد استاندارد ISO 17025
• محاسبه خطاهای غیر قابل کنترل با اجرای استاندارد ISO / IEC 17025:2017
• استاندارد ISO 17025:2017 باعث برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ ها می شود.
• توجه استاندارد ISO / IEC 17025:2017 به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن
• دست یابی به اعتبار بین المللی به عنوان آزمایشگاه آکرودیته جهانی در ایران با اجرای استاندارد ISO/IEC 17025:2017
• رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه
• استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها با اجرای استاندارد ISO/IEC 17025:2017
• تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

تغییرات استاندارد ISO 17025:2017
استاندارد ISO/IEC 17025 بین¬المللی حاصل تجربیات وسیع در پیاده¬سازی EN 45001 و ISO/IEC GUIDE 25 می¬باشد که اکنون استاندارد ISO/IEC 17025 جایگزین هر دو آن¬ها گردیده است و شامل تمامی الزاماتی است که آزمایشگاه¬های آزمون و کالیبراسیون با بکارگیری آن¬ها قادر به تولید نتایج فنی معتبر خواهند بود. این استاندارد ابتدا در سال 1999 تدوین شد و در سال2005 مورد بازنگری قرار گرفت آخرین ویرایش این استاندارد در سال 2017 منتشر شد.
از مهمترین تغییرات استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش 2005 و استاندارد ISO 17025:2017 می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• اسکوپ تجدید نظر شده است, برای پوشش همه فعالیت های آزمایشگاهی، از جمله آزمایش، کالیبراسیون و نمونه برداری مرتبط همراه با کالیبراسیون و آزمایشات نهایی.
• رویکرد فرآیند در حال حاضر با استاندارد های جدیدتر مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت)، ISO 15189 (کیفیت آزمایشگاه های پزشکی) و ISO / IEC 17021-1 (الزامات برای سازمان های ممیزی و صدور گواهینامه) مطابقت دارد.
• فصل جدید، مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک را معرفی می کند.
• یک ساختار جدید اتخاذ شده برای تطبیق با دیگر استانداردهای ایزو موجود
• استاندارد در حال حاضر توجه بیشتری به فناوری اطلاعات دارد و شامل استفاده از سیستم های کامپیوتری، پرونده های الکترونیکی و تولید نتایج و گزارش های الکترونیکی می شود.

نکته بسیار مهم در مورد استاندارد ISO/IEC 17025 این است که هیچ شرکت گواهی دهنده ای حق صدور گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 را ندارد و صدور گواهینامه آن منحصرا توسط سازمان های اعتبار دهنده و دولتی مانند NACI ایران یا ENAC اسپانیا و یا UKAS انگلستان و یا COFRAC فرانسه، SAS سویس و غیره صورت می گیرد و هر گواهینامه ای که توسط شرکت های گواهی دهنده صادر شود فاقد اعتبار است و امکان پیگرد قانونی دارد.
ارتقا استاندارد ISO 17025:2005 به ISO 17025:2017 مشاور استاندارد ISO/IEC 17025:2017 نحوه گرفتن گواهینامه ایزو 17025 تاریخچه استاندارد ایزو 17025 چگونه استاندارد ISO/IEC 17025:2017 بگیریم شرکت مشاور تایید صلاحیت شده برای استاندارد ISO/IEC 17025:2017 آزمایشگاه های دارای استاندارد ISO/IEC 17025:2017 سیکل گرفتن گواهینامه ISO/IEC 17025:2017 استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ایزو 17025 مشاور پیاده سازی استاندارد ایزو ای ایی سی 17025